settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu biti ispunjen Svetim Duhom?

Odgovor


Ključni stih koji govori o ispunjenju Svetim Duhom u ovom vremenu je Ivan 14:16, gdje Isus obećava da će Duh prebivati u vjernicima i da će to prebivanje biti stalno. Bitno je da napravimo razliku između prebivanja Duha i ispunjavanja Duhom. Stalno prebivanje Duha se ne odnosi samo na neke, već na sve vjernike. Postoji veliki broj napomena u Pismu koje podržavaju ovu tvrdnju. Prva je ta da je Sveti Duh dar koji se daje svima koji vjeruju u Isusa, bez izuzetka, i da ne postoji nikakav uslov za dobijanje ovog dara, osim vjere u Krista (Ivan 7:37-39). Druga je da se Sveti Duh dobija u trenutku spasenja. Efežanima 1:13 jasno pokazuje da se Sveti Duh dobija u trenutku spasenja. Galaćanima 3:2 također stavlja naglasak na ovu istu istinu, govoreći da se Duh nastani u nama i zapečati nas u trenutku kada povjerujemo. Treće, Sveti Duh prebiva u vjernicima stalno. On im je dat kao ulog, ili potvrda njihovog budućeg proslavljenja u Kristu (Druga Korinćanima 1:22; Efežanima 4:30).

Ovo je u suprotnosti sa zapoviješću da se ispunjavamo Duhom, koja se nalazi u u Efežanima 5:18. Mi treba da smo kompletno predani Duhu, kako bi On mogao da nas posjeduje u potpunosti i u tom smislu da nas ispuni. Rimljanima 8:9 i Efežanima 1:13-14 kažu da on prebiva u svakom vjerniku, ali da može biti ožalošćen (Efežanima 4:30) i da Njegovo djelovanje u nama može biti ugašeno (Prva Solunjanima 5:19). Kada dozvolimo da se ovo dogodi, mi ne doživljavamo puninu djela Duha Svetog i Njegovu silu u nama i kroz nas. Biti ispunjen Svetim Duhom podrazumijeva to da On ima slobodu da ispuni svaki dio našeg života, vodeći nas i kontrolišući nas. Tada Njegova sila može biti izvršena kroz nas, tako da je ono što radimo plodonosno za Boga. Ispunjavanje Duhom se ne odnosi samo na spoljašnja djela; odnosi se i na najdublje misli i motive za ta djela. Psalam 19:15 kaže: "Moje ti riječi omiljele i razmišljanje srca moga pred licem tvojim, Jahve, hridi moja, otkupitelju moj!"

Grijeh je taj koji nas razdvaja od ipunjenja Svetim Duhom, a poslušnost Bogu je ona koja nam pomaže da ostanemo ispunjeni Njime. Iako naš fokus treba da je ispunjenje Duhom, kao što se u Efežanima 5:18 zapovijeda, molitva za ispunjenje Duhom Svetim nije ta kojom se to postiže. Samo naša poslušnost Božijim zapovijedima daje slobodu Duhu da radi u nama. Zato što smo grešna stvorenja, nemoguće je biti ispunjen Duhom sve vrijeme. Trebalo bi da se istog momenta razračunamo sa grijehom u svojim životima i obnovimo svoje predanje da ćemo biti ispunjeni i vodjeni Duhom.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Kako mogu biti ispunjen Svetim Duhom?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries