settings icon
share icon

החדשות הטובות

האם זכית כבר בחיי נצח?

נולדתי יהודי, אני יכול להיוולד מחדש כמשיחי?

איך אוכל לזכות בסליחת חטאים מאלוהים?

נוסחת הישועה על פי האגרת אל הרומים?

מהם ארבעת העקרונות הרוחניים?

איך אוכל להגיע למצב של שלום עם אלוהים?

אמונה בישוע היא הדרך היחידה באמצעותה יכול אדם להגיע לגן עדן?

יש חיים לאחר המוות?

מהי הדרך הנכונה עבורי?

מהי תפילת החוטא?

?מהי תוכנית הישועה

מה זאת אומרת לקבל את ישוע לחייך כמושיעך האישי?

איך אוכל לדעת בוודאות שכשאמות אגיע לגן עדן?

?מה זאת אומרת להיוולד מחדש

איך אוכל להפוך למאמין משיחי?

איך אוכל להפוך לילד של אלוהים?

איך אוכל להיוושע ולהפוך למאמין משיחי?

איך אוכל להבטיח שאבלה את הנצח שלי בגן עדן?

איך אוכל להיוושע?

למה הכוונה בכך שישוע מושיע וגואל?

איך אוכל להבטיח שלא אגיע לגהינום?

מהי תפילת הישועה?

מהם הצעדים לישועה?

מהי עבודת אלוהים אמיתית?

לאן מגיע האדם כשהוא מת?

מי יכול להיוושע? הישועה זמינה לכולם?

שמתי את מבטחי בישוע .... מה עכשיו?חזור לעמוד הבית בעברית

החדשות הטובות
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries