Pitanja o Ljudskosti


Da li se sastojimo od dva ili tri dijela? Da li smo tijelo, duša i duh - ili - tijelo, duša-duh?

Koja je razlika između duše i duha?

Šta to znači da je čovjek stvoren na sliku Božiju?

Zašto su ljudi u Postanku živjeli tako duge živote?

Koje je porijeklo različitih rasa?

Šta Biblija kaže o rasizmu, predrasudma i diskriminaciji?

Da li postoji starosna granica koliko dugo možemo živjeti?

Da li smo svi mi djeca Božija, ili su to samo Kršćani?

Koji je kršćanski pogled na kloniranje ljudi?

Šta Biblija kaže o kremiranju? Da li bi Kršćani trebalo da budu kremirani?

Šta Biblija kaže o eutanaziji?

Šta znači to da smo čudesno stvoreni (Psalam 139:14)?

Da li ljudi zaista imaju slobodnu volju?

Da li svi imaju prazninu koja je u "obliku Boga"?

Može li čovjek živjeti bez Boga?

Kako su stvorene ljudske duše?

Da li je ljudska duša smrtna ili besmrtna?

Zašto nas je Bog stvorio?

Koji je uzrok antisemitizma u svijetu?

Šta je dah života?

Šta je savjest?

Kako je Pad uticao na čovječanstvo?

Kako bi kršćanin trebalo da gleda na genetski inžinjering?

Šta je ljudska priroda? Šta Biblija kaže o ljudskoj prirodi?

Šta je ljudska duša?

Šta je ljudski duh?

Koji je to bio znak koji je Bog stavio na Kaina (Postanak 4:15)?

Ko je Božiji narod?

Šta znači biti duhovno mrtav?

Šta je tijelo?

Šta je srce?


Vrati se na bosansku stranu
Pitanja o Ljudskosti