settings icon
share icon
Otázka

Čo je pravé náboženstvo?

Odpoveď


Náboženstvo sa dá definovať ako „viera v Boha alebo bohov, ktorí majú byť uctievaní, čo sa zvyčajne prejavuje v správaní a rituáloch“ alebo „hociktorý konkrétny systém viery, uctievania, atď., ktorý častokrát zahŕňa aj etický kódex“. Viac ako 90% svetovej populácie vyznáva nejakú formu náboženstva. Problém je v tom, že náboženstiev existuje mnoho. Ktoré je však správne? Čo je pravé náboženstvo?

Dvoma najčastejšími súčasťami akéhokoľvek náboženstva sú pravidlá a rituály. Niektoré náboženstvá nie sú v podstate nič iné ako zoznamy pravidiel o tom, čo nesmieš a čo musíš, ktoré človek musí splniť, aby mohol byť považovaný za verného prívrženca určitého náboženstva a tým aj v dobrom vzťahu s bohom daného náboženstva. Dva príklady náboženstva, ktoré sú založené na pravidlách sú islam a judaizmus. Islam má svojich päť pilierov, ktoré vyznávači musia dodržať. Judaizmus má stovky príkazov a tradícií, ktoré takisto musia byť dodržané. Obe náboženstvá do určitej miery tvrdia, že ak človek dodrží pravidlá náboženstva, bude v dobrom vzťahu s Bohom.

Iné náboženstvá sa viac zameriavajú na vykonávanie rituálov než na dodržiavanie zoznamu pravidiel. Človek si vzťah s Bohom usporiada tým, že prináša určitú obetu, plní takú či onakú úlohu, zúčastňuje sa takej či onakej služby, konzumuje také či onaké jedlo, atď. Najvýznamnejší príklad rituálne založeného náboženstva je rímsky katolicizmus. Rímsky katolicizmus tvrdí, že Boh do neba po smrti prijme človeka, ktorý bol pokrstený ako dieťa, zúčastnil sa omše, priznal hriech kňazovi, modlil sa za svätých v nebi, bol pomazaný kňazom pred smrťou, atď. Budhizmus a hinduizmus sú takisto primárne rituálne založené náboženstvá, ale tiež môžu byť v menšej miere považované za založené na pravidlách.

Pravé náboženstvo nie je založené na pravidlách ani na rituáloch. Pravé náboženstvo je vzťah s Bohom. Dve veci, ktoré má väčšina náboženstiev spoločných, je presvedčenie, že ľudstvo je oddelené od Boha a potrebuje zmierenie s Ním. Falošné náboženstvá sa snažia tento problém vyriešiť dodržiavaním pravidiel a rituálov. Pravé náboženstvo rieši problém tým, že rozpozná, že len Boh môže napraviť oddelený stav človeka a Boha, a že to aj urobil. Pravé náboženstvo uznáva nasledovné:

• všetci sme zhrešili a nemáme slávy Božej (Rímskym 3:23).

• pokiaľ nie je odstránený, spravodlivý trest za hriech je smrť a večné odlúčenie od Boha po smrti (Rímskym 6:23).

• Boh prišiel k nám v osobe Ježiša Krista a zomrel namiesto nás, vzal na seba trest, ktorý sme si zaslúžili a vstal z mŕtvych, aby preukázal, že Jeho smrť bola dostatočná obeť (Rímskym 5:8; 1. Korintským 15:3 – 4; 2. Korintským 5:21).

• ak prijmeme Ježiša ako Spasiteľa a uveríme v Jeho smrť ako úplnú cenu za naše hriechy, je nám odpustené, sme zachránení, vykúpení, zmierení a vyrovnaní s Bohom (Ján 3:16; Rímskym 10:9-10; Efezským 2:8-9).

Pravé náboženstvo prirodzene má určité pravidlá a rituály, ale zásadne sa odlišuje od ostatných. V pravom náboženstve sú pravidlá a rituály dodržiavané z vďačnosti za záchranu, ktorú Boh poskytol, NIE v snahe získať spasenie. Pravé náboženstvo, ktorým je biblické kresťanstvo, má pravidlá (nezavraždíš, nescudzoložíš, neoklameš, atď.) a rituály (vodný krst ponorením a večera Pánova/prijímanie), ktoré treba dodržiavať. Dodržiavanie týchto pravidiel a rituálov nie je to, čo človeka dostáva do správneho vzťahu s Bohom. Tieto pravidlá a rituály sú skôr VÝSLEDKOM vzťahu s Bohom, a to milosťou skrze vieru v Ježiša Krista ako Spasiteľa. Falošné náboženstvo sa zameriava na vykonávanie úkonov (pravidlá a rituály) s cieľom pokúsiť sa získať Božiu priazeň. Pravé náboženstvo znamená prijať Ježiša Krista ako Spasiteľa a tým si usporiadať vzťah s Bohom, a následne vykonávať úkony (pravidlá a rituály) z lásky k Bohu a z túžby priblížiť sa Mu.

Rozhodol si sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, klikni na „Dnes som sa rozhodol prijať Krista“ nižšie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je pravé náboženstvo?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries