settings icon
share icon
Otázka

Ísť do neba – ako môžem zaručiť moje večné miesto určenia?

Odpoveď


Buďme úprimní. Deň, kedy každý z nás vstúpi do večnosti môže prísť skôr, než si myslíme. V príprave na takú chvíľu si však musíme byť vedomí toho, že nie každý pôjde do neba. Ako môžeme mať istotu, že sme jedni z tých, ktorí budú tráviť večnosť v nebi? Pred asi 2.000 rokmi apoštoli Peter a Ján kázali evanjelium o Ježišovi Kristovi veľkému davu v Jeruzaleme. Vtedy Peter vyslovil hlboké vyhlásenie, ktoré rezonuje i v našom postmodernom svete: „A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.“ (Skutky apoštolov 4: 12).

Rovnako ako vtedy ani v dnešnej mentalite, ktorá hlása, že všetky cesty vedú do neba, nie je politicky korektné také niečo vyhlásiť. Existuje veľa ľudí, ktorí si myslia, že môžu mať nebo bez Ježiša. Chcú prijať dobré zasľúbenia slávy, ale nechcú byť obťažovaní krížom, a zvlášť nie Ním, ktorý tam visel a zomrel za hriechy všetkých, ktorí v Neho uveria. Mnohí nechcú prijať Ježiša ako jedinú cestu a sú odhodlaní nájsť inú cestu. Ale Ježiš nás sám varuje, že žiadna iná cesta neexistuje a následok odmietnutia tejto pravdy je večnosť v pekle. On nám jasne povedal, že: „Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom.“ (Ján 3:36).

Niektorí sú názoru, že je od Boha veľmi úzkoprsé poskytnúť iba jednu cestu do neba. Avšak, úprimne povedané, vo svetle toho, ako ľudia spurne odmietli Boha je od Neho veľmi veľkodušné, že nám umožnil aspoň nejakú cestu do neba. Zaslúžime si odsúdenie a namiesto toho nám dáva východisko tým, že posiela svojho jednorodeného Syna, aby zomrel za naše hriechy. Či už to niekto vníma ako niečo úzkoprsé alebo veľkorysé, je to pravda, a kresťania majú chrániť jasnú a nepoškvrnenú správu o tom, že jediná cesta do neba vedie skrze Ježiša Krista.

Veľa ľudí dnes verí takpovediac rozriedenému evanjeliu, v ktorom chýba posolstvo o pokání za hriechy. Chcú veriť v milujúceho Boha, ktorý neodsudzuje, ktorý nevyžaduje žiadne pokánie ani zmenu životného štýlu. Zrejme hovoria: „Verím v Ježiša Krista, ale môj Boh neodsudzuje. Môj Boh by nikdy človeka do pekla neposlal.“ Nemôžeme však mať oboje. Ak tvrdíme, že sme kresťania, musíme uznať, že Kristus je tým, kým povedal, že je - jedinou cestou do neba. Poprieť túto skutočnosť znamená poprieť Ježiša samotného. Bol to On, ktorý vyhlásil: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa“ (Ján 14:6).

Otázka stále zostáva: kto vlastne vstúpi do Božieho kráľovstva? Ako si môžem zaistiť svoje večné miesto určenia? Odpoveď na tieto otázky je jasne vidno v rozdieli medzi tými, ktorí majú večný život a tými, ktorí ho nemajú. „Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život.“ (1 Jána 5:12). Tí, ktorí veria v Krista, ktorí prijali Jeho obetu na zaplatenie ich hriechov a ktorí Ho v poslušnosti nasledujú strávia večnosť v nebi. Tí, ktorí ho odmietajú, skončia ale inak: „Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.“ (Ján 3:18).

Tak, ako úžasné bude nebo pre tých, ktorí sa rozhodli prijať Ježiša Krista ako Spasiteľa, tak strašné bude peklo pre tých, ktorí ho odmietajú. Keby sme pochopili, čo svätosť a spravodlivosť Božia urobí tým, ktorí odmietli plné zabezpečenie odpustenia v Jeho Synovi, Ježišovi Kristovi, posolstvo pre stratených by sme zvestovali s väčšou naliehavosťou. Nemožno čítať Bibliu vážne bez toho, aby si to znova a znova videl - hranica je stanovená. Biblia úplne jasne hovorí, že je len jedna cesta do neba - skrze Ježiša Krista. On nám dal toto varovanie: „Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou vchádzajú; ale do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.“ (Matúš 7:13-14).

Existuje len jedna cesta do neba a tým, ktorí ju nasledujú, je zaručené, že sa tam dostanú. Nie každý však po nej kráča. Ako si na tom ty?

Rozhodol si sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, klikni na „Dnes som sa rozhodol prijať Krista“ nižšie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ísť do neba – ako môžem zaručiť moje večné miesto určenia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries