settings icon
share icon
Otázka

Ako si usporiadať vzťah s Bohom?

Odpoveď


Aby sme si mohli „správne” usporiadať vzťah s Bohom, musíme najprv pochopiť, v čom je problém. Odpoveďou je hriech. „Niet nikoho, kto by robil dobre, niet ani jedného” (Žalm 14:3). Vzbúrili sme sa proti Božím prikázaniam, všetci „sme zblúdili ako ovce” (Izaiáš 53:6).

Zlá správa je, že odplatou za hriech je smrť. „Osoba, ktorá hreší, zomrie.” (Ezechiel 18:4) Dobrá správa je, že milujúci Boh sa k nám sklonil, aby nám daroval spasenie. Ježiš vyhlásil, že jeho cieľom je „hľadať a spasiť to, čo zahynulo” (Lukáš 19:10), a vyhlásil svoj cieľ za splnený, keď zomrel na kríži so slovami: „Je dokonané!” (Ján 19:30).

Usporiadanie vzťahu s Bohom začína priznaním si svojho hriechu. Potom je na rade pokorné vyznanie pred Bohom (Izaiáš 57:15) a rozhodnutie zriecť sa hriechu. „Ústami sa vyznáva na spasenie” (Rímskym 10:10).

Toto pokánie musí sprevádzať viera. Konkrétne viera, že Ježišova zástupná smrť a zázračné vzkriesenie ho robia naším Spasiteľom. „Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a srdcom veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený” (Rímskym 10:9). O nutnosti viery hovoria mnohé iné pasáže, ako napr. Ján 20:27; Skutky 16:31; Galatským 2:16; 3:11, 26; a Efezským 2:8.

Usporiadaný vzťah s Bohom závisí od Tvojej reakcie na to, čo Boh namiesto Teba vykonal. Poslal Spasiteľa, zabezpečil obeť, aby boli zmazané tvoje hriechy (Ján 1:29), a ponúka ti zasľúbenie: „kto vyznáva meno Pánovo, bude zachránený” (Skutky 2:21).

Krásnou ilustráciou pokánia a odpustenia je podobenstvo o márnotratnom synovi (Lukáš 15:11-32). Mladší syn premrhal otcovo dedičstvo v hriechu (verš 13). Keď uznal svoje previnenie, rozhodol sa vrátiť domov (verš 18). Predpokladal, že už nikdy nebude považovaný za syna (verš 19), ale mýlil sa. Otec miloval rebela po návrate rovnako, ako predtým (verš 20). Všetko mu odpustil a usporiadal oslavu (verš 24).

Boh je verný a dodrží svoje sľuby vrátane sľubu odpustenia. „Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca a pomáha tým, čo sú ubitého ducha” (Žalm 34:18).

Ak si chceš usporiadať vzťah s Bohom, tu je krátka modlitba. Odriekanie tejto ani akejkoľvek inej modlitby ťa nespasí. Jedine viera v Ježiša Krista ti môže priniesť odpustenie hriechov. Táto modlitba je jednoduchým spôsobom ako vyjadriť svoju vieru v Boha a poďakovať Mu za darované odpustenie. „Bože, viem, že som proti Tebe zhrešil a zaslúžim si trest. Ale Ježiš Kristus vzal na seba trest, ktorý si zaslúžim ja, aby som ja skrze vieru mohol získať odpustenie. Odvraciam sa od svojho hriechu a vkladám v Teba dôveru, že ma spasíš. Ďakujem Ti za úžasnú milosť a odpustenie! Amen!“

Rozhodol si sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, klikni na „Dnes som sa rozhodol prijať Krista“ nižšie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako si usporiadať vzťah s Bohom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries