settings icon
share icon
שאלה

?מהו איך הופך אדם למאמין משיחי

תשובה


היכולת להבטיח שלא תמצא את עצמך בגהינום קלה בהרבה מכפי שאתה עשוי להעלות בדעתך. יש אנשים שמאמינים שהם חייבים לציית לעשרת הדברות כל ימי חייהם כדי לא למצוא עצמם בגהינום עם מותם. יש שמאמינים שהם חייבים לקיים טקסים ופולחנים מסויימים כדי לא להגיע לגהינום. יש שמאמינים שאין שום דרך לדעת בוודאות אם נמצא את עצמנו בגהינום כשנמות, אם לאו. אבל אף אחת מהתפיסות האלה אינה נכונה. הכתובים מבהירים באופן שאינו משתמע לשתי פנים איך יוכל אדם להימנע מלמצוא את עצמו בגהינום לאחר מותו.

הכתובים מתארים את הגהינום כמקום מפחיד ונורא. הגהינום מתואר כמקום בו בוערת "אש עולם" (מתי כ"ה 41), "אש בלתי נכבית" (ג' 12), מקום של "דראון עולם" (דניאל י"ב 2), מקום בו האש "לא תכבה" (מרקוס ט' 49-44), מקום של "אבדון עולם" (השנייה לתסלוניקים א' 9). בהתגלות כ' 10 הגהינום מתואר כ"אגם האש והגופרית" בו הרשעים "יעונו יומם ולילה לעולמי עולמים". כמו שאתה יכול לראות, הגהינום הוא בהחלט מקום שכדאי להימנע מלהגיע אליו.

אז למה הגהינום בכלל קיים ולמה אלוהים שולח לשם אנשים מסויימים? הכתובים מעידים שאלוהים "הכין"

את הגהינום לשטן ולמלאכיו אחרי שאלה מרדו בו (מתי כ"ה 41). אלה שמסרבים להענות להצעת הסליחה של אלוהים, יסבלו את אותו עתיד נצחי שנועד לשטן ולשדים. למה יש צורך בגהינום? ביסודו של דבר, כל חטא ועוולה שהם נעשים למעשה כנגד אלוהים (תהילים נ"א 4), ומאחר ואלוהים הוא נצחי ואין-סופי, רק עונש נצחי ואין-סופי די בו בכדי לשלם את מחיר החטא. הגהינום הוא מקום בו דרישתו מלאת הצדק והקדושה של אלוהים למשפט מוצאת לפועל. הגהינום הוא המקום בו אלוהים מוקיע את החטא ואת כל מי שדחו אותו. כתבי הקודש מבהירים שכולנו חטאנו (קהלת ז' 20; רומים ג' 23-10), ולכן, כפועל יוצא מכך, גזר הדין שמגיע לכולנו, בלי יוצא מן הכלל, הוא אש הגהינום.

איך, אם כן, נוכל להבטיח שלא נמצא את עצמנו בגהינום? מאחר ורק עונש נצחי ואין-סופי די בו בכדי לשלם את מחיר החטא, הרי שמחיר נצחי ואין-סופי חייב היה להתקיים. אלוהים לבש בשר ודם, והפך לאדם בדמותו של ישוע המשיח. בישוע המשיח, אלוהים חי בקרבנו, לימד אותנו, וריפא אותנו – אבל כל אלה לא היו המטרה האולטימטיבית לשמה הוא בא. אלוהים הפך לאדם (יוחנן א' 1, 14) כדי שיוכל למות בעבורנו. ישוע, אלוהים בבשר, מת על הצלב. כאלוהים, מותו היה אין-סופי ונצחי מבחינת הערך שלו, ודי היה בו בכדי לשלם את המחיר המלא עבור חטאי כל בני האדם, מאז ועד עולם (הראשונה ליוחנן ב' 2). אלוהים מזמין אותנו לקבל את ישוע המשיח כמושיע, לקבל את מותו כתשלום המלא והמושלם עבור חטאינו. אלוהים מבטיח שכל מי שמאמין בישוע (ג' 16), ושם בו לבדו את מבטחו להיות לו למושיע (יוחנן י"ד 6), יוושע – כלומר, לא יגיע לגהינום.

אלוהים לא רוצה שאיש ימצא את עצמו בגהינום (השנייה לפטרוס ג' 9). מסיבה זו אלוהים הקריב את הקורבן האולטימטיבי, המושלם, והמספק עבור חטאינו. אם אתה רוצה לא להגיע לגהינום, קבל את ישוע לחייך כמושיע וכאדון. זה כל מה שעליך לעשות. אמור לאלוהים שאתה מכיר בכך שאתה חוטא ושהעונש שאתה ראוי לו הוא אש הגהינום. הכרז באזני אלוהים שאתה שם את מבטחך בישוע כמושיע שלך. הודה לאלוהים על שסיפק את הדרך לישועתך והצלתך מאש הגהינום. אמונה פשוטה, בטחון בישוע כמושיע ומשיח, היא כל מה שנדרש כדי להימנע מהגעה לגהינום!

האם החלטת לתת את חייך וליבך לישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם כן, לחץ בבקשה על הקישור "קיבלתי את ישוע היום".

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

איך אוכל להבטיח שלא אגיע לגהינום?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries