settings icon
share icon
Otázka

Ako si môžem byť istý, že po smrti pôjdem do neba?

Odpoveď


Vieš s istotou, že máš večný život a že po smrti pôjdeš do neba? Boh chce, aby si si tým bol istý! Biblia hovorí: „Píšem tieto veci vám, ktorí ste uverili v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte život večný” (1 Jána 5:13). Predstav si, že by si sa teraz stretol s Bohom a On sa ťa opýtal: „Prečo by som ťa mal pustiť do neba?” Ako by si na to odpovedal? Možno by si nevedel, čo povedať. Potrebuješ vedieť, že Boh nás miluje a postaral sa o to, aby sme si mohli byť istí tým, kde strávime večnosť. Biblia to formuluje takto: „Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby každý, kto uverí v Neho nezahynul, ale mal večný život” (Ján 3:16).

Najprv musíme porozumieť problému, ktorý nám bráni vstúpiť do neba. Problém je nasledovný – naša hriešna prirodzenosť nám bráni vo vzťahu s Bohom. Sme hriešni od prirodzenosti a aj vlastnou voľbou. „Lebo všetci zhrešili a postrádajú slávu Božiu” (Rímskym 3:23). Nemôžme sa sami spasiť. „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie sami zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil” (Efezským 2:8-9). Zaslúžili sme si smrť a peklo. „Lebo odplatou za hriech je smrť” (Rímskym 6:23).

Boh je svätý a spravodlivý a musí hriech potrestať. Avšak On nás miluje a postaral sa o odpustenie našich hriechov. Ježiš povedal: „Ja som cesta, pravda, aj život. Nikto neprichádza k Otcovi, ak nejde cezo mňa” (Ján 14:6). Ježiš za nás zomrel na kríži: „Aj Kristus zomrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu” (1 Petra 3:18). Ježiš bol vzkriesený z mŕtvych: „On bol vydaný pre naše hriechy na smrť a vzkriesený na naše ospravedlnenie” (Rímskym 4:25).

Vráťme sa teraz k pôvodnej otázke – „Ako si môžem byť istý, že po smrti pôjdem do neba?” Odpoveď znie – uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený (Skutky 16:31). „Všetkým, ktorí Ho prijali dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v Jeho meno” (Ján 1:12). Môžeš dostať večný život ZADARMO. „Božím darom z milosti je večný život v Kristovi Ježišovi našom Pánovi” (Rímskym 6:23). Môžeš žiť plný a zmysluplný život tu a teraz. Ježiš povedal: „Ja som prišiel, aby mali život a to život v plnosti” (Ján 10:10). Večnosť môžeš stráviť v nebesiach s Ježišom, lebo On zasľúbil: „A keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja” (Ján 14:3).

Ak chceš prijať Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a získať odpustenie od Boha, tu je modlitba, ktorú sa môžeš pomodliť. Odriekanie tejto ani akejkoľvek inej modlitby ťa nespasí. Jedine viera v Ježiša Krista ti môže priniesť odpustenie hriechov. Táto modlitba je jednoduchým spôsobom ako vyjadriť svoju vieru v Boha a poďakovať Mu za darované odpustenie. „Bože, viem, že som proti Tebe zhrešil a zaslúžim si trest. Ale Ježiš Kristus vzal na seba trest, ktorý si zaslúžim ja, aby som ja skrze vieru mohol získať odpustenie. Odvraciam sa od svojho hriechu a vkladám v Teba dôveru, že ma spasíš. Ďakujem Ti za úžasnú milosť a odpustenie! Amen!“

Rozhodol si sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, klikni na „Dnes som sa rozhodol prijať Krista“ nižšie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako si môžem byť istý, že po smrti pôjdem do neba?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries