settings icon
share icon
Swali

Je! Mkristo anapaswa kujibuje maombi yasiojibiwa?

Jibu


Ni wakristo wangapi wamemwombea mtu, kuona tu sala zao zinaenda bila kujibiwa? Ni wangapi wameomba na pengine “wameacha" kwa sababu labda wamevunjika moyo kwa njia ya udhaifu wa imani au wamefikia hitimisho kwamba chochote walichokuwa wakiomba sio mapenzi ya Mungu? Hata hivyo, jinsi tunavyoshughulikia sala isiyojibiwa sio tu kwa faida yetu wenyewe bali pia kwa manufaa ya wengine pia. Tunapoomba, tunashiriki katika tendo la thamani kumbwa sana na lililopeanwa na Mungu la mawasiliano na ambaye tunawajibika katika mambo yetu yote. Tumenunuliwa kweli kwa bei ya kupita kiasi-damu ya Bwana Yesu Kristo-na kwa hivyo sisi ni wa Mungu.

Faida yetu ya sala ni kutoka kwa Mungu, na ni kama yetu sasa kama ilivyopewa Israeli (Kumbukumbu la Torati 4: 7). Bado, wakati tunapoomba au kuzungumza na Yule aliye Mbinguni, kuna nyakati ambazo Yeye anaonekana hajibu. Kunaweza kuwa na sababu nyingi kwa hili, na Maandiko yanatoa ushauri kwa nini na jinsi maombi yetu yanashughulikiwa na Mmoja ambaye ni mwenye huruma na mwenye upendo, ambaye Yeye mwenyewe anapenda ushirika wetu na Mungu Baba, kwa kuwa Yeye, Mwenyewe, ndiye mwakilishi wetu ( Waebrania 4:15).

Sababu ya msingi kwa nini sala haijibiwi ni dhambi. Mungu hawezi kudhihakiwa au kudanganywa, na Yeye anayeketi juu kutawaza anatujua moyoni, chini ya mawazo yetu yote (Zaburi 139: 1-4). Ikiwa hatutembei katika Njia au tunaweka chuki ndani ya mioyo yetu kuelekea ndugu yetu au tunaomba vitu kwa nia mbaya (kama vile tamaa za ubinafsi), basi tunaweza kumtarajia Mungu kutojibu maombi yetu kwa sababu haisikii (2 Mambo ya Nyakati 7:14, Kumbukumbu la Torati 28:23, Zaburi 66:18; Yakobo 4: 3). Dhambi ni "kizuizi" kwa baraka zote ambazo tungepokea kutoka "chupa" isiyo na mwisho ya huruma ya Mungu! Hakika, kuna wakati ambapo sala zetu zinachukiza mbele ya Bwana, maarufu sana ni hasa wakati sisi sio wa Bwana labda kwa sababu ya kutoamini (Mithali 15: 8) au kwa sababu tunafanya unafiki (Marko 12:40).

Sababu nyingine inayosababisha sala kuonekana kuwa haijibiwi ni kwamba Bwana anaondoa imani yetu kumtegemea na kumtumaini Yeye zaidi, ambayo inapaswa kutuletea hisia ya kina ya shukrani, upendo na unyenyekevu. Kwa matokeo, hii inatufanya tufaidike kiroho, kwa kuwa huwapa neema wanyenyekevu (Yakobo 4: 6; Mithali 3:34). Oo, ni jinsi gani mtu anavyohisi kwa huyo mwanamke maskini wa Kanaani, ambaye alilia mfululizo kwa Bwana wetu kwa huruma wakati alipokuwa akitembelea eneo la Tiro na Sidoni (Mathayo 15: 21-28)! Alikuwa sio mtu ambaye rabi wa Kiyahudi angezingatia. Hakuwa Myahudi na alikuwa mwanamke, sababu mbili ambazo Wayahudi walimpuuza. Bwana anaonekana kutojibu maombi yake, lakini alijua yote kuhusu hali yake. Huenda hakujibu mahitaji ya hali yake mara moja, lakini bado alisikia na kujibu ombi lake.

Mungu anaweza kuonekana kimya kwetu mara nyingi, lakini kamwe hatufukuzi mikono tupu. Hata kama sala haijajibiwa, tunapaswa kumtegemea Mungu kufanya hivyo wakati wake. Hata zoezi la sala ni baraka kwetu; ni kwa sababu ya imani yetu kwamba tunahamasishwa kuendelea na sala. Ni imani inayompendeza Mungu (Waebrania 11: 6), na ikiwa maisha yetu ya maombi yanataka, je! Hiyo hairejelei hali yetu ya kiroho pia? Mungu husikia mlio wetu wa umaskini kwa huruma, na utulivu Wake hutuchochea na hisia ya kuendelea katika sala. Anatupenda sisi kutafakari naye. Hebu tuwe na njaa kwa mambo yanayofuata moyo wa Mungu na tutembee katika njia Zake na sio zetu wenyewe. Ikiwa sisi ni waaminifu kwa kuomba bila kukoma, basi tunaishi katika mapenzi ya Mungu, na hilo haliwezi kamwe kuwa mbaya (1 Wathesalonike 5: 17-18).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je! Mkristo anapaswa kujibuje maombi yasiojibiwa?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries