settings icon
share icon
שאלה

?מהו איך הופך אדם למאמין משיחי

תשובה


"ישוע מושיע" היא אימרה פופולרית שאפשר למצוא במקומות רבים בעולם המערבי. למרבה הצער, מעטים מאלה שנתקלים באימרה הזו, באמת ובתמים מבינים למה הכוונה. כל כך הרבה כוח ואמת טמונים בצמד המילים האלה.

ישוע מושיע, אבל מיהו ישוע?
רוב האנשים מכירים בכך שישוע היה אדם שחי בישראל לפני כאלפיים שנה. כמעט כל דתות העולם רואות בישוע מורה טוב או אפילו נביא. ולמרות שהדברים בהחלט נכונים, הם לא מתארים במלוא מובן המילה מיהו ישוע באמת, מה גם שלא די בהם בכדי להסביר איך או מדוע הוא מושיע. ישוע הוא אלוהים בבשר (יוחנן א' 1, 14). הוא אלוהים, שבא אלי אדמות, כבן אדם (הראשונה ליוחנן ד' 2). אלוהים לבש בשר ודם והפך לאדם בדמותו של ישוע בכדי להושיע אותנו. זה מוביל אותנו לשאלה הבאה: לשם מה אנחנו צריכים להיוושע?

ישוע מושיע, אבל לשם מה אנחנו צריכים להיוושע?
הכתובים מכריזים שכל בני האדם שחיו והתהלכו אי פעם עלי אדמות חטאו (קהלת ז' 20; רומים ג' 23). לחטוא זאת אומרת לפעול, בין אם במחשבה, מילה או מעשה, באופן שסותר, או עומד בניגוד, לאופי הקדוש והמושלם של אלוהים. לכולנו מגיע לעמוד למשפט ולהענש על חטאינו (יוחנן ג' 18, 36). אלוהים הוא צדיק וישר באופן מוחלט, ולפיכך אינו יכול להניח לחטא ולרשע להתקיים ללא ענישה. מאחר ואלוהים הוא נצחי ואין-סופי, ומאחר וכל חטא ביסודו של דבר נעשה כנגד אלוהים (תהילים נ"א 4), הרי שרק עונש נצחי ואין-סופי די בו. העונש הראוי היחידי על חטאינו הוא מוות נצחי. מסיבה זו בדיוק אנחנו צריכים ישועה.

ישוע מושיע, אבל את מי הוא מושיע?
מכיוון שחטאנו נגד אלוהים שהוא נצחי ואין-סופי, אזי או שאדם שימיו קצובים (כמו כל אחד מאיתנו) יאלץ לשלם את מחיר חטאינו לנצח נצחים, או שאדם אין-סופי ונצחי (ישוע) חייב לשלם את מחיר חטאינו אחת ולתמיד. אין אופציה אחרת. ישוע מושיע אותנו מעצם כך שמת במקומנו. בדמותו של ישוע המשיח, אלוהים הקריב את עצמו למעננו, כשהוא משלם בכך את המחיר הנצחי כתשלום עבור העונש הראוי לנו – מחיר שהוא לבדו יכל לשלם (השנייה לקורינתים ה' 21; יוחנן ב' 2). ישוע לקח על עצמו את העונש שהגיע לנו כדי להושיע אותנו מיעוד נצחי נוראי, שהוא המחיר הראוי עבור חטאינו. הוא אהב אותנו עד כדי כך, שהוא מסר את חייו בעבורנו (יוחנן ט"ו 13), כשהוא משלם בכך את המחיר שאנחנו צריכים היינו לשלם, ולא יכולנו לשלם במלואו אי פעם. ישוע אז קם לתחייה, כשהוא מפגין בכך שדי היה במותו בכדי לשלם, אחת ולתמיד, את מחיר החטא (הראשונה לקורינתנים ט"ו).

ישוע מושיע, אבל את מי הוא מושיע?
ישוע מושיע את כל מי שמקבלים את מתנת הישועה שלו. ישוע מושיע את כל מי שבוטחים בלב מלא אך ורק בקורבן שלו כתשלום על חטאיהם (יוחנן ג' 16; מעשי השליחים ט"ז 31). למרות שהקורבן של ישוע די והותר בו בכדי לשלם את מחיר חטאי כל האנושות כולה, לאורך כל הדורות, הרי שישוע מושיע רק את אלה שבאופן אישי מקבלים את המתנה הכל כך יקרה הזו שלו (יוחנן א' 12).

אם אתה מבין מה זאת אומרת שישוע מושיע, ואתה רוצה לבטוח בו לישועתך ולהזמין אותו לליבך כאדון וכמושיע שלך, וודא שאתה מבין ומאמין בדברים הבאים, ובצעד של אמונה, הכרז אותם באזני אלוהים: "אלוהים, אני יודע שאני חוטא, ואני יודע שבשל חטאי מגיע לי להיות מופרד ממך לנצח. למרות שלא מגיע לי, אני מודה לך על שאהבת אותי וסיפקת את הקורבן הדרוש בעבור חטאי באמצעות מותו ותחייתו של ישוע המשיח. אני מאמין שישוע מת על הצלב בעבור חטאי ואני שם אם מבטחי בו לבדו לישועתי. מרגע זה ואילך, עזור לי לחיות את חיי לתפארתך במקום להמשיך ולהתהלך בחטא. עזור לי לחיות את שארית חיי בהלך רוח של שבח ותודה על הישועה שסיפקת לי. תודה לך, ישוע, על שהושעת אותי!"

האם החלטת לתת את חייך וליבך לישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם כן, לחץ בבקשה על הקישור "קיבלתי את ישוע היום".

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

למה הכוונה בכך שישוע מושיע וגואל?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries