?מהו איך הופך אדם למאמין משיחי


שאלה: מי יכול להיוושע? הישועה זמינה לכולם?

תשובה:
ישוע לימד בברור ביוחנן ג' 16 שהוא יושיע את כל המאמין בו: "כי כה אהב אלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם". המילה "כל" כוללת את כולם – את כל בני האדם שהתהלכו ויתהלכו אי פעם עלי אדמות.

הכתובים עומדים בברור על כך שאילו הישועה שלנו היתה תלויה במעשים, איש לא יכול היה להיוושע! "כי הכל חטאו ומחסרי כבוד אלוהים המה" (רומים ג' 23). בדומה לכך אנחנו קוראים בתהילים קמ"ג 2, "ואל תבוא במשפט את עבדך; כי לא יצדק לפניך כל חי", ובאגרת אל הרומים ג' 10, "אין צדיק, אין גם אחד".

אנחנו לא יכולים להושיע את עצמנו. אדם נושע אך ורק כשהוא מאמין בישוע המשיח. כנאמר באגרת אל האפסים ב' 9-8: "הן בחסד נושעתם על ידי האמונה; וזאת לא מידכם, כי אם מתנת אלוהים היא. אין זה נובע ממעשים, כדי שלא יתגאה איש". אנחנו נושעים בחסד אלוהים, וחסד, מעצם הגדרתו, הוא לא דבר שאדם יכול להרוויח או להשיג בכוחות עצמו. ישועה היא לא דבר מה שמגיע לנו; היא פשוט דבר אותו אנחנו מקבלים באמונה.

חסד אלוהים די והותר בו בכדי לכסות על כל חטא ועוולה (רומים ה' 20). כתבי הקודש מלאים בדוגמאות על אנשים שנושעו מרקעים מלאי חטא ורשעה. שאול השליח כתב למאמינים בישוע שטרם נושעו חיו חיים מלאי חטא ועוולה, שכללו בין היתר חטאים מיניים, עבודת אלילים, ניאוף, הומוסקסואליות, גנבה, רדיפת בצע, שכרות והוללות. ולמרות העבר שלהם, לאחר שנושעו שאול אומר להם: "אבל אתם רוחצתם, אתם קודשתם, אתם הוצדקתם בשם האדון ישוע המשיח וברוח אלוהינו" (הראשונה לקורינתים ו' 11-9).

שאול עצמו רדף את המאמינים בישוע, ואף תמך בלב שלם בסקילתו למוות של סטפנוס (מעשי השליחים ח' 1). בנוסף לכך הוא היה אחראי למאסרם של מאמינים רבים והשלכתם לכלא (ח' 3). הוא עצמו הודה ואמר: "אף שקודם לכן הייתי מגדף, רודף ומבזה. אבל רוחמתי מפני שבהיותי חסר אמונה פעלתי בלי דעת, וחסד אדוננו שפע עלי יחד עם אמונה ואהבה אשר במשיח ישוע. מהימן הדבר וראוי להסכמה מלאה, שהמשיח ישוע בא אל העולם להושיע חוטאים — אשר אני הגדול בהם" (הראשונה לטימותיאוס א' 15-13).

לעיתים קרובות אלוהים בוחר להושיע את המועמדים הכי לא הגיוניים כדי למלא את תכליתו ומטרותיו. הוא הושיע את הפושע שהיה תלוי על הצלב לצד ישוע כשנותרו לו דקות ספורות בלבד לחיות (לוקס כ"ג 43-42), הוא הושיע אדם שרדף נמרצות את גוף המשיח (שאול), דייג שהתכחש לו (שמעון כיפא), חייל רומאי ואת בני משפחתו (ראה מעשי השליחים י'), עבד נמלט (אוניסימוס, כמתואר באיגרת אל פילימון), ורבים אחרים. אין אדם כלשהו שאין ביכולתו של אלוהים להושיע (ראה ישעיהו נ' 2). אנחנו חייבים להגיב באמונה ולקבל את מתנת חיי הנצח שהוא מעניק לנו בחינם.

אז מי יכול להיוושע? דבר אחד בטוח – אתה יכול, אם תקבל את ישוע כמושיע שלך! אם אתה לא בטוח שקיבלת את ישוע לחייך כמושיע האישי שלך, אתה יכול להגיב ממש עכשיו ולשאת תפילה כגון זו שלהלן:

"אלוהים, אני מכיר בכך שאני חוטא ולעולם לא אוכל לזכות בחיי נצח ובזכות להכנס לגן עדן באמצעות מעשים טובים. ברגע זה, כאן ועכשיו, אני שם את מבטחי בישוע המשיח כבן אלוהים שמת על הצלב עבור חטאי, וקם לתחייה מן המתים כדי להעניק לי חיי עולם. סלח לי על חטאי ועזור לי לחיות את חיי לתפארתך. תודה לך על שאתה מקבל אותי בזרועות פתוחות ומעניק לי חיי עולם".

האם החלטת לתת את חייך וליבך לישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם כן, לחץ בבקשה על הקישור "קיבלתי את ישוע היום".

English
חזור לעמוד הבית בעברית
מי יכול להיוושע? הישועה זמינה לכולם?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים