Pitanja o Ljudskosti


Da li se sastojimo od dva ili tri dijela? Da li smo tijelo, duša i duh - ili - tijelo, duša-duh?

Koja je razlika između duše i duha?

Šta to znači da je čovjek stvoren na sliku Božiju?

Zašto su ljudi u Postanku živjeli tako duge živote?

Koje je porijeklo različitih rasa?

Šta Biblija kaže o rasizmu, predrasudma i diskriminaciji?

Da li postoji starosna granica koliko dugo možemo živjeti?

Da li smo svi mi djeca Božija, ili su to samo Kršćani?

Koji je kršćanski pogled na kloniranje ljudi?

Šta Biblija kaže o kremiranju? Da li bi Kršćani trebalo da budu kremirani?

Šta Biblija kaže o eutanaziji?

Šta znači to da smo čudesno stvoreni (Psalam 139:14)?

Da li ljudi zaista imaju slobodnu volju?

Da li svi imaju prazninu koja je u "obliku Boga"?

Može li čovjek živjeti bez Boga?

Kako su stvorene ljudske duše?

Da li je ljudska duša smrtna ili besmrtna?

Zašto nas je Bog stvorio?


Vrati se na bosansku stranu
Pitanja o Ljudskosti