settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená, že Ježiš zachraňuje?

Odpoveď


Slovné spojenie „Ježiš zachraňuje“ je populárnym sloganom na samolepkách a dá sa ako nápis nájsť aj na atletických podujatiach, ba dokonca aj na transparentoch, ktoré vejú oblohou za malými lietadlami. Je však bohužiaľ iba málo tých, ktorí skutočne a plne chápu, čo slovné spojenie „Ježiš zachraňuje“ znamená. Tieto dve slová nesú obrovské množstvo váhy a pravdy.

Ježiš zachraňuje, ale kto je Ježiš?
Väčšina ľudí vie, že Ježiš bol muž, ktorý žil v Izraeli približne pred 2.000 rokmi. Prakticky každé náboženstvo na svete vníma Ježiša ako dobrého učiteľa a/alebo proroka. Zatiaľ čo sú tieto veci o Ježišovi celkom určite pravdivé, nie sú úplným vyjadrením toho, kto Ježiš naozaj je, a takisto ani nevysvetľujú, ako a prečo Ježiš zachraňuje. Ježiš je Bohom v ľudskej podobe (Ján 1:1, 14). Ježiš je Boh, prišiel na Zem ako skutočný človek (1. Jána 4:2). Boh sa stal človekom v osobe Ježiša, aby nás spasil. To nás privádza ku ďalšej otázke: prečo potrebujeme byť spasení?

Ježiš zachraňuje, ale prečo my potrebujeme byť spasení?
Biblia vyhlasuje, že každá ľudská bytosť, ktorá kedy žila, zhrešila (Kazateľ 7:20, Rímskym 3:23). Hrešiť znamená robiť niečo, či už v myšlienkach, slovách alebo skutkoch, čo by odporovalo Božiemu dokonalému a svätému charakteru. Kvôli nášmu hriechu si všetci zaslúžime od Boha odsúdenie (Ján 3:18, 36). Boh je dokonale spravodlivý, a teda nemôže dovoliť, aby hriech a zlo zostali nepotrestané. Keďže je Boh nekonečný a večný, a všetky hriechy sú koniec koncov proti Bohu (Žalm 51:4), dostačujúci je iba nekonečný a večný trest. Večná smrť je jediným spravodlivým trestom za hriech. To je dôvod, prečo potrebujeme byť spasení.

Ježiš zachraňuje, ale ako?
Kvôli tomu, že sme zhrešili proti nekonečnému Bohu, musí buď konečná, obmedzená osoba (my) zaplatiť za naše hriechy v nekonečnom trvaní času (večnosť) alebo nekonečná osoba (Ježiš) zaplatiť za naše hriechy raz. Neexistuje žiadna iná možnosť. Ježiš nás zachraňuje tým, že umiera na našom mieste. V osobe Ježiša Krista Boh obetoval sám seba v náš prospech, a tým na seba vzal nekonečný a večný trest, ktorý mohol uniesť iba On (2. Korintským 5:21, 1. Jána 2:2). Ježiš si odpykal trest, ktorý sme si zaslúžili my, aby nás zachránil od hrozného večného osudu, ktorý by bol spravodlivým následkom nášho hriechu. Pre svoju veľkú lásku k nám Ježiš za nás položil svoj život (Ján 15:13) a zaplatil tak trest, ktorý sme si zaslúžili, ale nemohli splatiť. Ježiš bol potom vzkriesený a tým dokázal, že Jeho smrť naozaj stačila na to, aby za naše hriechy bolo zaplatené (1. Korintským 15).

Ježiš zachraňuje, ale koho?
Ježiš zachraňuje všetkých, ktorí prijímajú Jeho dar spásy. Ježiš zachraňuje všetkých, ktorí plne veria v Jeho obeť ako odplatu za hriech (Ján 3:16, Skutky 16:31). Hoci Ježišova obeť bola absolútne postačujúca na to, aby zaplatila za hriechy celého ľudstva, Ježiš zachraňuje iba tých, ktorí osobne príjmu Jeho najcennejší dar (Ján 1:12).

Ak už teraz chápeš, čo znamená, že Ježiš zachraňuje, a ak chceš veriť v Neho ako svojho osobného Spasiteľa, uisti sa, či chápeš a veríš v nasledovné. Ako akt viery komunikuj nasledovné Bohu: „Bože, viem, že som hriešnik a viem, že pre môj hriech si zaslúžim byť večne oddelený od Teba. Aj napriek tomu, že si to nezaslúžim, ďakujem, že ma miluješ, a že si poskytol obeť za moje hriechy skrze smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Verím, že Ježiš zomrel za moje hriechy a verím, že ma zachráni. Pomôž mi odteraz aj naďalej žiť život pre Teba a nie pre hriech. Pomôž mi žiť po zvyšok života vo vďačnosti za nádherné spasenie, ktoré si mi zabezpečil. Ďakujem, Ježišu, že si ma spasil!“

Rozhodol si sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, klikni na „Dnes som sa rozhodol prijať Krista“ nižšie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená, že Ježiš zachraňuje?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries