Vrae oor Skepping


Wat sê die Bybel oor die Skepping versus evolusie?

Indien ons geloof het in God beteken dit dat ons dan wetenskap weerspreek?

Wat is intelligente ontwerp?

Wat is die ouderdom van die aarde? Hoe oud is die aarde?

Was Noag se vloed lokaal of wereldwyd?

Hoekom het God die boom van kennis van goed en kwaad in die paradys geplaas?

Wat sê die Bybel omtrent dinosourusse? Is daar enige dinossourusse in die Bybel?

Beteken dit letterlik 24 ure in ‘n dag in Genesis 1?

Wat sê die Bybel aangaande grotbewoners, prehistoriese mense, Neandertal?

Hoekom is daar twee verskillende Skepping-weergawes in Gen 1 en 2?

Is kreasionisme wetenskaplik?

Wat is die gapingsteorie? Het enigiets tussen Gen 1:1 en 1:2 gebeur?

Wat is teïstiese evolusie?


Vrae oor Skepping