settings icon
share icon
שאלה

?איך אוכל לדעת לבטח שאגיע לגן עדן לאחר מותי

תשובה


האם אתה יודע בוודאות שיש לך חיי נצח ושלאחר מותך תגיע לגן עדן? אלוהים רוצה שתדע בוודאות לאן מועדות פניך! בכתובים נאמר: "זאת כתבתי אליכם המאמינים בשם בן האלוהים, למען תדעו שיש לכם חיי עולם" (הראשונה ליוחנן ה' 13). דמיין לעצמך שאתה עומד לפני אלוהים והוא שואל אותך, "למה שאניח לך להיכנס לגן עדן?" מה תהיה תשובתך? אולי לא תדע איך לענות. אתה צריך לדעת שאלוהים אוהב אותך והוא סיפק דרך שתאפשר לך לדעת בוודאות היכן תבלה את חיי הנצח. הכתובים מתארים עובדה זו כך: "כי כה אהב אלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם" (יוחנן ג' 16).

בראש ובראשונה עלינו להבין את הבעיה שמרחיקה אותנו מגן העדן, והיא שהאופי החוטא שלנו יוצר חייץ ביננו ובין אלוהים ומונע מאיתנו מלנהל מערכת יחסים אינטימית איתו. אנחנו חוטאים מטבענו ומתוך ברירה. "כי הכל חטאו ומחוסרי כבוד אלוהים המה" (אל הרומים ג' 23). אנחנו לא יכולים להושיע את עצמנו שכן "בחסד נושעתם על ידי האמונה; וזאת לא מידכם, כי אם מתנת אלוהים היא. אין זה נובע ממעשים, כדי שלא יתגאה איש" (אל האפסים ב' 9-8). למעשה מה שמגיע לנו באמת הוא מוות וגהינום, "כי שכר החטא הוא מוות ..." (אל הרומים ו' 23).

אלוהים הוא קדוש וצודק ולפיכך חייב להעניש אותנו על חטאינו. אבל הוא אוהב אותנו וסולח לנו על עוונותינו. ישוע אמר: "אני הדרך, האמת והחיים; אין איש בא אל האב אלא דרכי" (יוחנן י"ד 6). ישוע מת על הצלב "הן גם המשיח מת לכפרת חטאים, אחת ולתמיד, הצדיק בעד הרשעים, כדי לקרב אותנו אל האלוהים" (הראשונה לפטרוס ג' 18). ישוע קם מן המתים, הוא "אשר נמסר למוות מפני חטאינו והוקם לתחייה מפני שהוצדקנו" (אל הרומים ד' 25).

אז בוא נחזור לשאלה המקורית – "איך אוכל לדעת בוודאות שכשאמות אגיע לגן עדן?" התשובה פשוטה – האמן באדון ישוע ותיוושע (מעשי השליחים ט"ז 31). "אבל לאלה אשר קבלו אותו, המאמינים בשמו, נתן תוקף להיות בנים לאלוהים" (יוחנן א' 12). אתה יכול לקבל חיי עולם במתנה. "...אבל מתנתו של אלוהים היא חיי עולם במשיח ישוע אדוננו" (אל הרומים ו' 23). אתה יכול לחיות חיים מלאי משמעות כבר עתה. ישוע אמר: "...אני באתי כדי שיהיו להם חיים ובשפע שיהיו להם" (יוחנן י' 10). אתה יכול לבלות את הנצח בגן העדן עם ישוע שהבטיח: "ואם אלך ואכין לכם מקום, אשוב ואקח אתכם אלי למען תהיו גם אתם באשר אני שם" (יוחנן י"ד 3).

אם אתה מעוניין להזמין את ישוע המשיח להיות מושיעך האישי ולזכות בסליחת חטאים מאלוהים, הנה תפילה שתוכל לשאת. זכור, דקלום גרידא של תפילה זו או כל תפילה אחרת אין בכוחו להושיעך. רק האמונה כי ישוע הוא זה שיכול להושיע אותך מחטאיך תפעל. תפילה פשוטה זו היא הדרך להביע את אמונתך באלוהים ולהודות לו על שסיפק לך דרך לסליחה ולישועה. "אלוהים, אני יודע שחטאתי לפניך וכי מגיע לי עונש. אבל ישוע המשיח לקח את העונש שהגיע לי כך שעל ידי אמונתי בו יסלחו לי כל חטאי ועוונותי. אני פונה מכל חטאי ושם את מבטחי בישועתך. תודה לך על חסדך הנפלא ועל סליחתך – על מתנת חיי הנצח! אמן!"

האם החלטת לתת את חייך וליבך לישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם כן, לחץ בבקשה על הקישור "קיבלתי את ישוע היום".

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

איך אוכל לדעת בוודאות שכשאמות אגיע לגן עדן?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries