settings icon
share icon
Otázka

Ako sa môžem stať kresťanom?

Odpoveď


Prvým krokom k tomu, ako sa stať kresťanom, je pochopiť, čo termín „kresťan“ znamená. Pôvod termínu „kresťan“ sa vzťahuje na mesto Antiochia v 1. storočí nášho letopočtu (pozri: Skutky apoštolov 11:26). Je možné, že na začiatku bol termín „kresťan“ používaný ako urážka. Slovo doslovne znamená „malý Kristus.“ Avšak, v priebehu storočí veriaci v Krista prijali pojem „kresťan“, v ktorom nachádzajú svoju identitu ako nasledovníci Ježiša Krista.

Prečo by som sa mal stať kresťanom?

Ježiš Kristus vyhlásil, že: „ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých.“ (Mk 10:45). Vzniká tak otázka: prečo potrebujeme byť vykúpení? Slovo výkupné znamená platba, ktorá musí byť vykonaná výmenou za prepustenie určitej osoby. Pojem výkupného sa najčastejšie používa v prípadoch únosu, keď je niekto unesený a držaný v zajatí, pokým sa nezaplatí výkupné za jeho prepustenie.

Ježiš zaplatil naše výkupné, aby nás vyslobodil z otroctva! Z akého otroctva? Z otroctva hriechu a jeho následkov, z fyzickej smrti, po ktorej nasleduje večné odlúčenie od Boha. Prečo Ježiš musel zaplatiť toto výkupné? Pretože sme všetci nakazení hriechom (Rímskym 3:23) a preto si zaslúžime Boží súd (Rímskym 6:23). Ako Ježiš zaplatil naše výkupné? Smrťou na kríži, aby tak zaplatil za naše hriechy (1. Korintským 15:3, 2. Korintským 5:21). Ako mohla byť Ježišova smrť dostatočná na zaplatenie všetkých našich hriechov? Ježiš bol Boh v ľudskej podobe; Boh prišiel na zem, aby sa stal jedným z nás, aby sa mohol stotožniť s nami a zomrel za naše hriechy (Jn 1:1,14). Tým, že bol Boh, Ježišova smrť mala nekonečnú hodnotu, dostatočnú na zaplatenie za hriechy celého sveta (1. Ján 2:2). Ježišovo vzkriesenie po Jeho smrti ukázalo, že Jeho smrť bola dostatočná obeť a že On skutočne prekonal hriech a smrť.

Ako sa môžem stať kresťanom?

Toto je na tom najlepšie. Vďaka svojej láske k nám Boh mimoriadne uľahčil spôsob, ako sa stať kresťanom. Jediné, čo musíš urobiť, je prijať Ježiša za svojho Spasiteľa, plne prijať Jeho smrť ako postačujúcu obeť za svoje hriechy (Ján 3:16) a úplne Mu dôverovať ako svojmu Spasiteľovi (Ján 14:6; Skutky 4:12). Stať sa kresťanom nie je len o rituáloch, chodení do kostola alebo vykonávaní určitých vecí a zdržiavaní sa iných. Stať sa kresťanom je o osobnom vzťahu s Ježišom Kristom. Osobný vzťah s Ježišom Kristom skrze vieru je to, čo robí človeka kresťanom.

Si pripravený stať sa kresťanom?

Ak si pripravený stať sa kresťanom tým, že prijmeš Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, všetko, čo treba urobiť je veriť. Rozumieš tomu a veríš, že si zhrešil a si hodný Božieho súdu? Rozumieš tomu a veríš, že Ježiš vzal tvoj trest na seba a zomrel namiesto teba? Rozumieš tomu a veríš, že Jeho smrť bola dostačujúca obeť na zaplatenie tvojich hriechov? Ak sú tvoje odpovede na tieto tri otázky kladné, jednoducho dôveruj Ježišovi ako svojmu Spasiteľovi. Prijmi Ho vierou a úplne Mu dôveruj. To je všetko, čo treba urobiť, aby si sa stal kresťanom!

Rozhodol si sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, klikni na „Dnes som sa rozhodol prijať Krista“ nižšie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako sa môžem stať kresťanom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries