settings icon
share icon
Swali

Je! Ni aina gani tofauti za maombi?

Jibu


Biblia inafunua aina nyingi za sala na hutumia maneno mbalimbali kuelezea mazoezi. Kwa mfano, 1 Timotheo 2: 1 inasema, "Basi, kabla ya mambo yote, nataka dua, na sala, na maombezi, na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote." Hapa, maneno yote manne kuu ya Kigiriki yaliyotumiwa kwa sala yanatajwa katika kifungu kimoja.

Hapa ndio aina kuu za maombi katika Biblia:

Sala ya imani: Yakobo 5:15 inasema, "Na kule kuomba kwa Imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamwinua." Katika muktadha huu, sala hutolewa kwa imani kwa mtu aliye mgonjwa, akiuliza Mungu kuponya. Tunapoomba, tunapaswa kuamini nguvu na wema wa Mungu (Marko 9:23).

Sala ya makubaliano (pia inajulikana kama maombi ya ushirika): Baada ya Yesu kupaa, wanafunzi "wote walishirikiana pamoja katika sala" (Matendo 1:14). Baadaye, baada ya Pentekoste, kanisa la kwanza "lilijitolea lenyewe" kwa sala (Matendo 2:42). Mfano wao unatutia moyo kuomba na wengine.

Sala ya ombi (au maombi): Tunapaswa kuchukua maombi yetu kwa Mungu. Wafilipi 4: 6 inafundisha, "Msijisumbue kwa neno lo lote; bali katika kila neno kwa kusali na kuomba, pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu." Sehemu ya kushinda vita vya kiroho ni "Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho"(Waefeso 6:18).

Sala ya kushukuru: Tunaona aina nyingine ya sala katika Wafilipi 4: 6: kushukuru au shukrani kwa Mungu. "Pamoja na kushukuru, haja zenu basi na zijulikane na Mungu." Mifano nyingi za maombi ya kushukuru zinaweza kupatikana katika Zaburi.

Sala ya ibada: Sala ya ibada ni sawa na sala ya kushukuru. Tofauti ni kwamba ibada inalenga juu ya Mungu ni nani; kushukuru inalenga katika kile ambacho Mungu amefanya. Viongozi wa kanisa huko Antiokia waliomba kwa namna hii na kufunga: "Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, Nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ndipo wakiisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao"(Matendo 13: 2-3).

Sala ya kufanya wakfu: Wakati mwingine, sala ni wakati wa kujitenga sisi wenyewe kufuata mapenzi ya Mungu. Yesu alifanya sala hiyo usiku kabla ya kusulubiwa kwake: "Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba, akisema, Baba yangu, ikiwezekana, kikombe hiki kiniepuke; walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe"(Mathayo 26:39).

Sala ya kuombea: Mara nyingi, maombi yetu yanajumuisha maombi ya wengine tunapowaombea. Tunaambiwa kufanya maombezi "kwa kila mtu" katika 1 Timotheo 2: 1. Yesu hutumika kama mfano wetu katika eneo hili. Yohana 17 yote ni sala ya Yesu kwa niaba ya wanafunzi Wake na waumini wote.

Sala ya laana: Sala ya laana inapatikana katika Zaburi (k.m., 7, 55, 69). Inatumika kuomba hukumu ya Mungu juu ya waovu na kwa hivyo kulipiza kisasi wenye haki. Waandishi wa Zaburi hutumia aina hii ya rufaa ili kusisitiza utakatifu wa Mungu na uhakikisho wa hukumu yake. Yesu anatufundisha kuomba baraka kwa adui zetu, wala sio kuwalaani (Mathayo 5: 44-48).

Biblia pia inazungumza juu ya kuomba kwa Roho (1 Wakorintho 14: 14-15) na maombi wakati hatuwezi kufikiria maneno ya kutosha (Warumi 8: 26-27). Katika nyakati hizo, Roho Mwenyewe hutuombea.

Sala ni mazungumzo na Mungu na inapaswa kufanywa bila kukoma (1 Wathesalonike 5: 16-18). Tunapokua katika upendo wetu kwa Yesu Kristo, bila shaka tutatamani kuzungumza naye.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je! Ni aina gani tofauti za maombi?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries