settings icon
share icon
Pitanje

Da li bi Duh Sveti ikad napustio vjernika?

Odgovor


Jednostavno rečeno, ne, Duh Sveti nikad neće ostaviti istinskog vjernika. To je otkriveno u mnogo različitih odjeljaka u Novom Zavjetu. Na primjer, Rimljanima 8:9 nam kaže: “Ako tko nema Kristova Duha, nije Kristov”. Ovaj stih jasno tvrdi da ako neko nema prisustvo Duha Svetog koji prebiva u njemu, on nije spašen. Stoga, ako bi Duh Sveti napustio vjernika, ta osoba bi izgubila spasonosni odnos sa Kristom. Ipak, ovo je u suprotnosti onome što Biblija naučava o vječnoj sigurnosti Kršćana. Drugi stih koji govori o trajnom prebivanju pristustva Svetog Duha u životu vjernika je Ivan 14:16. Ovdje Isus tvrdi da će Otac dati drugog Branitelja, “koji će ostati s vama zauvijek”.

Činjenicu da Duh Sveti nikad neće napustiti vjernika također vidimo u Efežanima 1:13-14, gdje je rečeno za vjernike da su “zapečaćeni” Duhom Svetim, “koji je zalog naše baštine za otkupljenje onih što su postali Božje vlasništvo – na hvalu slave njegove”. Slika onoga koji je zapečaćen je slika nekoga ko je nečije vlasništvo, koga neko posjeduje. Bog je obećao vječni život svima koji vjeruju u Krista, a kao garanciju da će ispuniti svoje obećanje poslao je Duha Svetog, da prebiva u vjerniku do dana otkupljenja. Slično kao kad dajemo depozit na auto ili kuću, Bog je osigurao sve vjernike davanjem depozita za njihov budući odnos sa sobom, time što je poslao DUha Svetog da prebiva u njima. Činjenicu da su svi vjernici zapečaćeni Duhom, također vidimo u 2. Korinćanima 1:22 i Efežanima 4:30.

Prije Kristove smrti, uskrsnuća i uznesenja na nebo, Duh Sveti je imao odnos sa ljudima u kome je dolazio i odlazio. Boravio je u Kralju Šaulu, ali je onda odstupio od njega (1. Samuelova 16:14). Umjesto toga, došao je na Davida (1. Samuelova 16:13). Nakon preljuba sa Batšebom, David se plašio da će mu se oduzeti Duh Sveti (Psalam 51:13). Duh Sveti je ispunio Besalela, kako bi ga osposobio da izradi predmete koji su bili potrebni za šator od sastanka (Izlazak 31:2-5), ali to nije opisano kao neprolazan odnos. Sve ovo se promijenilo nakon Isusovog uznesenja na nebo. Počevši danom Pentekosta, Duh Sveti je započeo trajno prebivanje u vjerniicma (Djela 2). Stalno prebivanje Duha Svetog je ispunjenje Božijeg obećanja da će uvijek biti s nama i da nas nikad neće zapustiti.

Iako Duh Sveti nikad neće napustiti vjernika, moguće je da ga “gasimo” našim grijehom (1. Solunjanima 5:19) ili da ga “žalostimo” (Efežani 4:30). Grijeh uvijek ima posljedice u našem odnosu sa Bogom. Iako je naš odnos s Njim siguran u Kristu, nepriznati grijeh u našim životima može da ometa naše zajedništvo sa Bogom i da djelotvorno gasi rad Duha Svetog u nama. Zato je jako važno priznati grijehe, jer je Bog “vjeran i pravedan: oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti” (1. Ivanova 1:9). Dakle, iako nas Duh Sveti nikad neće napustiti, mogu nas napustiti, ustvari, dobrobit i radost Njegovog prisustva.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Da li bi Duh Sveti ikad napustio vjernika?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries