settings icon
share icon
שאלה

איך אוכל להפוך למאמין משיחיי?

תשובה


הצעד הראשון שעל אדם לקחת בדרכו להפוך למאמין משיחי הוא להבין למה בכלל כוונת המשורר במונח "מאמין משיחי". המונח "משיחיים" מקורו באנטיוכיה במאה הראשונה לספירה (ראה מעשי השליחים י"א 26). יכול בהחלט להיות, שמלכתחילה, המונח "משיחיים" נועד ככינוי גנאי. ביסודו של דבר משמעות המילה היא "משיח קטן". עם זאת, לאורך השנים, המאמינים בישוע החלו לאמץ את המונח "משיחיים" ולהשתמש בו ככינוי מזהה להיותם תלמידי וחסידי ישוע המשיח. הגדרה בסיסית, אם כן, למושג "מאמין משיחי" היא אדם שמאמין בישוע המשיח ורואה בו אדון ומושיע.

מדוע כדאי לי להפוך למאמין משיחי?
ישוע המשיח הכריז שהוא "לא בא כדי שישרתוהו אלא כדי לשרת ולתת את נפשו כופר בעד רבים" (מרקוס י' 45). השאלה המתבקשת היא, אם כן – מדוע ישוע צריך היה לשלם כופר בעבורנו?

כופר הוא תשלום שנדרש להתקבל בתמורה לשחרור של אדם. בדרך כלל אנחנו מוצאים שימוש במילה כופר כשמדובר במקרים של חטיפה – כשמישהו נחטף ומוחזק כנגד רצונו עד שנמסר כופר כתשלום בתמורה לשחרורו.

ישוע שילם את מחיר הכופר שנדרש בכדי לשחרר אותנו משיעבוד! שיעבוד למה? שיעבוד לחטא ולהשלכותיו, שהן מוות פיזי ובעקבותיו הפרדה נצחית מאלוהים. מדוע ישוע צריך היה לשלם את מחיר הכופר הזה? מכיוון שכולנו חטאנו (אל הרומים ג' 23), ולפיכך מה שמגיע לנו הוא עונש מאלוהים (ו' 23). איך שילם ישוע את מחיר הכופר? במותו על הצלב ישוע שילם את מחיר חטאינו (הראשונה אל הקורינתים ט"ו 3; השנייה לקורינתים ה' 21). איך ייתכן שמותו של ישוע מהווה תשלום מספק עבור כל חטאינו? ישוע היה אלוהים בבשר, אלוהים שבא אל העולם בדמות בשר ודם בכדי להיות לאחד מאיתנו כדי שיוכל להזדהות איתנו ולמות עבור חטאינו (יוחנן א' 1, 14). כאלוהים, למותו של ישוע היה ערך אין-סופי ונצחי, מוות שדי והותר בו בכדי לכפר על חטאי העולם כולו (הראשונה ליוחנן ב' 2). תחייתו של ישוע לאחר שמת על הצלב העידה על כך שמותו היווה קורבן מספק, ושהוא באמת ובתמים כבש את החטא והמוות.

איך אוכל להפוך למאמין משיחי?
עכשיו הגענו לדובדבן שבקצפת, לחלק הטוב ביותר! אלוהים, באהבתו האדירה לנו, סלל בפנינו את הדרך שמאפשרת לנו בקלות להפוך למאמינים משיחיים. כל שעליך לעשות הוא לקבל את ישוע כמושיע שלך, לקבל את מותו כקורבן המספק עבור חטאיך (יוחנן ג' 16), לשים בו בלבד את בטחונך לישועתך (יוחנן י"ד 6; מעשי השליחים ד 12). ההפיכה למאמין משיחי עניינה לא טקסים ופולחנים, ביקור בקהילה, או עשיית דברים מסויימים תוך המנעות מעשיית אחרים. הפיכה למאמין משיחי היא פשוט ניהול מערכת יחסים אישית ואינטימית עם ישוע המשיח. מערכת יחסים אישית עם ישוע המשיח, באמצעות אמונה, היא מה שהופך אדם למאמין משיחי.

אתה מוכן להפוך למאמין משיחי?
אם אתה מוכן להפוך למאמין משיחי, לתת את חייך לישוע ולהזמין אותו לליבך להיות לך למושיע ואדון, כל שעליך לעשות הוא להאמין. אתה מבין ומאמין שחטאת ואתה ראוי למשפט אלוהים? אתה מבין ומאמין שישוע לקח על עצמו את העונש שהגיע לך, כשמת על הצלב במקומך? אתה מבין ומאמין שדי היה במותו בכדי לשלם את מחיר חטאיך? אם ענית על השאלות הללו בחיוב, פשוט שים את בטחונך בישוע כמושיעך. קבל אותו לחייך ואל ליבך, באמונה, כשאתה בוטח בו בלבד בלב שלם ומלא. זה כל מה שנדרש בכדי להפוך למאמין משיחי!

English



חזור לעמוד הבית בעברית

איך אוכל להפוך למאמין משיחיי?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries