settings icon
share icon
Pitanje

Postoji li biblijska lista duhovnih darova?

Odgovor


Postoje ustvari tri biblijske liste “darova Duha”, također poznatih kao duhovni darovi. Tri osnovna odjeljka koja ih opisuju su Rimljani 12:6-8; 1. Korinćanima 12:4-11 i 1. Korinćanima 12:28. Duhovni darovi navedeni u Rimljanima 12 su prorokovanje, služenje, naučavanje, ohrabrivanje, davanje, vođstvo i milosrđe. Lista u 1. Korinćanima 12:4-11 uključuje riječ mudrosti, riječ znanja, vjeru, iscjeljenje, čudesne sile, prorokovanje, razlikovanje duhova, govorenje u jezicima i tumačenje jezika. Lista u 1. Korinćanima 12:28 navodi iscjeljenja, pomaganje, upravljanje, različite jezike. Slijedi kratki opis svakog od ovih darova:

Prorokovanje – Grčka riječ prevedena kao “prorokovanje” ili “proroštvo” u oba odlomka znači “izgovaranje” ili objavljivanje božanske volje, tumačenje Božije svrhe, ili na bilo koji način obzanjivanje Božije istine čija je svrha da utiče na ljude. Zamisao o tome da se govori budućnost je dodana u Srednjem vijeku i u direktnoj je kontradikciji drugim dijelovima Pisma koji osuđuju takvo proricanje ili predviđanje budućnosti (Djela 16:16-18).

Služenje – Kao ona koja se također odnosi na “pomaganje”, grčka riječ “diakonian”, od koje smo dobili riječ “đakon”, znači služenje na bilo koji način, u širokom spektru praktične pomoći onima koji su u potrebi.

Naučavanje – Ovaj dar uključuje analizu i objavljivanje Riječi Božije, objašnjavanje značenja, konteksta i primjene u životu onoga koji sluša. Učitelj koji ima ovaj dar je onaj koji ima jedinstvenu sposobnost da jasno uputi i iskomunicira znanje, posebno doktrinu vjere.

Ohrabrivanje – Također zvan “podsticanje”, ovaj dar je očigledan u onima koji dosljedno pozivaju druge da paze na Božiju istinu i slijede je, što može uključivati ispravljanje ili izgrađivanje drugih osnaživanjem slabe vjere ili tješenjem u nevoljama.

Davanje – Oni koji imaju dar davanja su oni koji sa radošću dijele sa drugima ono što imaju, bilo da su to finansije, materijalne stvari, ili vrijeme i pažnja. Onaj koji daje se brine za potrebe drugih i traži mogućnosti da dijeli dobra, novac i vrijeme sa njima, kako iskrsne neka potreba.

Vođstvo – Vođa koji ima ovaj dar je onaj koji upravlja, ima autoritet ili rukovodi drugim ljudima u crkvi. Riječ bukvalno znači “voditi” i nosi u sebi pojam nekoga ko usmjerava brod. Onaj sa darom vođstva upravlja mudrošću i milošću, pokazuje dar Duha u svom životu i vodi svojim primjerom.

Milosrđe – Usko povezan sa darom ohrabrivanja, dar milosrđa je očit u onima koji su brižni prema drugima koji su u nevolji, koji pokazuju saosjećanje i osjetljivost zajedno sa željom i sredstvima da ublaže njihovu patnju na ljubazan i vedar način.

Riječ mudrosti – Činjenica da se ovaj dar navodi kao “riječ” znanja naznačava da je to jedan od darova koji se izgovaraju. Ovaj dar opisuje nekoga ko razumije i govori biblijske istine na takav način da se one vješto primijene u životne situacije sa svom pronicljivošću.

Riječ znanja – Ovo je još jedan dar koji se izgovara, a koji uključuje razumijevanje istine sa uvidom koji dolazi samo Božijim otkrivenjem. Oni sa tim darom razumiju duboke Božije stvari i tajne Njegove Riječi.

Vjera – Svi vjernici imaju vjeru u određenoj mjeri jer je to jedan od darova Duha dan svima koji su došli Kristu u vjeri (Galaćanima 5:22-23). Duhovni dar vjere ispoljavaju oni sa čvrstim i nepokolebljivim pouzdanjem u Boga, Njegovu Riječ, Njegova obećanja i silu molitve da izvede čuda.

Iscjeljenje – Iako Bog i danas iscjeljuje, sposobnost ljudi da izvedu čudesna iscjeljenja pripadala je apostolima Crkve prvog vijeka, kako bi potvrdili da je njihova poruka došla od Boga. Kršćani danas nemaju silu da iscijele bolesnog ili usrksnu mrtvog. Da imaju, bolnice i mrtvačnice bi bile pune ovih “nadarenih” ljudi koji bi posvuda praznili krevete i kovčege.

Čudesne sile – Također znan kao činjenje čuda, ovo je još jedan privremen dar znaka koji uključuje izvođenje nadnaravnih događaja koji se mogu pripisati samo Božijoj sili (Djela 2:22). Njega su, između ostalih, imali Pavle (Djela 19:11-12), Petar (Djela 3:6), Stjepan (Djela 6:8) i Filip (Djela 8:6-7).

Razlikovanje (razaznavanje) duhova – Određeni pojedinci imaju jedinstvenu sposobnost da odrede koja je istinita Božija poruka, a koja je od prevaranta, Sotone, čije metode uključuju i prenošenje obmanjujuće i pogrešne doktrine. Isus je rekao da će mnogi doći u Njegovo ime i prevariti mnoge (Matej 24:4-5), ali je Crkvi dan dar razlikovanja duhova, kako bi je zaštitio od takvih.

Govorenje u jezicima – Dar jezika je jedan od privremenih “darova znaka”, dan ranoj Crkvi kako bi se Evanđelje propovijedalo po svijetu svim narodima na svim znanim jezicima. To uključuje božansku sposobnost da se govori jezik koji je bio nepoznat onome ko ga govori. Ovaj dar je potvrdio autentičnost poruke Evanđelja i da su oni koji su propovijedali došli od Boga. Izraz “različiti jezici” ili “različite vrste jezika” djelotvorno eliminiše zamisao o “ličnom molitvenom jeziku” kao o duhovnom daru.

Tumačenje jezika – Osoba sa darom tumačenja jezika je mogla da razumije šta osoba sa darom govorenja u jezicima govori, čak iako nije znala taj jezik. Onaj koji tumači jezik bi zatim prenio tu poruku ostalima, tako da svi razumiju rečeno.

Pomaganje – Usko vezan za dar milosrđa je dar pomaganja. Oni sa ovim darom su oni koji pomažu ili asistiraju drugima u crkvi sa saosjećanjem i milošću. Ovo sadrži široki opseg mogućnosti za primjenu. Najvažnije, to je jedinstvena sposobnost da se prepoznaju oni koji se bore sa sumnjom, strahovima i koji imaju druge duhovne borbe; da se pruži prema onima u duhovnoj potrebi ljubaznom riječju, razumijevanjem i saosjećajnim ponašanjem; i da se govori istina Pisma koja i ukazuje na stvari i puna je ljubavi u isto vrijeme.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Postoji li biblijska lista duhovnih darova?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries