settings icon
share icon
שאלה

מהי תפילת החוטא?

תשובה


תפילת החוטא היא תפילה שאנשים נושאים כשהם מכירים בצורך שלהם במושיע. הכרזת מילות התפילה כשלעצמה היא לא הישג כזה משמעותי. תפילת החוטא הופכת אפקטיבית אך ורק אם היא מייצגת באמת ובתמים את אמונתו של האדם ואת ההבנה שלו שהוא חוטא וזקוק לישועה.

השלב הראשון בתפילת החוטא הוא ההבנה שכולנו חוטאים. באגרת אל הרומים ג' 10 נאמר, "אין צדיק, אין גם אחד". הכתובים עומדים בברור על העובדה שכולנו חטאנו. כולנו חוטאים וזקוקים לרחמי אלוהים ולסליחתו (טיטוס ג' 7-5). אנחנו ראויים למשפט נצחי בגלל חטאינו (מתי כ"ה 46). תפילת החוטא היא תפילה לחסד במקום משפט. היא בקשה לרחמים במקום זעם.

השלב השני של תפילת החוטא הוא הידיעה שאלוהים מרפא ומשקם את מצבנו החוטא. אלוהים לבש בשר ודם והפך לאדם בדמותו של ישוע המשיח (יוחנן א' 1, 14). ישוע לימד אותנו את האמת אודות אלוהים וחי את חייו בצורה מושלמת ללא כל חטא ודופי (יוחנן ח' 46; השניה אל הקורינתים ה' 21). ישוע מת על הצלב במקומנו ולקח על עצמו את העונש שהגיע לנו (אל הרומים ה' 8). הוא קם מן המתים כהוכחה לנצחונו על החטא, על המוות ועל הגהינום (אל הקולוסים ב' 15; הראשונה אל הקורינתים פרק ט"ו). תודות לכך, חטאינו נסלחו והובטחו לנו חיי נצח בגן עדן – אם רק נאמין בישוע המשיח. כל מה שעלינו לעשות הוא להאמין שהוא מת במקומנו וקם מן המתים (אל הרומים י' 10-9). אנחנו זוכים בישועה אך ורק תודות לחסד. באגרת אל האפסים ב' 8 נאמר, "הן בחסד נושעתם על ידי האמונה; וזאת לא מידכם, כי אם מתנת אלוהים היא".

תפילת החוטא היא דרך פשוטה שמאפשרת לך להצהיר בפני אלוהים שאתה שם את בטחונך בישוע המשיח כמושיעך. אין מילות "קסם" כלשהן שמובילות לישועה. רק האמונה במותו של ישוע ובתחייתו בכוחה להושיע אותנו. אם אתה מבין שאתה חוטא וזקוק לישועה דרך ישוע המשיח, הנה התפילה אותה תוכל לשאת לאלוהים: "אלוהים, אני יודע שאני חוטא. אני יודע שאני ראוי לעונש שמגיע לי בעבור חטאי; אני ראוי למוות. אני שם את מבטחי בישוע המשיח כמושיעי האישי. אני מאמין שמותו ותחייתו הבטיחו את סליחתי. אני בוטח בישוע בלבד כאדוני ומושיעי האישי. תודה אדון על שהצלת אותי וסלחת לי! אמן!"

האם החלטת לתת את חייך וליבך לישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם כן, לחץ בבקשה על הקישור "קיבלתי את ישוע היום".

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מהי תפילת החוטא?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries