settings icon
share icon
Otázka

Práve som uveril v Ježiša…čo ďalej?

Odpoveď


Gratulujeme! Spravil si rozhodnutie, ktoré zmení celý tvoj život! Možno sa pýtaš, “Čo ďalej? Ako začať svoju cestu s Bohom?” Nasledovných päť krokov ti ukáže cestu podľa Biblie. Ak na svojej ceste narazíš na nejaké otázky, navštív prosím https://www.gotquestions.org/Slovencina

1. Je bezpochyby potrebné, aby si správne chápal spasenie.

1 Jána 5:13 nám hovorí, “Píšem tieto veci vám, ktorí ste uverili v mene Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život.” Boh chce, aby sme rozumeli spaseniu. Boh chce, aby sme mali istotu spasenia. Stručne zopakujme základné body spasenia:

(a) Všetci sme zhrešili. Všetci sme sa dopustili vecí, ktoré Boha zarmucujú (Rímskym 3:23).

(b) Za náš hriech si zaslúžime trest, ktorý je večným odlúčením od Boha (Rímskym 6:23).

(c) Ježiš zomrel na kríži, aby splatil dlh za naše hriechy (Rímskym 5:8; 2 Korintským 5:21). Ježiš zomrel namiesto nás, vzal na seba trest, ktorý sme si zaslúžili my. Jeho vzkriesenie dokazuje, že Jeho smrť bola dostatočnou platbou za naše hriechy.

(d) Boh daruje odpustenie a spasenie všetkým, ktorí uveria v Ježiša – uveria v Jeho smrť ako platbu za naše hriechy (Ján 3:16; Rímskym 5:1; Rímskym 8:1).

Toto je posolstvo spasenia! Ak si uveril v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, si spasený! Všetky tvoje hriechy sú odpustené a Boh zasľúbil, že ťa nikdy neopustí ani nezanechá (Rímskym 8:38-39; Matúš 28:20). Pamätaj, že tvoje spasenie bolo získané v Ježišovi Kristovi (Ján 10:28-29). Ak veríš jedine v Ježiša ako svojho Spasiteľa, môžeš mať istotu, že večnosť budeš tráviť s Bohom v nebesiach!

2. Nájdi si dobrý zbor, v ktorom sa vyučuje Biblia.

Nerozmýšľaj nad kostolom ako nad budovou. Zbor, to sú ľudia. Je veľmi dôležité, aby veriaci v Ježiša Krista mali vzájomné spoločenstvo. Toto je jedným z primárnych funkcií zboru. Teraz, keď si uveril v Ježiša Krista, ťa chceme povzbudiť, aby si si niekde vo svojom okolí našiel zbor žijúci podľa Biblie a porozprávali sa s kazateľom či pastorom. Povedz mu o svojej viere v Ježiša Krista.

Druhou funkciou zboru je vyučovať Bibliu. Môžeš sa naučiť aplikovať Božie prikázania vo svojom živote. Porozumieť Biblii je kľúčom k úspešnému a mocnému kresťanskému životu. 2 Timotejovi 3:16-17 hovorí, „Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, karhať, naprávať a vychovávať v spravodlivosti, aby dokonalý bol človek Boží a spôsobilý na všetko dobré.”

Treťou funkciou zboru je spoločenstvo. Spoločenstvo na bohoslužbách je vďakou Bohu za všetko, čo vykonal! Boh nás spasil. Boh nás miluje. Boh sa o nás stará. Boh nás vedie a pomáha nám. Ako by sme mu len neďakovali? Boh je svätý, spravodlivý, milujúci, milostivý a plný milosrdenstva. Zjavenie 4:11 hovorí, „Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všetky veci, Tvojou vôľou trvali a boli stvorené.”

3. Každý deň si vyhraď čas, keď sa budeš sústrediť na Boha.

Je pre nás veľmi dôležité, aby sme každý deň úplne sústredene trávili čas s Bohom. Niektorí ľudia to nazývajú „stíšením.” Iní to nazývajú „rozjímaním,” pretože je to čas, ktorý zasvätíme Bohu a rozjímame o Ňom. Niektorí tak robia v ranných hodinách, iní radšej večer. Nezáleží na tom, ako tento čas nazývaš, alebo kedy si ho vyhradíš. Záleží na tom, aby si pravidelne trávil čas s Bohom. Čo sa deje počas našej chvíle s Bohom?

(a) Modlitba. Modlitba je jednoducho rozhovor s Bohom. Hovor s Bohom o tvojich potrebách a problémoch. Pros Boha, aby ti dal múdrosť a viedol ťa. Pros Boha, aby ti pomáhal v tvojich potrebách. Povedz Bohu ako veľmi Ho miluješ a aký si vďačný za všetko, čo pre teba robí. O tomto je modlitba.

(b) Čítanie Biblie. Okrem vyučovania Biblie v zbore, v nedeľnej škole, a/alebo na Biblickej hodine – Bibliu máme čítať aj sami pre seba. Biblia obsahuje všetko, čo potrebuješ vedieť, aby si mohol žiť úspešný kresťanský život. Je v nej Božie vedenie v rozhodnutiach, ktoré v živote robíš, je tam návod ako poznať Božiu vôľu, ako slúžiť iným a ako duchovne rásť. Biblia je Božím slovom pre nás. Biblia je v zásade Božím manuálom na to, ako žiť svoj život, aby bol Bohu milý, nám prospešný a uspokojivý.

4. Rozvíjaj vzťahy s ľuďmi, ktorí ti môžu duchovne pomáhať.

1 Korintským 15:33 nám hovorí, „Nedajte sa klamať: ‘Zlé reči kazia dobré mravy.’” Biblia obsahuje varovania pred „zlým” vplyvom, ktorý na nás môžu mať ľudia. Tráviť čas s tými, ktorí praktizujú hriešne aktivity nám privodí pokušenie. Charakter ľudí, s ktorými sa zdržiavame, na nás zanechá stopu. Preto je veľmi dôležité obklopovať sa ľuďmi, ktorí milujú Pána a sú Mu oddaní.

Pokús sa nájsť si jedného – dvoch priateľov, najlepšie z tvojho zboru, ktorí by ti pomáhali a povzbudzovali ťa (Židom 3:13; 10:24). Požiadaj svojich priateľov, aby dohliadli na pravidelnosť tvojich stíšení, aby s tebou preberali tvoje aktivity a tvoju cestu s Bohom. Navrhni im, či môžeš pre nich robiť to isté. Neznamená to, že sa máš vzdať všetkých priateľov, ktorí nepoznajú Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa. Buď aj naďalej ich priateľom a miluj ich. Jednoducho im daj poznať, že Ježiš zmenil tvoj život, a ty už viac nemôžeš robiť veci, ktoré si zvykol robiť predtým. Popros Pána Boha, aby ti dával príležitosť podeliť sa o Ježiša s tvojimi priateľmi.

5. Daj sa pokrstiť.

Mnoho ľudí sa mýli vo veci krstu. Slovo „pokrstiť” znamená byť ponorený do vody. Krst je biblickým spôsobom ako verejne vyznať svoju vieru v Krista a svoj záväzok nasledovať Ho. Akt ponorenia do vody ilustruje ako sme pochovaní spolu s Kristom. Akt opätovného vynorenia sa z vody znázorňuje Kristovo vzkriesenie. Byť pokrstený je stotožniť sa s Ježišom v smrti, pohrebe a vzkriesení (Rímskym 6:3-4).

Krst sám nás nespasí. Krst nezmýva naše hriechy. Krst je jednoducho krokom poslušnosti, verejným vyznaním viery v Krista; toho, že jedine On nás môže spasiť. Krst je dôležitý, pretože je krokom poslušnosti – verejným vyznaním viery v Krista a tvojho odhodlania nasledovať Ho. Ak si pripravený na krst, mal by si o tom hovoriť so svojím pastorom.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Práve som uveril v Ježiša…čo ďalej?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries