settings icon
share icon
Swali

Biblia inasemaje kuhusu jinsi ya kukabiliana na ushindani wa ndugu?

Jibu


Ushindani wa ndungu ulikuweko mwanzo wa wakati, kuanzia na ndugu wawili wa kwanza waliotajwa katika Maandiko, Kaini na Abeli. Tunapata washindani wengine wa ndugu katika Biblia, ikiwa ni pamoja na Ishmaeli na Isaka, Esau na Yakobo, Lea na Raeli, Yusufu na ndugu zake, na Abimeleki na ndugu zake. Katika kila kesi, ushindani wa ndugu umesababisha ndugu mmoja au zaidi kuchukua hatua ya kufanya dhambi.

Mungu anatamani kwamba ndugu waishi kwa umoja na kupendana (Zaburi 133: 1). Upendo wa ndugu hutumiwa kama mfano wa jinsi waumini wanapaswa kutimiana (Waebrania 13: 1, 1 Petro 3: 8). Tunajua, hata hivyo, kwamba hatuishi jinsi tunavyopaswa na ushindani wa ndugu upo. Ndugu na dada wanabishana na kupigana, kusema uongo na kuhadaa, na kwa ujumla hutendeana mabaya kila wakati.

Kazi ya mzazi ni kukuza watoto kwa mfano wa Kristo, kwa hivyo tunapaswa kumtazama Yesu kuona kile alichosema ni muhimu kuhusu jinsi tunavyofanya na jinsi tunavyowatendea wengine.

Yesu alisema amri mbili muhimu zaidi ni kumpenda Mungu na kumpenda jirani yetu (Mathayo 22: 36-40). Tunajua kwamba Yesu alitaka majirani kuwa na maana ya wale walio karibu nasi, na hakuna mtu aliye karibu sana kuliko ndugu na dada zetu. Nyumbani lazima iwe mahali ambapo watoto hujifunza kupendana. "Kupendana husitiri makosa yote." (Methali 10:12), ikiwa ni pamoja na sababu za ushindani wa ndugu.

Ushindani wa ndoa unaweza kutokana na wivu, ubinafsi, na ubaguzi wa wazazi (halisi au inaojulikana). Ushindani wa ndugu kati ya Kaini na Abeli inaonekana kuwa ulisababishwa na wivu wa Kaini juu ya kukubaliwa kwa sadaka ya Abeli (Mwanzo 4: 3-5). Upshindani wa ndugu wa mauaji katika familia ya Gideoni ulisababishwa na tamaa ya ubinafsi ya Abimeleki ya kutawala kama mfalme (Waamuzi 9: 1-6). Ushindani wa ndugu kati ya wana wa Yakobo ulitokana na upendeleo wa Yakobo kwa Yusufu (Mwanzo 37: 3-4).

Sababu za ushindani wa ndugu zinaweza kushindwa na wema, heshima, na, bila shaka, upendo (1 Wakorintho 13: 4-7). Wazazi wanapaswa kusisitiza kwamba watoto wao watendeane kwa huruma, heshima, na upendo-na wazazi wanapaswa kuwa mfano sawa.

Maandiko yanatufundisha jinsi tunavyopaswa kushirikiana. Waefeso 4: 31-32 huzungumzia tabia kadhaa mbaya za kuepuka na tabia njema za kukuza: "Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya; tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi." Pia, Wafilipi 2: 3-4 inasaidia:"Msitende neno lo lote kwa kushindana wala kwa majivuno; bali kwa unyenyekevu, kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake.

Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. "

Hadithi ya Yusufu na ndugu zake mwanzoni inahusisha ushindani wa ndugu kutokana na wivu na chuki, na mambo mengine ya kutisha yanayompata Yusufu. Lakini mwisho wa hadithi hiyo ni furaha. Kwa kweli, hadithi ya Yusufu inageuka kuwa juu ya upendo wa ndugu, msamaha, na wema wa Mungu na uhuru (ona Mwanzo 37-50). Matendo ya Yusufu kwa ndugu zake katika sura ya mwisho ya Mwanzo ni mfano mzuri wa wema, unyenyekevu, na upendo.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Biblia inasemaje kuhusu jinsi ya kukabiliana na ushindani wa ndugu?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries