settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená prijať Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa?

Odpoveď


Prijal si už Ježiša Krista za svojho osobného Spasiteľa? Kým odpovieš, dovoľ mi objasniť ti moju otázku. K správnemu pochopeniu otázky je potrebné správne pochopiť pojmy „Ježiš Kristus“, „osobný“ a „Spasiteľ“.

Kto je Ježiš Kristus? Mnoho ľudí uznáva Ježiša Krista ako dobrého človeka, veľkého učiteľa, alebo dokonca Božieho Proroka. Tieto veci jednoznačne o Ježišovi platia, ale nedefinujú jeho skutočnú podstatu. Biblia hovorí, že Ježiš je stelesnený Boh, Boh, ktorý sa stal človekom (Ján 1:1,14). Boh zostúpil na zem, aby nás vyučoval, liečil, naprával, odpúšťal nám – a zomrel za nás! Ježiš Kristus je Boh, Stvoriteľ, zvrchovaný Pán. Prijal si už tohto Ježiša?

Kto je Spasiteľom a prečo ho vlastne potrebujem? Biblia nám hovorí, že sme všetci zhrešili, každý spáchal zlé skutky (Rímskym 3:10-18). Dôsledkom hriechu si zasluhujeme Boží hnev a odsúdenie. Jediným spravodlivým trestom za naše hriechy, ktorých sme sa dopustili proti nekonečnému a večnému Bohu je nekonečný trest (Rímskym 6:23; Zjavenie 20:11-15). Preto potrebujeme Spasiteľa!

Ježiš Kristus prišiel na zem a zomrel za nás. Smrť Ježiša, stelesneného Boha, večne zaplatila za náš dlh (2 Korintským 5:21). Ježiš zomrel, aby zaplatil dlh za naše hriechy (Rímskym 5:8). Ježiš zaplatil cenu, aby sme už my nemuseli. Ježišovo vzkriesenie z mŕtvych dokazuje, že Jeho smrť bola dostatočnou platbou za naše hriechy. Preto je Ježiš jediným Spasiteľom (Ján 14:6; Skutky 4:12)! Dôverujete Ježišovi ako svojmu osobnému Spasiteľovi?

Je Ježiš tvojím „osobným“ Spasiteľom? Mnoho ľudí vníma kresťanstvo ako návštevu kostola, vykonávanie rituálov či nedopúšťanie sa určitých hriechov. To nie je kresťanstvo. Skutočné kresťanstvo je osobný vzťah s Ježišom Kristom. Prijať Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa znamená vložiť svoju osobnú vieru v Neho. Viera niekoho iného ťa nezachráni. Nikto nedosiahne odpustenie konaním niektorých skutkov. Jediný spôsob, ako dosiahnuť spasenie, je osobne prijať Ježiša ako svojho Spasiteľa, uveriť, že Jeho smrť bola platbou za tvoje hriechy, a Jeho vzkriesenie je tvojou zárukou večného života (Ján 3:16). Je Ježiš tvojím osobným Spasiteľom?

Ak chceš prijať Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa, povedz tieto slová Bohu. Pamätaj, že odriekanie tejto ani nijakej inej modlitby ťa nespasí. Táto modlitba je jednoduchým spôsobom ako vyjadriť svoju vieru Bohu a poďakovať Mu za dar spasenia. „Bože, viem, že som proti Tebe zhrešil a zaslúžim si trest. Ale Ježiš Kristus vzal na seba trest, ktorý si zaslúžim ja, aby som ja skrze vieru mohol získať odpustenie. Odvraciam sa od svojho hriechu a vkladám v Teba dôveru, že ma spasíš. Ďakujem Ti za úžasnú milosť a odpustenie! Amen!“

Rozhodol si sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, klikni na „Dnes som sa rozhodol prijať Krista“ nižšie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená prijať Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries