settings icon
share icon
שאלה

?מהו איך הופך אדם למאמין משיחי

תשובה


השאלה הכל כך פשוטה, אך מהותית הזאת, היא השאלה החשובה ביותר שנוכל לשאול אי פעם. השאלה "איך אוכל להיוושע?", עניינה ביסודו של דבר המקום בו נבלה את הנצח לאחר מותנו. אין נושא חשוב יותר מיעודנו הנצחי. השבח לאל, כתבי הקודש מספקים הסבר ברור לשאלה איך יוכל אדם להיוושע. הסוהר הפיליפי שאל את שאול השליח ואת סילא, "רבותי, מה עלי לעשות כדי להיוושע?" (מעשי השליחים ט"ז 30). בתגובה אמרו שאול וסילא, "האמן באדון ישוע ותיוושע, אתה ובני ביתך!" (פס' 31).

איך אוכל להיוושע? מה עלי לעשות בכדי להיוושע?
כולנו חוטאים (מעשי השליחים ג' 23). אנחנו נולדים כשהחטא הוא חלק מהחיים שלנו (תהילים נ"א 5), וכולנו, באופן אישי, בוחרים לחטוא (קהלת ז' 20; הראשונה ליוחנן א' 8). החטא הוא שמפריד בינינו ובין אלוהים ולמעשה הופך אותנו ל"לא-נושעים". החטא הוא שמוביל אותנו בנתיב לאבדון נצחי.

איך אוכל להיוושע? להיוושע ממה?
לכולנו מגיע עונש מוות בגלל חטאינו (אל הרומים ו' 23). העונש על החטא הוא אומנם מוות, אבל מוות גשמי הוא לא המוות היחידי שנובע כתוצאה מהחטא. ביסודו של דבר כל החטאים נעשים כנגד אלוהים הנצחי והאין-סופי (תהילים נ"א 4). מסיבה זו, העונש ההולם על חטאינו גם הוא נצחי ואין-סופי. אז ממה אנחנו צריכים להיוושע? מחורבן והשמדה נצחיים (מתי כ"ה 46; התגלות כ' 15).

איך אוכל להיוושע? איך סיפק אלוהים ישועה?
מאחר והעונש הראוי על חטאינו הוא נצחי ואין-סופי, רק אלוהים בכוחו לספק את המחיר, שכן רק הוא נצחי ואין-סופי. אבל אלוהים, מטבעו הנשגב, לא יכול למות. אז אלוהים הפך אדם ולבש בשר ודם בדמותו של ישוע המשיח. אלוהים לבש בשר ודם, חי בקרבנו, ולימד אותנו את דרכיו. אך כשבני ימיו דחו אותו ואת המסר שלו, וביקשו להמית אותו, הוא הקריב עצמו בעבורנו, והלך מרצונו הוא אל הצלב (יוחנן י' 15). ישוע המשיח היה אנושי, ולכן הוא יכל למות; ומאחר וישוע היה למעשה גם אלוהים במלוא מובן המילה, הרי שלמוות שלו היה ערך נצחי ואין-סופי. מותו של ישוע על הצלב היה התשלום המלא והמושלם בעבור חטאינו (הראשונה ליוחנן ב' 2). הוא לקח על עצמו את העונש שהגיע לנו. תחייתו של ישוע מ ן המתים היא עדות לכך שמותו אכן היווה קורבן מספק לתשלום על חטאי האדם.

איך אוכל להיוושע? מה עלי לעשות?
""האמן באדון ישוע ותיוושע!" (מעשי השליחים ט"ז 31). אלוהים כבר עשה את כל מה שצריך להעשות כדי לספק את ישועתנו. כל מה שעליך לעשות הוא לקבל, באמונה, את הישועה שאלוהים מציע לך (אפסים ב' 9-8). שים את מבטחך בישוע לבדו כתשלום על חטאיך. האמן בו, ולא תאבד (יוחנן ג' 16). אלוהים מציע לך ישועה כמתנה. חינם. כל מה שעליך לעשות הוא להענות להצעתו. ישוע הוא הדרך לישועה (יוחנן י"ד 6).

האם החלטת לתת את חייך וליבך לישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם כן, לחץ בבקשה על הקישור "קיבלתי את ישוע היום".

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

איך אוכל להיוושע?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries