settings icon
share icon
Swali

Je, Mungu husikia sala zangu?

Jibu


Mungu husikia kila kitu, ikiwa ni pamoja na sala. Yeye ni Mungu. Hakuna kitu kinamshutukia (Zaburi 139: 1-4). Yeye ni Mwenye nguvu juu ya kila kitu alichoumba (Isaya 46: 9-11). Kwa hivyo swali sio kwamba kama Mungu anajua kila sala (Yeye ni), bali kama Mungu anajishughulisha na sala zetu huku akiwa na nia ya kuzijibu.

Mungu anataka tuombe. Ameumba sala kama njia ambayo tunaweza kumfurahia (Ufunuo 3:20), ukiri dhambi zetu (1 Yohana 1: 9), kumwomba afanye mahitaji yetu (Zaburi 50:15), na kuunganisha mapenzi yetu na Yake (Yeremia 29: 11-12; Luka 22:42). Aina moja ya sala imethibitishwa kuwa imepewa. Luka 18: 13-14 inaelezea sala ya toba. Tunapomwomba Bwana kwa kutubu na kwa unyenyekevu, Yeye anatamani kutuhalalisha na kutusamehe.

Hata hivyo, wakati wa kuzingatia sala, ni muhimu kukumbuka kwamba ahadi nyingi za Mungu katika Maandiko ziliandikwa kwa watu Wake. Katika Agano la Kale, ahadi hizo zilikuwa kwa ajili ya Israeli na wote walioungana nao. Katika Agano Jipya, ahadi hizo ziliandikwa kwa wafuasi wa Yesu. Ni matumizi mabaya ya Maandiko kutumia baadhi ya mistari kujaribu kuitumia kwa hali yoyote tunayotaka, ikiwa ni pamoja na sala. Ingawa Bwana anajua na kusikia yote, ametoa baadhi ya hali ambazo hawezi kusikiliza sala zetu:

1. Tunapochagua kushikilia dhambi, badala ya kutubu na kubadili, Mungu hatasikia sala zetu. Katika Isaya 1:15, Bwana anasema, "Nanyi mkunjuapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone; naam, mwombapo maombi mengi, sitasikia; mikono yenu imejaa damu!" Methali 28: 9 inasema "Yeye aligeuzaye sikio lake asiisikie sheria, Hata sala yake ni chukizo."

Mfano: Wanandoa wadogo wanaishi pamoja katika dhambi ya ngono, huku wanaomba sala ya Mungu nyumbani.

2. Tunapoomba kulingana na tamaa zetu za ubinafsi, Mungu hatasikia sala zetu. Yakobo 4: 3 inasema, "Hata mwaomba, wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu."

Mfano: Mtu hafurahishwi na gari lake la miaka mitatu, hivyo anaomba gari jipya kubwa Zaidi la thamani.

3. Wakati chenye tunachoomba si kwa mujibu wa mapenzi Yake kwa ajili yetu. Waraka wa Kwanza Yohana 5:14 inasema, "Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa, tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake, atusikia."

Mfano: Tunasali kwa bidii kwa ajili ya ajira mpya, lakini mpango wa Mungu unahitaji tukae pale tuko na kuwa shahidi kwa wenzetu.

4. Wakati hatuulizi kwa imani. Katika Marko 11:24 Yesu alisema, "Kwa sababu hiyo nawaambia, Yo yote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu." Hata hivyo, imani sio kuamini kwa kitu; ni kuamini mtu. Imani yetu ni katika tabia ya Mungu na tamaa yake ya kubariki na kutufariji. Tunapoomba, tunapaswa kuwa na imani kwamba Yeye husikia na atatoa ombi lolote linalopatana na mapenzi Yake kwetu (1 Yohana 5: 14-15).

Mfano: Tunamwomba Mungu kutoa mahitaji ya kifedha lakini tunaendelea kuwa na wasiwasi na kutoa maoni yasiyo ya imani kwa familia zetu na wafanyakazi wenzetu, kama vile "Huenda kamwe sitapata fedha hizo."

Mungu ni mtakatifu na anataka tuwe watakatifu kama Yeye alivyo (Mambo ya Walawi 22:32, 1 Petro 1:16). Wakati anajua kwamba tunatafuta utakatifu pia, Yeye anafurahi kujibu sala zetu kwa njia zinazoendelea ukuaji wetu wa kiroho. Yesu akasema, "Ninyi mkikaa ndani yangu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa" (Yohana 15: 7). Siri ya sala ni kukaa katika Kristo ili chochote tunachoomba ni kwa mujibu wa moyo Wake (Zaburi 37: 4). ni kupitia njia hiyo basi tunaweza kuwa na ujasiri kwamba Mungu anaisikia sala zetu kwa nia ya kuyajibu.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, Mungu husikia sala zangu?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries