settings icon
share icon
Pitanje

Kako je Pad uticao na čovječanstvo?

Odgovor


"Zato kao što po jednome čovjeku uđe u svijet grijeh, i po grijehu smrt, i tako smrt prijeđe na sve ljude" (Rimljanima 5:12). Posljedice Pada su brojne i dalekosežne. Grijeh je uticao na svaki aspekt naših bića. Uticao je na naše živote na zemlji i na našu vječnu sudbinu.

Jedna od posljedica Pada koje su se desile odmah je bila ta da se čovječanstvo odvojilo od Boga. U Edenskom vrtu, Adam i Eva su imali savršenu vezu i odnos sa Bogom. Kada su se pobunili protiv Njega, to zajedništvo se prekinulo. Postali su svjesni svog grijeha i bilo ih je sramota pred Njim. Sakrili su se od Boga (Postanak 3:8-10) i čovjek se od tada krije od Njega. Samo kroz Krista se taj odnos može obnoviti, jer smo u Njemu učinjeni pravednima i bezgrešnima u Božijim očima, kakvi su bili i Adam i Eva prije nego što su zgriješili. "Njega, koji nije poznao grijeha, učini za nas grijehom, da mi postanemo pravda Božja u njemu" (2. Korinćanima 5:21).

Radi Pada, smrt je postala realnost, a cijelo stvorenje je postalo podložno tome. Svi ljudi umiru, sve životinje umiru, sve biljke umiru. "Sve stvorenje uzdiše i tuži" (Rimljanima 8:22), čekajući vrijeme kada će se Krist vratiti da ga oslobodi od posljedica smrti. Radi grijeha, smrt je neizbježna realnost i niko nije imun na nju. "Jer je plača za grijeh smrt; a milost Božja: život vječni u Kristu Isusu Gospodinu našemu" (Rimljanima 6:23). Što je još gore, ne samo da umiremo, nego ako umremo bez Krista, iskusićemo vječnu smrt.

Još jedna posljedica Pada je da je čovječanstvo izgubilo iz vida svrhu za koju je stvoreno. Čovječiji glavni cilj i najveća svrha u životu je da proslavi Boga i uživa u Njemu zauvijek (Rimljanima 11:36; 1. Korinćanima 6:20; 1. Korinćanima 10:31; Psalam 86:9). Stoga, ljubav prema Bogu je srž sve moralnosti i dobrote. Suprotno od toga je izbor da mi budemo iznad svega. Sebičnost je osnova Pada, a ono što slijedi su svi ostali grijesi protiv Boga. Na sve načine, grijeh je okretanje sebi, što se potvrđuje u tome kako živimo svoje živote. Privlačimo pažnju na sebe i naše dobre osobine i dostignuća. Minimalizujemo svoje mane. Tražimo posebne privilegije i prilike u životu, želeći posebne prednosti koje niko drugi nema. Obraćamo pažnju na svoje sopstvene želje i potrebe, dok zanemarujemo one drugih. Ukratko, stavljamo sebe na tron svog života, prisvajajući Božiju ulogu.

Kada je Adam odlučio da se pobuni protiv svog Stvoritelja, izgubio je svoju nedužnost, navukao je na sebe kaznu fizičke i duhovne smrti, a um mu je bio zatamnjen grijehom, kao i umovi njegovih nasljednika. Apostol Pavle je rekao o neznabošcima: "I kako nisu marili da spoznaju Boga, zato ih Bog predade pokvarenom mišljenju" (Rimljanima 1:28). Rekao je Korinćanima da "bog ovoga svijeta oslijepi mišljenje nevjernika, da im ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Kristove, koji je slika Božja" (2. Korinćanima 4:4). Isus je rekao: "Ja kao svjetlost dođoh na svijet, da ni jedan, koji vjeruje u mene, ne ostane u tami" (Ivan 12:46). Pavle je podsjetio Efežane: "Jer ste bili nekada tama, a sad ste svjetlost u Gospodinu" (Efežanima 5:8). Svrha spasenja je "Da im (onima koji ne vjeruju) otvoriš oči, da se obrate od tame k svjetlosti i od vlasti sotonine k Bogu" (Djela 26:18).

Pad je u ljudima proizveo stanje izopačenosti. Pavle je govorio o onima "koji imaju biljeg upečen na svojoj savjesti" (1. Timoteju 4:2) i onima čiji su umovi duhovno zatamnjeni kao posljedica odbijanja istine (Rimljanima 1:21). U takvom stanju, čovjek je sasvim nesposoban da učini ili odluči ono što je prihvatljivo Bogu, van božanske milosti. "Jer mudrost tijela neprijateljstvo je Bogu, jer se ne pokorava zakonu Božjemu, a niti može." (Rimljani 8:7)

Bez nadnaravne obnove Duhom Svetim, svi ljudi bi ostali u svom palom stanju. Ali u svojoj milosti, milosrđu i dobroti, Bog je poslao svog Sina da umre na križu i preuzme kaznu za naš grijeh, mireći nas sa Bogom i čineći vječni život s Njim mogućim. Ono što je izgubljeno Padom, vraćeno je na križu.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Kako je Pad uticao na čovječanstvo?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries