settings icon
share icon
Pitanje

Šta je ljudski duh?

Odgovor


Ljudski duh je nematerijalni dio čovjeka. Biblija kaže da je to sami dah Svemogućeg Boga koji je On udahnuo u njega na početku stvaranja: "Tada načini Gospod Bog čovjeka (Adama) od praha zemaljskoga i udahnu mu u lice duh života. Tako postade čovjek živo biće" (Postanak 2:7). Ljudski duh je taj koji nam daje svjesnost o sebi i drugim izuzetnim, iako ograničenim, "božanskim" kvalitetima. On uključuje naš intelekt, emocije, strahove, strasti i kreativnost. Duh je taj koji nam daje jedinstvenu sposobnost da spoznajemo i razumijemo (Job 32:8, 18).

Riječ duh i dah su prevodi hebrejske riječi neshamah i grčke riječi pneuma. Te riječi znače "jak vjetar, prasak ili nadahnuće". Neshamah je izvor života koji oživljava čovječanstvo (Job 33:4). To je nematerijalan, nevidljiv ljudski duh koji upravlja čovjekovim mentalnim i emocionalnim postojanjem. Apostol Pavle je rekao: "Jer tko od ljudi zna, što je u čovjeku, osim duha čovječjega koji je u njemu?" (1. Korinćanima 2:11). U momentu smrti, "duh se vrati k Bogu, koji ga je dao" (Propovjednik 12:7; vidi također Job 34:14-15; Psalam 104:29-30).

Svako ljudsko biće ima duh, a on se razlikuje od "duha" ili života životinja. Bog je stvorio čovjeka drugačije od njih, po tome što je nas stvorio "na svoju sliku" (Postanak 1:26-27). Stoga, čovjek je u stanju da razmišlja, osjeća, dizajnira, kreira i uživa u muzici, humoru i umjetnosti. I radi tog ljudskog duha imamo "slobodnu volju" koju nijedno drugo stvorenje na zemlji nema.

Ljudski duh se iskvario tokom pada. Kada je Adam zgriješio, njegova sposobnost da bude u zajedništvu s Bogom je prekinuta; on nije fizički umro taj dan, ali je umro duhovno. Od tada, ljudski duh nosi posljedice tog pada. Pije nego što se spasi, osoba je okarakterisana kao duhovno "mrtva" (Efežanima 2:1-5; Kološanima 2:13). Odnos sa Kristom oživljava naš duh i obnavlja nas dan po dan (2. Korinćanima 4:16).

Što je interesantno, baš kao što je ljudski duh božanski udahnut u prvog čovjeka, tako je i Duh Sveti bio udahnut u prve učenike u Ivanu 20:22: "Kad je bio (Isus) ovo rekao, dahnu u njih i reče: 'Primite Duha Svetoga!'" (Ivan 20:22; vidi također Djela 2:38). Adam je oživljen Božijim dahom, a mi, kao "nova stvorenja" u Kristu, smo duhovno oživljeni "Božijim dahom", Duhom Svetim (2. Korinćanima 5:17; Ivan 3:3; Rimljanima 6:4). Kada prihvatimo Isusa Krista, Božiji Duh Sveti se pridružuje sa našim duhom na način koji ne možemo da shvatimo. Apostol Ivan je rekao: "Po tom poznajemo, da u njemu ostajemo, i on u nama, što nam je dao od Duha svojega" (1. Ivanova 4:13).

Kada dozvolimo Duhu Božijem da vodi naše živote, "Ovaj Duh svjedoči našemu duhu, da smo djeca Božja" (Rimljanima 8:16). Kao djeca Božija, nismo više vođeni sopstvenim duhom nego Njegovim, koji nas vodi u vječni život.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je ljudski duh?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries