settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o rasizmu, predrasudma i diskriminaciji?

Odgovor


Prva stvar koju treba da shvatimo u ovoj diskusiji je da postoji samo jedna rasa – ljudska rasa. Bijelci, Afrikanci, Azijati, Indijanci, Arapi i Jevreji nisu različite rase. Radije, oni su različite etničke grupe ljudske rase. Sva ljudska bića imaju iste fizičke karakteristike (sa malim varijacijama, naravno). Ono što je još više vazno je da su sva ljudska bića stvorena na sliku Božiju (Postanak 1:26-27). Bog voli svijet toliko mnogo, da je je poslao Isusa da položi svoj život za nas (Ivan 3:16). “Svijet” očigledno uključuje sve etničke grupe.

Bog ne pokazuje pristrastnost ili favoritizam (Ponovljeni zakon 10:17; Djela 10:34; Rimljanima 2:11; Efežanima 6:9), pa ne bi trebalo ni mi. Jakov 2:4 opisuje one koji rade diskriminaciju kao “suce koji naopako misle i sude.” Umjesto toga, treba da volimo bližnjega svoga kao samoga sebe (Jakov 2:8). U Starom zavjetu, Bog je podijelio ljudski rod na dvije “rasne” grupe: Jevreje i neznabošce. Njegova namjera je bila za Jevreje da budu kraljevsko sveštenstvo koje će služiti neznabošcima. Umjesto toga, u većini slučajeva, oni su postajali ponosni zbog svog statusa i prezirali su mnogobošce. Isus Krist je stavio kraj na sve ovo, tako što je uništio zid neprijateljstva (Efežanima 2:14). Svaki oblik rasizma, predrasuda i diskriminacije je uvreda Kristovom djelu na križu.

Isus nam je zapovjedio da volimo jedni druge kao što On voli nas (Ivan 13:34). Ako je Bog nepristrasan i voli nas nepristrasnom ljubavlju, to znači da i mi treba da volimo druge sa istim visokim standardom. Isus nas uči u Mateju 25 da šta god da činimo najmanjem od braće, Njemu činimo. Ako se prema nekom odnosimo sa prezirom, mi loše postupamo sa osobom koju je Bog stvorio po svom liku; mi vrijeđamo nekoga koga Bog voli i za koga je Isus umro.

Rasizam, u različitim oblicima i u različitim stepenima je kuga čovječanstva hiljadama godina. Braćo i sestre svih etničkih grupa, ovo ne treba da bude tako. Žrtve rasizma, predrasuda i diskriminacije treba da oproste. Efežanima 4:32 objavljuje: “Budite jedan prema drugom prijazni, puni milosrđa! Opraštajte jedan drugome, kao što je i Bog vama oprostio u Kristu!” Rasista možda ne zaslužuje vaše oproštenje, ali mi zaslužujemo Božije oproštenje još manje. Oni koji su rasisti, oni koji imaju predrasude i čine diskriminaciju treba da se pokaju. “Prinesite Bogu sami sebe – sebe kao takve koji ste od mrtvih postali živima – a svoje udove kao oružje pravednosti u službu Bogu!” (Rimljanima 6:13). Neka Galaćani 3:28 budu u potpunosti ostvareni: “Nema tu više ni Židova ni Grka; nema više ni roba ni slobodnjaka; nema više ni muškog ni ženskog, jer ste vi samo jedan u Kristu Isusu.”

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta Biblija kaže o rasizmu, predrasudma i diskriminaciji?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries