settings icon
share icon
Otázka

Ako môžem konvertovať na kresťanstvo?

Odpoveď


V gréckom meste Filipy sa jeden muž veľmi podobnú otázku pýtal Pavla a Sílasa. O tomto človeku vieme tri veci: bol žalárnikom, bol pohanom a bol zúfalý. Keď ho Pavol zastavil, bol na pokraji samovraždy. Vtedy sa muž opýtal: „Čo mám činiť, aby som bol spasený?“ (Skutky 16:30).

Len samotný fakt, že muž kladie takúto otázku poukazuje na to, že si uvedomoval svoju potrebu spásy - videl pred sebou len smrť a vedel, že potrebuje pomoc. Skutočnosť, že sa pýtal Pavla a Sílasa poukazuje na jeho vieru v to, že oni poznajú odpoveď.

Odpoveď prichádza rýchlo a jednoducho: „Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený“ (verš 31). Úryvok pokračuje ďalej a poukazuje na to, ako tento muž uveril a obrátil sa. Od toho dňa na jeho živote začína byť viditeľný rozdiel.

Všimnite si, že obrátenie tohto muža bolo založené na viere („Ver“). Musel veriť Ježišovi a ničomu inému. Muž uveril, že Ježiš bol Boží Syn („Pán“) a Mesiáš, ktorý splnil Písma („Kristus“). Jeho viera tiež zahŕňa presvedčenie, že Ježiš zomrel za hriechy a vstal z mŕtvych, pretože to bola správa, ktorú Pavol a Sílas kázali (pozri: Rimanom 10:9-10 a 1. Korintským 15:1-4 ).

„Obrátiť sa“ doslova znamená „otočiť sa“. Keď sa otočíme smerom k jednej veci, nutne sa odvraciame od niečoho iného. Keď sa obrátime k Ježišovi, musíme sa odvrátiť od hriechu. Biblia nazýva odvrátenie od hriechu „pokánie“ a obrátenie sa k Ježišovi „vierou.“ Preto sa pokánie a viera navzájom dopĺňajú. Pokánie aj viera sú oboje spomenuté v 1. Tesalonickým 1:9: „Ako ste sa obrátili od modiel k Bohu.“ Kresťan ako výsledok skutočného obrátenia ku kresťanstvu za sebou zanechá svoje bývalé spôsoby života a čokoľvek, čo sa týka sa falošného náboženstva.

Zjednodušene povedané, aby si konvertoval ku kresťanstvu, musíš veriť, že Ježiš je Boží Syn, ktorý zomrel za tvoje hriechy a vstal z mŕtvych. Musíš súhlasiť s Bohom, že si hriešnik a potrebuješ spasenie a musíš veriť v Ježiša a v to, že ťa zachráni. Keď sa odvrátiš od hriechu smerom ku Kristovi, Boh sľubuje, že ťa zachráni a dá ti Ducha Svätého, ktorý z teba urobí nové stvorenie.

Kresťanstvo vo svojej pravej podobe nie je náboženstvom. Kresťanstvo je podľa Biblie vzťah s Ježišom Kristom. Kresťanstvo je Boh, ktorý ponúka spasenie každému, kto verí a dúfa v obeť Ježiša na kríži. To, že človek konvertuje ku kresťanstvu neznamená, že opúšťa jedno náboženstvo a prechádza do iného náboženstva. Konverzia ku kresťanstvu znamená prijatie daru, ktorý Boh ponúka; začiatok osobného vzťahu s Ježišom Kristom, ktorý vedie k odpusteniu hriechov a večnosť v nebi po smrti.

Túžiš konvertovať ku kresťanstvu vďaka tomu, čo si si prečítal v tomto článku? Ak je tvojou odpoveďou áno, je tu jednoduchá modlitba, ktorú môžeš odovzdať Bohu. Odriekanie tejto ani akejkoľvek inej modlitby ťa nespasí. Jedine viera v Ježiša Krista ti môže priniesť odpustenie hriechov. Táto modlitba je jednoduchým spôsobom ako vyjadriť svoju vieru v Boha a poďakovať Mu za darované odpustenie. „Bože, viem, že som proti Tebe zhrešil a zaslúžim si trest. Ale Ježiš Kristus vzal na seba trest, ktorý si zaslúžim ja, aby som ja skrze vieru mohol získať odpustenie. Odvraciam sa od svojho hriechu a vkladám v Teba dôveru, že ma spasíš. Ďakujem Ti za úžasnú milosť a odpustenie! Amen!“

Rozhodol si sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, klikni na „Dnes som sa rozhodol prijať Krista“ nižšie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako môžem konvertovať na kresťanstvo?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries