Maswali kuhusu jamii na uzazi


Bibilia inasema nini kuhusu baba we Kikristo?

Bibilia inasema nini kuhusu Wakristo kutumia njia ya upangaji uzazi?

Ni namna gani Wakristo wanastahili kuwarudi watoto wao? Bibilia inasema nini?

Ni kitu gani Mkristo mzazi anastahili kufanya kama wako na mwana mpotevu (au binti)? Njia?

Bibilia inasema nini kuhusu kuwa mzazi mwema?

Bibilia inasema nini kuhusu kuwa mama Kristo?

Biblia inasema nini kuhusu kuasili?

Ni mpangilio gani unapaswa kuwa wa vipaumbele katika familia zetu?

Je ni nini maana ya kuwaheshimu baba yangu na mama?

Jinsi gani Mkristo anapaswa kushughulikia utasa?

Biblia inasema kuhusu ni nini tunastahili kufanya mtoto mkaidi?

Majukumu ya mume na mke ni gani katika familia?

Je, Biblia inasema nini kuhusu kuwajali wazazi wetu wakongwe?

Je! Watoto daima ni baraka kutoka kwa Mungu?

Je! Kumpa mtoto elimu ya Kikristo ni muhimu?

Wazazi Wakristo wanapaswa kushughulikia kifo cha mtoto namna gani?

Je, ni mtazamo wa Biblia juu ya migogoro ya kinyumbani ni upi?

Tunawezaje kuheshimu mzazi mkatili?

Ni njia gani ya Biblia ya kuongoza mtoto kwa Kristo?

Je, unafanikishaje usawa katika kuondoka kuungana katika ndoa na vile vile kuheshimu wazazi wako?

Biblia inasema nini kuhusu kupoteza mimba?

Kushughulika na mama mkwe...?

Mungu anasema nini kwa kina mama ambao hawajaolewa?

Wazazi Wakristo wanapaswa kushughulikia vipi msichana mdogo anapokuwa mjamzito?


Maswali kuhusu jamii na uzazi