settings icon
share icon
Pitanje

Na koji način je Duh Sveti kao vatra?

Odgovor


Biblija opisuje Boga kao “oganj koji spaljuje” (Hebrejima 12:29), tako da nije iznenađujuće da se vatra često pojavljuje kao simbol Božije prisutnosti. Imamo primjere kao što su gorući grm (Izlazak 3:2), oganj nad prebivalištem (Izlazak 14:19; Brojevi 9:14-15) i Ezekielova vizija (Ezekiel 1:4). Vatra je mnogo puta bila instrument Božijeg suda (Brojevi 11:1, 3; 2. Kraljevima 1:10, 12) i znak Njegove sile (Suci 13:20; 1. Kraljevima 18:38).

Iz očiglednih razloga, vatra je bila važna za starozavjetno žrtvovanje. Ona na oltaru žrtve paljenice je bila božanski dar, zapaljena od strane Boga samog (Levitski zakonik 9:24). On je držao odgovornim svećenike da je održavaju (Levitski zakonik 6:13) i jasno stavio do znanja da je vatra iz bilo kojeg drugog izvora neprihvatljiva (Levitski zakonik 10:1-2).

U Novom zavjetu, oltar može da služi kao slika našeg predanja Gospodu. Kao oni koji vjerujemo u Isusa Krista, pozvani smo da ponudimo naša tijela kao “žive žrtve” (Rimljanima 12:1), zahvaćene božanskim darom: neugasivom vatrom Duha Svetog. Na samom početku Novog zavjeta, Duh Sveti je povezan sa vatrom. Ivan Krstitelj predviđa da će Isus biti onaj koji će “krstiti Duhom Svetim i ognjem” (Matej 3:11). Kada je Duh Sveti započeo svoju službu prebivanja u prvoj crkvi, odabrao je da se pojavi kao “plameni jezici” koji su počivali nad svakim od vjernika. U tom momentu, “napuniše se svi Duha Svetoga, i stadoše govoriti raznim jezicima, kako im je Duh davao govoriti” (Djela 2:3-4).

Vatra je predivna slika djela Duha Svetog. On je kao vatra na najmanje tri načina: On donosi Božiju prisutnost, Božiju strast i Njegovu čistotu. Duh Sveti je Božije prisustvo jer on prebiva u srcu vjernika (Rimljanima 8:9). U Starom zavjetu, Bog je pokazivao svoje prisustvo Izraelcima time što je vatra prebivala nad Šatorom (Brojevi 9:14-15). Ovo prisustvo ognja je obezbjeđivalo svjetlo i vođstvo (Broijevi 9:17-23). U Novom zavjetu, Bog vodi i tješi svoju djecu Duhom Svetim koji prebiva u našem tijelu – “šatoru” i “hramu Boga živoga” (2. Korinćanima 5:1; 6:16).

Duh Sveti proizvodi Božiju strastvenost u našim srcima. Nakon što su dva učenika na putu pričala sa uskrsnulim Isusom, rekli su da je “gorjelo njihovo srce u njima” (Luka 24:32). Nakon što su apostoli primili Duha na dan Pentakosta, imali su strast koja je trajala čitav život i poticala ih da hrabro govore Riječ Božiju (Djela 4:31).

Duh Sveti proizvodi Božiju čistotu u našim životima. Božija svrha je da nas učini čistim (Titu 2:14) a Duh je onaj kojim se posvećujemo (1. Korinćanima 6:11; 2. Solunjanima 2:13; 1. Petrova 1:2). Kao što zlatar koristi vatru da očisti nečistoću sa dragocjenog metala, tako i Bog koristi Duh da ukloni naš grijeh od nas (Psalam 66:10; Izreke 17:3). Njegova vatra čisti i oplemenjuje.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Na koji način je Duh Sveti kao vatra?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries