settings icon
share icon
Pitanje

Ko je Duh Sveti?

Odgovor


Postoji mnogo pogrešnih shvatanja u vezi identiteta Duha Svetog. Neko ga vidi kao mističnu silu. Neko, opet, misli da je Duh Sveti bezlična snaga koju Bog čini pristupačnom Kristovim sljedbenicima. Šta Biblija kaže o identitetu Svetog Duha? Jednostavno rečeno – Biblija kaže da je Duh Sveti Bog. Ona nam, također, kaže da je Duh Sveti osoba, biće sa umom, emocijama i voljom.

Činjenica da Duh Sveti jeste Bog se može jasno pronaći u mnogim dijelovima Pisma, uključujući Djela 5:3-4. U ovim stihovima Petar konfrontuje Ananiju, govoreći mu da je slagao Duhu Svetom i da na taj način nije “slagao ljudima, nego Bogu!” To je jasna izjava da je laganje Duhu Svetom laganje Bogu. Možemo također da znamo da je Duh Sveti Bog zbog činjenice da on posjeduje iste osobine, ili karakteristike, kao i Bog. Na primjer, činjenica da je Duh Sveti sveprisutan se nalazi u Psalmu 139:7-8, “Kamo da idem od duha tvojega, i kamo da od tvog lica pobjegnem? Ako se na nebo popnem, ondje si, ako u Podzemlje legnem, i ondje si.” Zatim, u 1.Korinćanima 2:10 vidimo karakteristike sveznanja kod Duha Svetog. “A nama je to Bog objavio po Duhu. Jer Duh sve ispituje, čak i dubine Božje. Ta tko od ljudi zna čovjkove tajne, osim čovječjega duha koji je u njemu? Tako nitko ne zna Božjih tajna, osim Božjega Duha.”

Možemo znati da je Duh Sveti zaista osoba, jer on ima um, emocije i volju. Duh Sveti misli i zna (1.Korinćanima 2:10). On može da bude žalostan (Efežanima 4:30). Duh se zalaže za nas (Rimljanima 8:26-27). Duh Sveti donosi odluke u skladu sa svojom voljom (1.Korinćanima 12:7-11). Duh Sveti je Bog, treća “osoba” Trojstva. Kao Bog, on može istinski da djeluje kao Branitelj i Savjetnik, što je Isus i obećao da će da bude (Ivan 14:16, 26; 15:26).

EnglishVrati se na bosansku stranu

Ko je Duh Sveti?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries