settings icon
share icon
Swali

Je, inakubalika" kuvaa ngozi "mbele ya Mungu katika sala?

Jibu


Dhana ya "kuvaa kwa ngozi" inatoka kwenye hadithi ya Gideoni, kiongozi wa Israeli, katika Waamuzi 6. Wakati Mungu alimwongoza kukusanya askari wa Waisraeli kuwashinda wavamizi wa Midiani, Gideoni alitaka kuhakikisha kuwa kweli Sauti ya Mungu alikuwa kusikia na kwamba alielewa maagizo Yake. Alimwomba Mungu ishara ya kuthibitisha kwamba hii ilikuwa kweli mapenzi Yake. Kwa hiyo akaondoa kipande cha pamba usiku mmoja na kumwomba Mungu aifanye mvua wakati akiweka uchafu unaozunguka. Mungu kwa neema alifanya kama Gideoni aliuliza, na asubuhi ngozi hiyo ilikuwa mvua ya kutosha kuzalisha bakuli la maji wakati limepigwa.

Lakini imani ya Gideoni ilikuwa dhaifu sana kwamba alimwomba Mungu kwa ishara nyingine-wakati huu kufanya ngozi nyingine kuwa kavu huku akifanya maeneo ya karibu chafu kwa matope. Tena, Mungu alikubali, na Gideoni hatimaye aliamini kwamba Mungu alimaanisha kile alichosema na kwamba taifa la Israeli litakuwa na ushindi malaika wa Bwana aliahidi katika Waamuzi 6: 14-16. Kuondoa vipande vilikuwa ni mara ya pili Gideoni alipouliza ishara kwamba Mungu alikuwa akizungumza naye na angefanya kile alichosema.

Kuna masomo kadhaa kwetu katika hadithi ya Gideoni. Kwanza, Mungu ni mwenye neema sana na hutuvumilia, hasa wakati imani yetu ni dhaifu. Gideoni alijua kwamba alikuwa akiinuka kwenye hatari na alikuwa akijaribu uvumilivu wa Mungu kwa kuomba ishara nyingi. Baada ya ishara ya kwanza ya ngozi, alisema, "Usikasikitishe. Napenda kufanya ombi moja zaidi "(Waamuzi 6:39). Lakini Mungu wetu ni mwenye huruma, mwenye upendo na subira ambaye anajua udhaifu wetu. Hata hivyo, hadithi ya Gideoni inapaswa kuwa mafundisho yetu na sio kuwa mfano wa tabia zetu wenyewe. Yesu alisema mara mbili kwamba "kizazi kiovu na kizinzi kinatafuta ishara" (Mathayo 12:39; 16: 1-4). Neno lake lilikuwa ni kwamba ishara ambazo alikuwa amewapa kale-utimilifu wake wa unabii wa Agano la Kale, uponyaji, na miujiza-walikuwa na uwezo wa kuitikia ukweli, ikiwa kweli walikuwa wanataka. Kwa wazi, haikuwa.

Somo lingine la Gideone ni la kwamba wale wanaoomba kwa ishara wanaonyesha imani dhaifu na iliyo dhaifu ambayo haitaaminika na ishara hata hivyo! Gideoni alikuwa amepokea taarifa zaidi ya kutosha bila ishara ya vipande. Mungu alikuwa amemwambia atakuwa na ushindi (mstari wa 14), na alikuwa ameitikia ombi la awali la ishara kwa kuonyesha nguvu ya ajabu katika moto (mstari wa 16). Hata hivyo, Gideoni aliomba ishara mbili zaidi kwa sababu ya usalama wake. Kwa njia ile ile, hata wakati Mungu atatoa ishara tunayoomba, haitupei kile tunachotamani kwa sababu imani yetu ya kusisitiza bado ina shaka. Hiyo mara nyingi hutuongoza kuomba ishara nyingi, hakuna hata moja ambayo inatupa uhakika tunayohitaji, kwa sababu tatizo sio na nguvu za Mungu; ni kwa mtazamo wetu wenyewe.

Tatizo kwa kufuata mfano wa Gideoni wa kuweka-ngozi ni kwamba hauzingatii kwamba hali yetu na yake si kweli. Kama Wakristo, tuna vifaa viwili vyenye nguvu ambavyo Gideon alipungukiwa. Kwanza, tuna Neno la Mungu kamili ambalo tunajua ni "Kila andiko, lenye pumzi ya Mungu, lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwaadibisha katika haki; ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema" (2 Timotheo 3 : 16-17). Mungu ametuhakikishia kuwa Neno Lake ni kila tunahitaji "kuwa na vifaa vizuri" kwa chochote na kila kitu katika maisha. Hatuna ushahidi wa uzoefu (ishara, sauti, miujiza) ili kuthibitisha kile alichotuambia tayari katika Neno Lake. Faida yetu ya pili juu ya Gideoni ni kwamba kila Mkristo ana Roho Mtakatifu, ambaye ni Mungu Mwenyewe, anayeishi ndani ya moyo wake kuongoza, kuongoza, na kuhimiza. Kabla ya Pentekoste, waumini walikuwa na Agano la Kale pekee na waliongozwa nje na mkono wa Mungu. Sasa tuna Biblia Yake kamili na kuwepo kwake kukaa ndani ya mioyo yetu.

Badala ya kutafuta ishara kupitia vifungo, tunapaswa kuwa na furaha ya kujua mapenzi ya Mungu kwetu katika kila hali kila siku: "Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote" (Wakolosai 3:16); "Furahini siku zote; ombeni bila kukoma; shukuruni kwa kila jambo; maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu" (1 Wathesalonike 5: 16-18); "Na kila mfanyalo, kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye" (Wakolosai 3:17). Ikiwa mambo haya yanaonyesha maisha yetu, maamuzi tunayofanya yatakuwa kulingana na mapenzi ya Mungu, atatubariki sana kwa amani na uhakikisho wake, na hakutakuwa na haja ya kuweka nje vipande au kuomba ishara.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, inakubalika" kuvaa ngozi "mbele ya Mungu katika sala?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries