settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená byť znovuzrodeným kresťanom?

Odpoveď


Čo znamená byť znovuzrodeným kresťanom? Hlavná pasáž Biblie, ktorá odpovedá na túto otázku je Ján 3:1-21. Pán Ježiš Kristus sa rozpráva s Nikodémom, prominentným Farizejom a členom Synedria (riadiaceho orgánu Židov). Nikodém musel prísť za Ježišom v noci. Nikodém chcel Ježišovi položiť otázku.

V rozhovore s Nikodémom Ježiš vysvetľuje „...Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.“ Nikodém mu povedal: „Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo s narodilo z tela, je telo a čo sa narodilo z Ducha je duch. Nediv sa, že som ti povedal: Treba sa vám znovu narodiť....“ (Ján 3:3-7).

Výraz „znovuzrodený“ doslova znamená „zrodený zhora.“ Nikodém mal skutočnú potrebu. Potreboval zmenu srdca—duchovnú premenu. Nový zrod, znovuzrodenie, je Božím dielom, a teda večný život je darovaný človeku, ktorý uveril (2 Korintským 5:17; Títovi 3:5; 1 Petra 1:3; 1 Jána 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Ján 1:12,13 naznačuje, že „znovuzrodenie“ tiež obsahuje myšlienku, že človek „sa stáva Božím dieťaťom“ skrze vieru v meno Ježiša Krista.

Vyvstáva logická otázka: „Prečo musí byť človek znovuzrodený?“ Apoštol Pavol v Efezským 2:1 hovorí: „Tak aj vás, mŕtvych pre vlastné prestúpenie a hriechy...“ Rímskym apoštol píše v liste Rímskym 3:23: „Lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej.“ Človek teda musí byť znovuzrodený, aby boli jeho hriechy odpustené a mohol mať vzťah s Bohom.

Ako sa to stane? Efezským 2:8,9 hovorí: „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie sami zo seba; je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“ Keď je človek „spasený“, bol znovuzrodený, duchovne premenený a teraz už je Božím dieťaťom podľa nového narodenia. Viera v Ježiša Krista, Toho, ktorý zaplatil dlh za hriech, keď zomrel na kríži, je to, čo myslíme pod slovom „znovuzrodený“ duchovne. „Každý, teda, kto je v Kristovi, je novým stvorením...“ (2 Korintským 5:17a).

Ak ty si nikdy neprijal Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, skúmaj naliehanie Svätého Ducha, ktorý hovorí do tvojho srdca. Potrebuješ sa znovuzrodiť. Budeš sa modliť modlitbu pokánia a staneš sa novým stvorením v Kristovi ešte dnes? „Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno: ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vole muža, ale z Boha“ (Ján 1:12-13).

Ak chceš prijať Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a byť znovuzrodený, môžeš sa pomodliť túto modlitbu. Pamätaj, že prázdnym odriekaním tejto ani inej modlitby nemôžeš byť spasený. Spasenie z hriechu možno dosiahnuť jedine skrze vieru v Krista. Táto modlitba je jednoduchým spôsobom ako vyjadriť Bohu svoju vieru v Neho a vďačnosť za spasenie. „Bože, viem, že som proti Tebe zhrešil a zaslúžim si trest. Ale Ježiš Kristus vzal na seba trest, ktorý si zaslúžim ja, aby som ja skrze vieru mohol získať odpustenie. Odvraciam sa od svojho hriechu a vkladám v Teba dôveru, že ma spasíš. Ďakujem Ti za úžasnú milosť a odpustenie! Amen!“

Rozhodol si sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, klikni na „Dnes som sa rozhodol prijať Krista“ nižšie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená byť znovuzrodeným kresťanom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries