Maswali kuhusu maombi


Ombi la mwenye dhambi ni gani?

Je! Inamaanisha nini kuomba katika jina la Yesu?

Je! Imekubalika kurudi rudia kuomba jambo moja au twastahili kuuliza mara moja?

Kwa nini tuombe? Kuna haja gani ya kuomba wakati Mungu anajua kesho na bado ni yeye anatawala. Ikiwa hatutaweza badilisha mawazo ya Mungu kwa nini tuombe?

Je! Maombi ya pamoja ni muimu? Maombi ya pamoja ni ya nguvu kuliko ya mtu mmoja?

Nitawezaje ili maombi yangu yajibiwe?

Sala ya Bwana ni gani na tunastahili kuiomba?

Ni jinsi gani sala ni ya kuwasiliana na Mungu?

Maombezi ni nini?

Nguvu ya maombi ni nini?

Je ni nini maana ya kuomba bila kukoma?

Kuna uhusiano gani kati ya sala na kufunga?

Ni nini baadhi ya vikwazo kwa maisha ya nguvu kimaombi?

Ni nini maana ya maombi ya kutembea? Je, ni kibiblia kushiriki kwa maombi ya kutembea?

Je ni nini kuomba katika Roho?

Ninawezaje kuwa na uhakika kwamba ninaomba kulingana na mapenzi ya Mungu?

Ni njia gani sahihi ya kuomba?

Sala kimya - ni ya kibiblia

Ni kwa nani tunapaswakuomba kwa Baba, kwa Mwana, au kwa Roho Mtakatifu?

Je, ni ufunguo gani katika ufanisi wa sala?

Je! Kuna ushahidi kwamba Mungu hujibu sala?

Lectio Divina ni nini?

Mbona Saala ya Bwana haina shukrani? Kuna ombi, kuungama, nk lakini hakuna shukrani. Je, sala zote zetu hazipaswi kushukuru?

Sala ya toba ni nini?

Ninawezaje kuwa shujaa wa maombi?

Je! Ni shanga za maombi? Je, ni sawa kutumia shanga wakati unapoomba?

Je, inakubalika" kuvaa ngozi "mbele ya Mungu katika sala?

Sala ya mviringo ni nini? Je, sala ya mviringo ni ya kibiblia?

Sala ya Yabezi ni gani?

Biblia inasema nini kuhusu kuombea wafu?

Biblia inasema nini juu ya kuombea / kuzungumza na wafu?

Sala ya unabii ni nini?

Je! Sala ya umma ni ya Kibiblia? Je, ni sawa kuomba kwa umma?

Je! Sala inayolewesha ni nini?

Je! Ni aina gani tofauti za maombi?

Je! Mkristo anapaswa kujibuje maombi yasiojibiwa?


Maswali kuhusu maombi