settings icon
share icon
Pitanje

Da li bi trebalo da slavimo Duha Svetog?

Odgovor


Znamo da treba slaviti samo Boga. Samo On zahtijeva slavljenje i samo On to zaslužuje. Na pitanje da li treba da slavimo Duha Svetog se može jednostavno odgovoriti određivanjem toga da li je On Bog. Suprotno zamislima nekih kultova, Duh Sveti nije samo neka “sila”, nego osoba. Na Njega se upućuje kao na osobu (Ivan 15:26; 16:7-8, 13-14). On djeluje kako bi djelovalo biće sa osobnošću – govori (1. Timoteju 4:1), voli (Rimljanima 15:30), poučava (Ivan 14:26), zastupa (Rimljanima 8:26), i tako dalje.

Duh Sveti posjeduje prirodu božanstva – On dijeli Božije osobine. On nije ni anđeoski ni ljudski u svojoj suštini. On je vječan (Hebrejima 9:14). On je svuda prisutan (Psalam 139:7-10). Duh je sveznajući, tj. On zna “sve, pa i Božje dubine” (1. Korinćanima 2:10-11). On je apostole “naučio svemu” (Ivan 14:26). On je bio uključen u proces stvaranja (Postanak 1:2). O Duhu Svetom se govori u bliskoj povezanosti sa Ocem i Sinom (Matej 28:19; Ivan 14:16). Kao Osobi, Njemu se može lagati (Djela 5:3-4) i može se žalostiti (Efežanima 4:30). Čak štaviše, neki odlomci Starog zavjeta koji su pripisani Bogu se primjenjuju na Duha Svetoga u Novom zavjetu (vidi Izaija 6:8 sa Djelima 28:25 i Izlazak 16:7 sa Hebrejima 3:7-9).

Božanska Osoba je vrijedna slavljenja. Bog je “dostojan slave” (Psalam 18:3).Bog je “predostojan hvale” (Psalam 48:1). Nama je zapovijeđeno da slavimo Boga (Matej 4:10; Otkrivenje 19:10; 22:9). Ako je, onda, Duh božanstvo, treća Osoba trojedinog Boga, On je vrijedan slavljenja. Filipljani 3:3 nam kažu da istinski vjernici, oni čija su srca obrezana, obožavaju Boga Duhom i slavljenjem i raduju se u Kristu. Ovdje je predivna slika proslavljanja sve tri Osobe Trojstva.

Kako slavimo Duha Svetog? Na isti način na koji slavimo Oca i Sina. Kršćansko slavljenje je duhovno, teče iz unutrašnjeg djelovanja Duha, na šta odgovaramo time što mu predajemo svoje živote (Rimljanima 12:1). Mi slavimo Duha time što smo poslušni Njegovim zapovijedima. Misleći na Krista, apostol Ivan objašnjava da “tko drži Božje zapovijedi ostaje u Bogu, i Bog u njemu. Po tom poznajemo da ostaje u nama: po Duhu koga nam je dao.” (1. Ivanova 3:24) Ovdje vidimo poveznicu između poslušnosti Kristu i poslušnosti Duhu Svetom koji prebiva u nama, uvjeravajući nas o svim stvarima – posebno o našoj potrebi da slavimo poslušnošću – i osposobljavajući nas da to činimo.

Slavljenje samo je djelo Duha. Isus je rekao da slavimo “u duhu i u istini” (Ivan 4:24). Oni koji su duhovni su oni koji prebivaju u Duhu koji nam svjedoči da pripadamo Njemu (Rimljanima 8:16). Njegovo prisustvo u našim srcima nam omogućuje da Mu uzvratimo slavljenjem u Duhu. Mi smo u Njemu kao što je On u nama, kao što je Krist u Ocu a Otac u nama kroz Duha Svetoga (Ivan 14:20, 17:21).

EnglishVrati se na bosansku stranu

Da li bi trebalo da slavimo Duha Svetog?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries