settings icon
share icon
שאלה

?מהו איך הופך אדם למאמין משיחי

תשובה


כתבי הקודש עומדים בברור על כך שבשורה התחתונה כל בני האדם יבלו את הנצח שלהם באחד משני מקומות: גהינום או גן עדן. הכתובים מבהירים גם שההחלטה איפה תבלה את הנצח שלך נתונה אך ורק בידיך. איך בדיוק? המשך לקרוא.

בראש ובראשונה, בוא נעמוד על טיבה של הבעיה. כולנו חטאנו (רומים ג' 23). כולנו עשינו דברים לא נאותים, מרושעים, או לא מוסריים (קהלת ז' 20). החטא שלנו מפריד בינינו ובין אלוהים, ואם לא נטפל בו, הוא בסופו של דבר יוביל להפרדה נצחית שלנו מאלוהים (מתי כ"ה 46; רומים ו' 23). ההפרדה הנצחית הזו מאלוהים היא למעשה הגהינום, שמתואר בכתבי הקודש כאגם האש (התגלות כ' 15-14).

ועכשיו לפתרון. אלוהים לבש בשר ודם והפך לבן אנוש בדמותו של ישוע המשיח (יוחנן א' 1, 14; ח' 58; י' 30). הוא חי חיים ללא כל חטא ועוון (הראשונה לפטרוס ג' 22; הראשונה ליוחנן ג' 5) ונתן את חייו מרצונו החופשי למעננו (הראשונה לקורינתים ט"ו 3; הראשונה לפטרוס א' 19-18). מותו שילם את מחיר חטאינו (השנייה לקורינתים ה' 21). אלוהים עכשיו מציע לנו ישועה וסליחה כמתנת חינם (רומים ו' 23), אותה ביכולתנו לקבל באמונה (יוחנן ג' 16; אפסים ב' 9-8). "האמן באדון ישוע ותיוושע, אתה ובני ביתך" (מעשי השליחים ט"ז 31). אם תשים את מבטחך בישוע לבדו כמושיעך, ותסמוך אך ורק על הקורבן שהוא הקריב בעבורך כתשלום עבור חטאיך, הרי שלפי דבר אלוהים הגמול המובטח לך בתמורה הוא חיי נצח במלכות אלוהים.

לאן תגיע עם מותך? זה תלוי אך ורק בך. אלוהים נותן לך את זכות הבחירה. הוא מזמין אותך לבוא אליו. הבחירה בידיך.

אם אתה מרגיש שאלוהים מושך אותך לאמונה בישוע (יוחנן ו' 44), בוא אל המשיח, אל המושיע. אם אלוהים מסיר את המסווה שגורם לעיוורון הרוחני שלך (השנייה לקורינתים ד' 4), שא עיניך אל המושיע. אם אתה מרגיש שלב האבן מלא החטא שלך קורם בשר וגידים ומתעורר לחיים (אפסים ב' 1), בוא לחיים דרך המשיח.

לאן תגיע עם מותך? לגן עדן או לגהינום. דרך ישוע המשיח, אפשר להימנע מלהגיע לגהינום. קבל את ישוע המשיח כמושיעך, ומלכות השמים תהיה מקום מנוחתך הנצחית. אם תבחר בדרך אחרת כלשהי, הרי שהפרדה נצחית מאלוהים בגהינום תהיה נחלתך (יוחנן י"ד 6; מעשי השליחים ד' 12).

אם אתה מבין עכשיו מהן שתי האפשרויות שעומדות בפניך ואתה רוצה לשים את בטחונך בישוע כמושיע האישי שלך, וודא שאתה מבין ומאמין, וכצעד של אמונה הכרז את הדברים שלהלן בפני אלוהים: "אלוהים, אני יודע שאני חוטא, ואני יודע שבגלל חטאי מגיע לי להיות מופרד ממך לנצח נצחים. למרות שלא מגיע לי, אני מודה לך על שאהבת אותי וסיפקת את הקורבן הנדרש כתשלום בעבור חטאי באמצעות מותו של ישוע ותחייתו. אני מאמין שישוע מת בעבור חטאי ואני שם את מבטחי בו לבדו לישועתי. מרגע זה ואילך, עזור לי לחיות את חיי לתפארתך במקום להיענות למאווי ליבי וחטאי. עזור לי לחיות את שארית ימי חיי אסיר תודה על הישועה הנפלאה אותה סיפקת. תודה לך ישוע, על שהושעת אותי!"

האם החלטת לתת את חייך וליבך לישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם כן, לחץ בבקשה על הקישור "קיבלתי את ישוע היום".

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

לאן מגיע האדם כשהוא מת?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries