settings icon
share icon
שאלה

?מהם ארבעת העקרונות הרוחניים

תשובה


ארבעת העקרונות הרוחניים הם נוסחה באמצעותה אפשר לבשר את בשורת הישועה שמושגת דרך אמונה בישוע המשיח. זוהי דרך פשוטה שמאגדת יחדיו מידע חשוב מספרי הבשורה באמצעות ארבעה עקרונות.

העיקרון הראשון מתוך ארבעת העקרונות הרוחניים הוא שאלוהים אוהב אותך ויש לו תוכניות נפלאות עבור חייך. בבשורת יוחנן ג' 16 אנחנו קוראים, "כי כה אהב אלוהים את העולם עד כי נתן את בנו יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם". בבשורת יוחנן י' 10 אנחנו מוצאים את הסיבה לשמה ישוע בא לעולם, "... אני באתי כדי שיהיו להם חיים ובשפע שיהיו להם". מה מונע מאיתנו את אהבתו של אלוהים? מדוע נמנעים מאיתנו חיים מלאים, חיי שפע?

העיקרון השני מתוך ארבעת העקרונות הרוחניים הוא שכתוצאה מהחטא האנושות מושחתת וכפועל יוצא מכך מופרדת מאלוהים. בשל כך, נבצר מבעדנו לדעת מהי תוכניתו הנפלאה של אלוהים בחיינו. באגרת אל הרומים ג' 23 אנחנו מוצאים לכך אישור: "כי הכל חטאו ומחוסרי כבוד אלוהים המה". האגרת אל הרומים ו' 23 מציגה בפנינו את תוצאות החטא, "כי שכר החטא הוא מוות ..." אלוהים ברא אותנו כדי שננהל מערכת יחסים אינטימית איתו. אבל האנושות הביאה את החטא אל העולם וכתוצאה מכך התרחקה מאלוהים. אנחנו המטנו חורבן על ההתחברות שאלוהים רצה לקחת בה חלק איתנו. אז מה הפיתרון?

העיקרון השלישי מתוך ארבעת העקרונות הרוחניים הוא שישוע המשיח הוא הדרך היחידה להשגת סליחת החטאים שלנו. דרך ישוע יכולים חטאינו להיסלח וכפועל יוצא מכך יחסינו עם אלוהים יכולים להשתקם. באגרת אל הרומים ה' 6-5 נאמר, "... כי אהבת אלוהים הוצקה לתוך לבנו על ידי רוח הקודש שנתנה לנו. הנה בעוד שהיינו חסרי אונים, בהגיע השעה מת המשיח בעד הרשעים". מן הראשונה אל הקורינתים ט"ו 4-3 אנחנו למדים מה עלינו לדעת ולהאמין על מנת להיוושע, "..שהמשיח מת בעד חטאינו, לפי הכתובים; נקבר וקם לתחיה ביום השלישי, לפי הכתובים". בבשורת יוחנן י"ד 6 ישוע מצהיר שהוא הדרך היחידה לישועה. הוא אומר: "... אני הדרך, האמת והחיים; אין איש בא אל האב אלא דרכי". אז איך אוכל לקבל את מתנת הישועה הנפלאה הזו?

העיקרון הרביעי מתוך ארבעת העקרונות הרוחניים הוא שעלינו לשים את מבטחנו בישוע המשיח כמושיענו האישי על מנת לקבל את מתנת הישועה ולדעת מהן תכניותיו הנפלאות של אלוהים עבור חיינו. בבשורת יוחנן א' 12 אנחנו מוצאים את התיאור הבא: "אבל לאלה אשר קיבלו אותו, המאמינים בשמו, נתן תוקף להיות בנים לאלוהים". במעשי השליחים ט"ז 31 נאמר מפורשות: "האמן באדון ישוע המשיח ותיוושע אתה ובני ביתך". הדרך היחידה לישועה היא באמצעות חסד אלוהים ואמונה בישוע המשיח בלבד.

אם אתה מעוניין לשים את מבטחך באדון ישוע כמושיעך, שא את התפילה הבאה לאלוהים. זכור, ציטוט גרידא של המילים שלהלן אין בכוחו להושיע אותך; רק בטחונך בישוע יכול לעשות כן! כשאתה נושא תפילה זו, אתה מצהיר בפני אלוהים כי אתה בוטח בישועתו ומודה לו כי סיפק לך דרך לישועה. "אלוהים, אני יודע שחטאתי נגדך וכי אני ראוי לעונש. אבל ישוע המשיח לקח על עצמו את העונש שמגיע לי, כך שדרך אמונתי בו אוכל לקבל סליחה. אני פונה מדרך החטא ובמקומה שם את בטחוני בישועתך. תודה על חסדך הנפלא ועל סליחתך – על מתנת חיי הנצח! אמן!

האם החלטת לתת את חייך וליבך לישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם כן, לחץ בבקשה על הקישור "קיבלתי את ישוע היום".

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מהם ארבעת העקרונות הרוחניים?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries