settings icon
share icon
Pitanje

Da li se sastojimo od dva ili tri dijela? Da li smo tijelo, duša i duh - ili - tijelo, duša-duh?

Odgovor


Postanak 1:26-27 ukazuje da postoji nešto drugačije kod ljudi u odnosu na sva druga stvorenja. Ljudska bića su stvorena sa namjerom da imaju odnos sa Bogom i kao takvima, Bog nam je dao i materijalni i nematerijalni aspektima. Materijalni je očigledno taj koji je opipljiv: fizičko tijelo, organi itd. i postoji onoliko dugo koliko osoba živi. Nematerijalni aspekti su oni koji su neopipljivi: duša, duh, intelekt, volja, svijest, itd. Oni postoje i poslije fizičkog života jedne osobe.

Sva ljudska bića imaju i materijalne i nematerijalne karakteristike u svom postojanju. Jasno je da cijeli ljudski rod ima tijelo, koje se sastoji od mesa, krvi, kostiju, organa i ćelija. Međutim, neopipljivi kvaliteti ljudskog roda su često pod znakom pitanja. Šta Pismo kaže o ovome? Postanak 2:7 tvrdi kaže da je čovjek stvoren kao živa duša. Brojevi 16:22 imenuju Boga kao “Boga životnog duha” kojeg posjeduje čitavo čovječanstvo. Izreke 4:23 nam govore: “A svrh svega, čuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život”, ukazujući da je srce centralno za ljudsku volju i emocije. Djela 23:1 kažu: “Pavao uperi pogled na Veliko vijeće i reče: ‘Braćo, ja sam živio sa posve čistom savjesti pred Bogom do ovoga dana.’” Ovdje Pavle ukazuje na savjest, dio uma koji prosuđuje o ispravnom i pogrešnom. Rimljanima 12:2 tvrde: “Nemojte se prilagođivati ovomu svijetu! Naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma”. Ovi stihovi, i nebrojeni drugi, se odnose na različite aspekte nematerijalnog dijela čovječanstva. Svi mi dijelimo i materijalne i nematerijalne kvalitete.

Dakle, Pismo podvlači mnogo više od ova dva aspekta. Nekako, duša, duh, srce, savjest i um su povezani i međuzavisni. Duša i duh, međutim, su definitino primarni aspekti ljudske ličnosti. Oni vjerovatno obuhvataju druge aspekte. Sa ovim na umu, možemo li zaključiti da li je ljudski rod dihotom (razdijeljen na dva dijela, tijelo/duša-duh), ili je trihotom (razdijeljen na tri, telo/duša/duh). Nemoguće je da budemo dogmatični. Postoje dobri argumenti za oba pogleda. Ključni stih je u Hebrejima 4:12: “Uistinu je živa i djelotvorna riječ Božja. Ona je oštrija od svakoga dvosjeklog mača i prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine, i može suditi nakane i misli srca.” Ovaj stih nam kaže najmanje dvije stvari o ovoj raspravi. Duša i duh mogu biti razdvojeni i razdjeljivanje duše i duha je nešto što samo samo Bog može da razluči. Radije nego da se fokusiramo na nešto što ne možemo znati zasigurno, bolje je da se fokusiramo na Stvoritelja, koji nas je “čudesno i predivno” stvorio (Psalam 139:14).

EnglishVrati se na bosansku stranu

Da li se sastojimo od dva ili tri dijela? Da li smo tijelo, duša i duh - ili - tijelo, duša-duh?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries