settings icon
share icon
Swali

Je! Kumpa mtoto elimu ya Kikristo ni muhimu?

Jibu


Kwa waumini katika Yesu Kristo, swali la kuwa ikiwa elimu ya Kikristo ni muhimu inaonekana wazi. Jibu litakuwa ni "Naam!" Yenye nguvu. Kwa nini uulize swali hilo? Ni kwa sababu swali linatokana na wingi wa mitazamo ndani ya imani ya Kikristo. Labda swali linapaswa kuwa "ni nani anayehusika na kuelekeza kwanza mtoto wangu kwa Ukristo?" Au "lazima elimu ya mtoto wangu ifanyike katika mfumo wa umma, wa faragha au wa nyumbani?" Kuna maoni mengi juu ya mada hii, mjadala wa milele na kihisia.

Tunapoanza kutafuta mtazamo wa kibiblia, tunakuja kwenye kifungu cha Agano la Kale juu ya kuwaelimisha watoto kinapatikana katika Kumbukumbu la Torati 6: 5-8: " Nawe mpende Bwana, Mungu wako, kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo, yatakuwa katika moyo wako; nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. " Historia ya Kiebrania inaonyesha kuwa baba alikuwa na bidii kuwafundisha watoto wake kwa njia na maneno ya Bwana kwa maendeleo yao ya kiroho na ustawi. Imeandikwa katika Agano Jipya ambako Paulo anawahimiza wazazi kuinua watoto katika "kuwakuza na kuwaonya kwa Bwana" (Waefeso 6: 4) Mithali 22: 6 inatuambia pia " Mlee mtoto katika njia impasayo, Naye hataiacha, hata atakapokuwa mzee." Mafunzo hayajumuishi elimu rasmi tu, lakini pia maelekezo ya kwanza ya wazazi humpa mtoto, yaani, elimu yake ya awali. Mafunzo haya yamepangwa kumtia mtoto imara juu ya msingi ambapo maisha yake yatategemea.

Tunapoenda kwenye suala la elimu rasmi, hata hivyo, kuna kutoelewana ambako kunahitaji kushughulikiwa. Kwanza, Mungu hasemi kwamba kuwa wazazi ndio wanapaswa kuwaelimisha watoto kama ilivyo maoni ya wengi wanavyoweza kuidhinisha, na, pili, Hasemi kuwa elimu ya umma ni mbaya na sisi tunapaswa kuwaelimisha watoto wetu tu katika shule za Kikristo au shule za nyumbani. Kanuni inayopatikana katika Maandiko ni yajibu wa mwisho. Mungu kamwe anawaagiza wazazi kuepuka elimu nje ya nyumba. Hivyo, ni kusema kwamba njia pekee ya "Biblia" ya elimu rasmi ni shule za nyumbani au shule za Kikristo zitaongeza neno la Mungu, na tunataka kuepuka kutumia Biblia ili kuthibitisha maoni yetu. Vile kinyume ni kweli: tunataka kuweka maoni yetu juu ya Biblia. Pia tunataka kuepuka hoja kuwa walimu "walioidhinishwa" wana uwezo wa kuelimisha watoto wetu. Tena, suala hilo ni wajibu wa mwisho, ambao ni wa wazazi.

Suala la Maandiko sio ni aina gani ya elimu ya kawaida ambayo watoto wetu hupokea, bali ni kwa njia gani mtazamo huo unapaswa kuchujwa. Kwa mfano, wanao somea shule nyumbani wanaweza kupewa elimu ya "Kikristo" lakini inashindwa katika maisha kwa sababu haijui kweli ya Mungu ya Maandiko na haijui kanuni za maandiko. Vivyo hivyo, mtoto aliyefundishwa hadharani anaweza kukua huku wakielewa udanganyifu wa hekima ya dunia kwa kuona kushindwa kwake kwa njia ya Neno la Mungu ambalo linaundishwa kwa bidii nyumbani. Maelezo yanapigwa kwa njia ya mtazamo wa kibiblia katika matukio yote mawili, lakini uelewo wa kweli wa kiroho hupo tu katika mwisho. Vilevile, mwanafunzi anaweza kuhudhuria shule ya Kikristo lakini kamwe hakui kwa kumuelewa Mungu katika uhusiano wa karibu, wa kibinafsi. Hatimaye, ni wazazi ambao wako na wajibu wa kumtunza mtoto kwa njia ambayo itatimiza elimu ya kweli ya kiroho.

Katika Waebrania 10:25, Mungu anawapa Wakristo amri, "wala tusiache kukusanyika pamoja, kama ilivyo desturi ya wengine; bali tuonyane; na kuzidi kufanya hivyo, kwa kadiri mwonavyo siku ile kuwa inakaribia." mwili wa Kristo ni sehemu muhimu ya elimu ya watoto, kusaidia wazazi katika kuwalea na kuwaelimisha watoto katika mambo ya kiroho. Mfichuo kwa kitu nje ya muundo wa familia-katika kesi hii, mafundisho ya Biblia ya kanisa Jumapili-ni nzuri na muhimu.

Kwa hiyo, bila kujali aina gani ya taasisi ya kujifunza tunayochagua, wazazi hatimaye huwajibika kwa elimu ya kiroho ya watoto wao. Mwalimu wa shule ya Kikristo anaweza kuwa mbaya, mchungaji na mwalimu wa shule ya Jumapili wanaweza kuwa na makosa, na wazazi wanaweza kuwa na makosa katika hatua fulani ya kitheolojia. Kwa hiyo, tunapowafundisha watoto wetu mambo ya kiroho, wanahitaji kuelewa kuwa chanzo pekee cha ukweli kamili ni Maandiko (2 Timotheo 3:16). Kwa hiyo, labda somo muhimu zaidi tunaweza kuwafundisha watoto wetu ni kufuata mfano wa Waisraeli ambao "waliichunguza Maandiko kila siku ili kuona kama kile Paulo alisema ni kweli" (Matendo 17:11) na kujaribu kila

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je! Kumpa mtoto elimu ya Kikristo ni muhimu?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries