Da li je govorenje u jezicima dokaz za to da imamo Duha Svetog?Pitanje: Da li je govorenje u jezicima dokaz za to da imamo Duha Svetog?

Odgovor:
Postoje tri slučaja u Djelima apostolskim gdje govorenje u jezicima prati primanje Duha Svetog — Djela 2:4, 10:44-46 i 19:6. Međutim, ova tri slučaja su jedina mjesta u Bibliji gdje su jezici dokaz primanja Duha Svetog. Kroz knjigu Djela, hiljade ljudi je povjerovalo u Isusa, a ništa nije rečeno o tome da su svi oni progovorili u jezicima (Acts 2:41, 8:5-25, 16:31-34, 21:20). Nigdje u Novom Zavjetu se ne naučava da je govorenje u jezicima jedini dokaz da je neko primio Duha Svetog. Ustvari, Novi Zavjet nas uči suprotno. Rečeno nam je da svaki vjernik u Kristu ima Duha Svetog (Rimljani 8:9; 1. Korinćanima 12:13; Efežani 1:13-14), ali da ne govori svaki vjernik u jezicima (1. Korinćanima 12:29-31).

Dakle, zašto je govorenje u jezicima bio dokaz Duha Svetog u ova tri odlomka u Djelima? Djela 2 bilježe da su apostoli bili kršteni Duhom Svetim i osnaženi njime da proklamuju Evanđelje. Mogli su da govore u drugim jezicima, kako bi rekli istinu ljudima na njihovim sopstvenim jezicima. Djela 10 bilježe da je apostol Petar bio poslan da objavi Evanđelje paganima. Njemu je, kao i drugim ranim Kršćanima, s obzirom na to da su bili Jevreji, bilo teško da prihvate pagane (oni koji nisu Jevreji) u crkvu. Bog je učinio da oni progovore u jezicima, kako bi pokazao da su oni primili istog Duha Svetog kojeg su primili apostoli (Djela 10:47, 11:17).

Djela 10:44-47 opisuju sljedeće: “Još dok je Petar to govorio, siđe Duh Sveti na sve koji slušahu riječ. Svi obrezani vjernici koji su dopratili Petra bijahu vrlo iznenađeni što se i na pogane izlio dar – Duh Sveti. Jer ih čuše gdje govore (tuđim) jezicima i slave Boga. Tada Petar reče: ‘Zar može tko uskratiti vodu da budu kršteni ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi?’” Petar se kasnije vraća na ovaj slučaj, kao dokaz da Bog zaista spašava Pagane (Djela 15:7-11).

Govorenje u jezicima nije nigdje predstavljeno kao nešto što bi svi Kršćani trebalo da očekuju kad prihvate Isusa Krista kao svog Spasitelja i kad su stoga kršteni Duhom Svetim. Ustvari, među svim zapisanim obraćenjima u Novom Zavjetu, samo dva bilježe govorenje u jezicima u tom kontekstu. Jezici su bili čudesan dar koji je imao specifičnu svrhu za specifično vrijeme. On nije, i nikad nije bio, jedini dokaz primanja Duha Svetog.Vrati se na bosansku stranuDa li je govorenje u jezicima dokaz za to da imamo Duha Svetog?