settings icon
share icon
Otázka

Čo sú štyri duchovné zákony?

Odpoveď


Štyri duchovné zákony sú spôsobom ako sa podeliť o dobrú zvesť o spasení, ktoré sa ponúka každému skrze vieru v Ježiša Krista. Je to jednoduchý spôsob usporiadania dôležitých informácií z evanjelia do štyroch bodov.

Prvý duchovný zákon je „Boh ťa miluje a má s tvojím životom úžasný plán.“ Ján 3:16 nám hovorí: „Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby každý, kto v Neho uverí, nezahynul, ale mal večný život.“ Ján 10:10 nám dáva dôvod, pre ktorý Ježiš prišiel: „Ja som prišiel, aby mali život, a to život v plnosti.“ Čo nás zdržiava od Božej lásky? Čo nám bráni v tom, aby sme mali život v plnosti?

Druhý duchovný zákon je „Ľudstvo je poznačené hriechom, a to ho oddeľuje od Boha. V dôsledku toho nedokážeme rozpoznať úžasný Boží plán pre náš život.“ Rímskym 3:23 túto informáciu potvrdzuje: „...lebo všetci zhrešili a postrádajú slávu Božiu.“ Rímskym 6:23 hovorí o dôsledkoch hriechu: „...odplatou za hriech je smrť.“ Boh nás stvoril, aby sme mali spoločenstvo s Ním. Avšak skrze ľudí prišiel do sveta hriech a ten ho oddelil od Boha. Zničili sme spoločenstvo, ktoré Boh s nami chcel mať. Aké je riešenie?

Tretí duchovný zákon je „Ježiš Kristus je jedinou cestou, ktorú pre nás Boh určil, aby sme mohli byť vykúpení z hriechu. Skrze Ježiša Krista nám môžu byť odpustené naše hriechy a môže byť znovu obnovený náš vzťah s Bohom.“ Rímskym 5:8 nám hovorí: „Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“ 1 Korintským 15:3-4 nás informuje o tom, čo potrebujeme vedieť a čomu máme veriť, aby sme boli spasení, „...Kristus zomrel pre naše hriechy podľa Písem, a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem...“ Ježiš sám hovorí, že On je jedinou cestou spasenia v Jánovi 14:6, „Ja som cesta, pravda aj život. Nikto neprichádza k Otcovi, ak nejde cezo mňa.“ Ako môžem ja prijať tento úžasný dar spasenia?

Štvrtý duchovný zákon je: „Musíme vložiť svoju vieru v Ježiša Krista ako nášho Spasiteľa, aby sme obdržali dar spasenia a poznali Boží úžasný plán pre naše životy.“ Ján 1:12 nám to opisuje: „Ale tým, čo Ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.“ V Skutkoch 16:31 sa jasne hovorí: „Uverte v Pána Ježiša a budete spasení!“ Spasení môžeme byť jedine milosťou, skrze vieru a jedine skrze Ježiša Krista (Efezským 2:8-9).

Ak chceš uveriť v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, povedz tieto slová Bohu. Odriekanie tejto ani akejkoľvek inej modlitby ťa nespasí. Jedine viera v Ježiša Krista ti môže priniesť odpustenie hriechov. Táto modlitba je jednoduchým spôsobom ako vyjadriť svoju vieru v Boha a poďakovať Mu za darované odpustenie. „Bože, viem, že som proti Tebe zhrešil a zaslúžim si trest. Ale Ježiš Kristus vzal na seba trest, ktorý si zaslúžim ja, aby som ja skrze vieru mohol získať odpustenie. Odvraciam sa od svojho hriechu a vkladám v Teba dôveru, že ma spasíš. Ďakujem Ti za úžasnú milosť a odpustenie! Amen!“

Rozhodol si sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, klikni na „Dnes som sa rozhodol prijať Krista“ nižšie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo sú štyri duchovné zákony?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries