?מהו איך הופך אדם למאמין משיחי


שאלה: מהם הצעדים לישועה?

תשובה:
הרבה אנשים מנסים למצוא מעין "רשימת צעדים" שביכולתם להוביל אדם לישועה. אנחנו, כבני אדם, תמיד מנסים למצוא מעין מדריך שמכיל מספר צעדים, שאם נמלא אחריהם, הרי שנזכה בישועה. דוגמה לכך אנחנו מוצאים בחמשת עמודי האמונה עליהם מבוסס האיסלאם. לפי האיסלאם, אם אדם מקיים את חמשת עמודי האמונה, הרי שישועתו מובטחת. הרעיון של ישועה שמושגת באמצעות ציות לרשימת צעדים מוגדרת הוא מושך, ומסיבה זו מאמינים משיחיים רבים טועים לחשוב שביכולתם להציג את הישועה כתוצאה של כינון תהליך שנעשה בהתאם לרשימת צעדים מוגדרת שכזו. הדת הקתולית מונה רשימה של שבעה טקסים (סקרמנטים). זרמים שונים בקרב האמונה המשיחית מוסיפים טבילה, הודאה בפומבי, חזרה בתשובה מחטאים, דיבור בלשונות, וכיוצא באלה, כצעדים לישועה. אבל הכתובים מונים רק צעד אחד בלבד לישועה. כשהסוהר הפיליפי שאל את שאול השליח "מה עלי לעשות בכדי להיוושע?", שאול השיב, "האמן באדון ישוע ותיוושע" (מעשי השליחים ט"ז 31-30).

אמונה בישוע כמושיע ומשיח היא ה"צעד" היחיד לישועה. המסר של הכתובים הוא חד וברור. כולנו חטאנו כנגד אלוהים (רומים ג' 23). העונש שמגיע לנו בגלל חטאינו הוא הפרדה נצחית מאלוהים (רומים ו' 23). באהבתו האדירה לנו (יוחנן ג' 16), אלוהים עטה על עצמו דמות בשר ומת במקומנו על הצלב, כשהוא לוקח על עצמו את העונש שהגיע לנו (רומים ה' 8; השנייה לקורינתים ה' 21). אלוהים הבטיח סליחת חטאים וחיי נצח במלכות השמיים לכל מי שמקבלים, בחסד באמצעות אמונה, את ישוע המשיח כמושיע (יוחנן א' 12; ג' 16; ה' 24; מעשי השליחים ט"ז 31).

ישועה עניינה הוא לא צעדים ספציפיים שאנחנו חייבים לבצע כדי להרוויח את ישועתנו. כן, המאמין המשיחי מן הראוי שיטבל. כן, המאמין המשיחי מן הראוי שיודה שהוא מכיר בהיותו של ישוע המשיח בפומבי. כן, המאמין המשיחי צריך לחזור בתשובה מחטאיו. כן, המאמין המשיחי מן הראוי שיתחייב לחיות את חייו בציות לאלוהים. עם זאת, כל הדברים האלה הם לא צעדים לישועה. הם למעשה התוצאה של ישועתו של אדם. בשל החטא שלנו, אנחנו לא יכולים בשום צורה או אופן להרוויח את ישועתנו. אנחנו יכולים למלא אלף צעדים, ובכל זאת לא יהיה די בכך. מסיבה זו ישוע חייב היה למות במקומנו. אנחנו לא מסוגלים בשום צורה שהיא לשלם את מחיר חטאינו נגד אלוהים או לטהר את עצמנו מחטא. רק אלוהים יכל להשיג את ישועתנו, וזה בדיוק מה שהוא עשה. אלוהים עצמו מילא את ה"צעדים" וכפועל יוצא מכך מציע ישועה לכל מי שמעוניין לקבל אותה ממנו.

ישועה וסליחת חטאים היא לא מילוי או קיום רשימת צעדים מסויימים. היא הקבלה של ישוע כמושיע והכרה בכך שהוא השלים את הפעולה הנדרשת לישועתנו. אלוהים דורש מאיתנו למלא צעד אחד בלבד – לקבל את ישוע כמושיענו ולשים בו בלבד את בטחוננו כדרך לישועה. זה מה שמבחין בין האמונה המשיחית לבין כל יתר דתות העולם, שכולן מבוססות על רשימת צעדים ודרישות שיש למלא בכדי לזכות בישועה והצדקה. האמונה המשיחית מכירה בכך שאלוהים כבר השלים את הצעדים הנדרשים, ופשוט קורא לנו לקבל אותו באמונה.

האם החלטת לתת את חייך וליבך לישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם כן, לחץ בבקשה על הקישור "קיבלתי את ישוע היום".

English
חזור לעמוד הבית בעברית
מהם הצעדים לישועה?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים