settings icon
share icon
Otázka

Kto môže byť spasený? Môže byť spasený ktokoľvek?

Odpoveď


Ježiš jasne v Jánovi 3:16 učil, že on spasí kohokoľvek, kto v Neho uverí: „Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby každý kto verí v neho nezahynul, ale mal život večný.“ Výraz „každý, kto“ zahŕňa teba a každého iného človeka na svete.

Biblia hovorí, že ak by spása bola založená na našich vlastných skutkoch, nikto by nebol spasený: „lebo všetci zhrešili a postrádali slávy Božej“ (Rimanom 3:23). Žalm 143:2 dodáva: „veď pred tebou nikto zo živých nie je spravodlivý.“ Rimanom 3:10 potvrdzuje: „Nieto spravodlivého, niet ani jedného“.

My sami seba spasiť nemôžeme. Namiesto toho sme spasení, keď veríme v Ježiša Krista. Efezským 2:8-9 učí, „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.“ Spasení sme z Božej milosti a milosť vo svojej podstate nemôže byť zaslúžená. My si milosť nezaslúžime; jednoducho ju skrze vieru prijímame.

Božia milosť je dostatočná na to, aby prikryla všetky hriechy (Rimanom 5:20). Biblia je plná príkladov ľudí, ktorí boli zachránení pred svojou hriešnou minulosťou. Apoštol Pavol písal kresťanom, ktorí predtým žili v rôznych hriechoch vrátane sexuálnej nemravnosti, modlárstva, cudzoložstva, homosexuality, zlodejstva, chamtivosti a opilosti. Pavol im však povedal: „No [spasením] boli ste obmytí, ba posvätení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.“ (1 Korintským 6:9-11).

Sám Apoštol Pavol bol prenasledovateľom kresťanov, schválil Štefanovu smrť (Skutky 8:1), zatýkal kresťanov a vrhal ich do väzenia (Skutky 8:3). Neskôr napísal, „[Pán ma] ustanovil do služby, mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som prenasledovateľ a násilník. Dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v neviere. Nadmieru sa však rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Ježišovi Kristovi. Toto slovo je spoľahlivé a zaslúži si byť úplne prijaté: Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som prvý z nich.“ (1 Timoteovi 1:13-15)

Boh často zachráni nepravdepodobných kandidátov, aby slúžili jeho zámerom. On zachránil zlodeja na kríži, ktorý mal pred sebou posledné minúty života (Lukáš 23:42-43); prenasledovateľa cirkvi (Pavla); rybára, ktorý Ho poprel (Petra); Rímskeho vojaka s celou jeho rodinou (Skutky 10); otroka, ktorý utiekol (Onezim vo Filemónovi); a mnoho ďalších. Niet nad Božiu schopnosť spasiť (viď Izaiáš 50:2). My musíme vo viere reagovať a prijať Jeho bezplatný dar večného života.

Kto môže byť spasený? Jedno je isté - ty môžeš, ak prijmeš Ježiša Krista za svojho Spasiteľa! Ak si nie si istý tým, že si prijal Ježiša za svojho Spasiteľa, môžeš to urobiť práve teraz nasledovnou modlitbou:

„Bože, uvedomujem si, že som hriešnik a že nikdy nemôžem vojsť do neba svojimi dobrými skutkami. Vkladám svoju vieru v Ježiša Krista ako Syna Božieho, ktorý zomrel za moje hriechy a vstal z mŕtvych, aby mi dal večný život. Prosím, odpusť mi moje hriechy a pomôž mi, aby som žil pre Teba. Ďakujem Ti, že si ma prijal a dal mi večný život“.

Rozhodol si sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, klikni na „Dnes som sa rozhodol prijať Krista“ nižšie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto môže byť spasený? Môže byť spasený ktokoľvek?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries