settings icon
share icon
Otázka

Čo je to modlitba spasenia?

Odpoveď


Mnoho ľudí sa pýta: „Existuje modlitba, ktorá mi zaručí spasenie?“ Je dôležité uvedomiť si, že záchrana sa nezakladá na odrieknutej modlitbe alebo na vyslovení určitých slov. Biblia nikde nehovorí o osobe, ktorá prijala spasenie tým, že sa modlila. Odriekaná modlitba nie je biblickou cestou spasenia.

Biblický spôsob spasenia je viera v Ježiša Krista. Ján 3:16 nám hovorí: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ Spasenie je z viery (Efezským 2:8), spasenie človek získa prijatím Ježiša ako Spasiteľa (Ján 1:12), úplnou vierou v Ježiša (Ján 14:6; Skutky 4:12), a nie odriekaním modlitby.

Biblické posolstvo spásy je jednoduché, jasné a úžasné zároveň. Všetci sme spáchali hriech proti Bohu (Rímskym 3:23). Okrem Ježiša Krista nie je nikto, kto žil celý život bez hriechu (Kazateľ 7:20). Pre náš hriech sme si zaslúžili súd Boží (Rímskym 6:23) a ten súd je fyzická smrť, po ktorej nasleduje duchovná smrť. Kvôli nášmu hriechu a zaslúženému trestu neexistuje nič, čo by sme z vlastnej sily mohli urobiť pre to, aby sme sa zmierili s Bohom. Ako výsledok Jeho lásky k nám sa Boh stal človekom v osobe Ježiša Krista. Ježiš žil dokonalý život a vždy učil pravdu. Ľudstvo Ho však odmietlo a vydalo Ho na smrť ukrižovaním. Skrze tento hrozný čin Ježiš zomrel namiesto nás. Ježiš vzal na seba bremeno a rozsudok hriechu a zomrel namiesto nás (2. Korintským 5:21). Ježiš bol potom vzkriesený (1. Korintským 15), čím dokázal, že Jeho cena za hriech bola dostatočná a že prekonal hriech a smrť. Ako výsledok Ježišovej obete nám Boh ponúka spásu ako dar. Boh nás volá, aby sme zmenili naše rozmýšľanie o Ježišovi (Skutky 17:30) a prijali Ho ako úplné výkupné za naše hriechy (1. Jána 2:2). Spasenie môžeš získať tým, že prijmeš dar, ktorý Boh ponúka, nie odriekaním modlitby.

To však neznamená, že modlitba nemôže byť súčasťou prijímania spasenia. Ak chápeš evanjelium, veríš, že je to pravda a prijal si Ježiša ako svojho Spasiteľa, je dobré a vhodné vyjadriť svoju vieru Bohu cez modlitbu. Komunikácia s Bohom skrze modlitbu môže byť cestou od prijímania faktov o Ježišovi po úplnú dôveru v Neho ako Spasiteľa. Modlitba môže byť spojená s aktom vkladania dôvery v Ježiša ako Spasiteľa.

Je teda veľmi dôležité, aby si nezakladal svoje spasenie na odrieknutej modlitbe. Recitovanie modlitieb ťa nemôže zachrániť! Ak chceš získať spásu, ktorá je dostupná skrze Ježiša, vlož svoju dôveru v Neho. Plne ver v Jeho smrť ako dostatočnú obeť za svoje hriechy. Úplne sa na Neho spoliehaj, ako na svojho Spasiteľa. To je biblický spôsob spásy. Ak si prijal Ježiša ako svojho Spasiteľa, určite sa modli k Bohu. Povedz Bohu, aký si vďačný za Ježiša. Ponúkni Bohu chválu za jeho lásku a obetavosť. Poďakuj Ježišovi, že zomrel za tvoje hriechy a poskytol ti spásu. To je biblické spojenie medzi spasením a modlitbou.

Rozhodol si sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, klikni na „Dnes som sa rozhodol prijať Krista“ nižšie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to modlitba spasenia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries