settings icon
share icon

Pitanja o Duhu Svetom

Ko je Duh Sveti?

Kada / Kako primamo Svetog Duha?

Kako mogu biti ispunjen Svetim Duhom?

Šta je to krštenje Svetim Duhom?

Šta je to hula na Duha Svetog?

Kako da znam koji je moj duhovni dar?

Da li su nadprirodni darovi Duha za današnje vrijeme?

Šta je dar govorenja u jezicima? Da li taj dar važi i za danas? Šta je sa molitvom u jezicima?

Kako Bog dodjeljuje duhovne darove? Da li će mi dati duhovni dar koji zatražim od njega?

Da li vjernik treba da bude u stanju da osjeća Duha Svetog?

Šta je klauzula (dodatak) filioque?

Šta je plod Duha Svetog?

Šta znači žalostiti / gasiti Duha Svetog?

Šta je molitva u jezicima? Da li je molitva u jezicima molitveni jezik između vjernika i Boga?

Koja je uloga Duha Svetog u našim životima danas?

Da li je padanje u Duhu biblijsko?

Da li bi Duh Sveti ikad napustio vjernika?

Koja je razlika između talenta i duhovnog dara?

Šta znači hodati u Duhu?

Da li je govorenje u jezicima dokaz za to da imamo Duha Svetog?

Da li je (cezacionizam) teorija o prestanku darova čudesa biblijska?

Šta je karizmatični pokret?

Šta je glosolalija?

Koja su imena i titule Duha Svetoga?

Šta je pečat Duha Svetog?

Koja je bila svrha biblijskih darova znakova?

Na koji način je Duh Sveti kao vatra?

Da li je Duh Sveti “On”, “Ona” ili “Ono”, muškog, ženskog ili srednjeg roda?

Koja je bila uloga Duha Svetog u Starom zavjetu?

Postoji li biblijska lista duhovnih darova?

Postoji li vrijednost testiranja / popisa / procjene duhovnih darova?

Da li bi trebalo da slavimo Duha Svetog?Vrati se na bosansku stranu

Pitanja o Duhu Svetom
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries