settings icon
share icon
שאלה

?מהי המשמעות של לקבל את ישוע כמושיעך האישי

תשובה


האם הזמנת את ישוע להיות מושיעך האישי? לפני שאתה עונה, הרשה לי להסביר את השאלה. כדי שתוכל להבין שאלה זו כהלכה, חשוב שתבין קודם כל מה המשמעות של המילים "ישוע המשיח", "אישי" ו"מושיע."

מיהו ישוע המשיח?

אנשים רבים מכירים בכך שישוע המשיח היה איש טוב, מורה דגול, ואפילו נביא אלוהים. כל זה בהחלט נכון לגבי ישוע, אבל זו לא הגדרה מדוייקת של מי שהוא באמת. הכתובים אומרים שישוע הוא אלוהים בבשר, אלוהים שלבש בשר ודם (ראה בשורת יוחנן א' 1, 14). אלוהים בא לעולם בכדי ללמד אותנו, לרפא אותנו, לתקן את דרכינו ולסלוח לנו – ולמות עבורנו! ישוע המשיח הוא אלוהים, הבורא, האל הריבון. האם הזמנת את אותו ישוע להיות לך לאדון ומושיע?

מה זה מושיע ולמה אנחנו זקוקים לו?

הכתובים אומרים שאין איש שלא יחטא, כולנו פעלנו ברוע ורשעה (אל הרומים ג' 18-10). בשל חטאינו אנחנו ראויים לזעמו ומשפטו של אלוהים. העונש שמגיע לנו עבור החטאים שחוללנו נגד אלוהים אדיר ונצחי הוא עונש תהומי (אל הרומים ו' 23; התגלות כ' 15-11). מסיבה זו אנחנו זקוקים למושיע!

ישוע המשיח, בא לעולם בכדי למות במקומנו. במותו של ישוע כאלוהים בבשר שולם המחיר העצום עבור חטאנו (השניה אל הקורינתים ה' 21). במותו, ישוע לקח על עצמו את העונש שמגיע לנו עבור חטאינו (אל הרומים ה' 8). ישוע שילם את המחיר כדי שאנחנו לא נצטרך לשלם אותו. תחייתו של ישוע היוותה הוכחה לכך שדי היה במותו בכדי לשלם את המחיר עבור חטאינו. מסיבה זו אין מושיע אחר פרט לישוע (יוחנן י"ד 6; מעשי השליחים ד' 12)! אתה מוכן לשים את מבטחך בישוע ולהזמין אותו להיות מושיעך האישי?

האם ישוע הוא מושיעך האישי?

אנשים רבים רואים באמונה המשיחית לא יותר מאשר צורך לבקר בקהילה, לערוך טקסים, לא לבצע חטאים מסוימים. אך זו לא באמת המשמעות של האמונה המשיחית. אמונה משיחית אמיתית היא אמונה אישית במשיח ישוע. קבלת ישוע כמושיע אישי משמעה שאתה שם בו את ביטחונך ואמונתך. איש אינו יכול להיוושע דרך אמונתם של אחרים. אף אחד לא זכה בסליחה רק בגלל מעשיו הטובים. הדרך היחידה להיוושע היא להזמין את ישוע לליבך ולקבל אותו לחייך כמושיעך, לבטוח במותו כתשלום עבור חטאיך ובתחייתו כהבטחה לחיי נצח (יוחנן ג' 16). אז, האם ישוע הוא מושיעך האישי?

אם אתה מעוניין להזמין את ישוע המשיח לחייך כמושיעך האישי ולזכות בסליחת חטאים מאלוהים, הנה תפילה שתוכל לשאת. זכור, דקלום גרידא של תפילה זו או כל תפילה אחרת לא יביא לישועתך. רק האמונה כי ישוע הוא זה שיכול להושיע אותך מחטאיך תעשה כן. תפילה פשוטה זו היא דרך להביע את אמונתך באלוהים ולהודות לו על שסיפק לך דרך לסליחה ולישועה. "אלוהים, אני יודע שחטאתי לפניך ולפיכך מגיע לי עונש. אבל ישוע המשיח לקח על עצמו את העונש שמגיע לי כך שעל ידי אמונתי בו יסלחו לי חטאי. אני פונה מכל חטאי ושם את מבטחי בישועתך. תודה לך על חסדך הנפלא ועל סליחתך – על מתנת חיי הנצח! אמן!"

האם החלטת לתת את חייך וליבך לישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם כן, לחץ בבקשה על הקישור "קיבלתי את ישוע היום".

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מה זאת אומרת לקבל את ישוע לחייך כמושיעך האישי?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries