settings icon
share icon
Otázka

Čo je cesta k spaseniu podľa listu Rímskym?

Odpoveď


Cesta k spaseniu podľa listu Rímskym je spôsob, ako vysvetliť evanjelium o spáse pomocou veršov z listu Rímskym v Biblii. Je to jednoduchá ale mocná metóda vysvetlenia prečo potrebujeme spasenie, ako nám Boh dáva spasenie, ako ho môžeme prijať, a čo zo spasenia vyplýva.

Prvým veršom na ceste k spaseniu podľa listu Rímskym je Rim 3:23, „Lebo všetci zhrešili a postrádajú slávu Božiu.“ Všetci sme zhrešili. Všetci sme sa dopustili skutkov, ktoré zarmucujú Boha. Nik nie je bez viny. Rímskym 3:10-18 dopodrobna popisuje ako sa hriech v našich životoch prejavuje. Druhý verš cesty k spaseniu z listu Rímskym, 6:23, nás učí o následkoch hriechu – „Lebo odplata za hriech je smrť; ale Boží dar je večný život skrze Ježiša Krista nášho Pána.“ Trest, ktorý sme si za naše hriechy zaslúžime, je smrť. Nie len fyzická smrť, ale večná smrť!

Tretí verš na ceste k spaseniu podľa listu Rímskym nadväzuje na 6:23, „ale Boží dar je večný život skrze Ježiša Krista nášho Pána.“ Rímskym 5:8 hovorí: „Ale Boh tak dokazuje svoju lásku k nám, že my kým sme ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás.“ Ježiš Kristus za nás zomrel! Ježišova smrť zaplatila cenu za naše hriechy. Ježišovo vzkriesenie dokazuje, že Boh prijal Ježišovu smrť ako platbu za naše hriechy.

Štvrtá zastávka na ceste k spaseniu podľa listu Rímskym je 10:9, „Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ Vďaka Ježišovej zástupnej smrti stačí, ak budeme veriť v Neho a uveríme, že Jeho smrť bola platbou za naše hriechy – potom budeme spasení! Rímskym 10:13 to opakuje znovu, „Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený.“ Ježiš zomrel, aby splatil dlh za náš hriech a zachránil nás od večnej smrti. Spasenie, odpustenie hriechov, sa ponúka každému, kto uverí v Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa.

Posledným aspektom cesty k spaseniu podľa listu Rímskym je výsledok spasenia. V Rímskym 5:1 sa nachádza úžasné posolstvo: „Ospravedlnení teda z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista.“ Skrze Ježiša Krista môžeme mať vzťah pokoja s Bohom. Rímskym 8:1 nás učí: „Nieto teda už odsúdenia tým, čo sú v Kristovi Ježišovi.“ Vďaka Ježišovej zástupnej smrti už nikdy nebudeme odsúdení za naše hriechy. V neposlednom rade sa takisto v Rímskym 8:38-39 nachádza vzácny Boží sľub: „Lebo som presvedčený, že ani smrť ani život, ani anjeli ani kniežatstvá, ani prítomnosť ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nebudú nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.“

Chceš sa vydať po ceste k spaseniu podľa listu Rímskym? Ak áno, tu je jednoduchá modlitba, ktorú môžeš Bohu povedať. V tejto modlitbe môžeš Bohu povedať, že sa spoliehaš na Ježiša Krista, že v ňom máš spasenie. Slová samotné ťa však nespasia. Jedine viera v Ježiša Krista ti môže priniesť spasenie! „Bože, viem, že som proti Tebe zhrešil a zaslúžim si trest. Ale Ježiš Kristus na seba zobral trest, ktorý patril mne, aby som ja skrze vieru v Neho mohol získať odpustenie. Odvraciam sa od svojho hriechu a vkladám v Teba dôveru, že ma spasíš. Ďakujem Ti za Tvoju úžasnú milosť a odpustenie – za dar večného života! Amen!“

Rozhodol si sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, klikni na „Dnes som sa rozhodol prijať Krista“ nižšie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je cesta k spaseniu podľa listu Rímskym?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries