איך אוכל להיוושע ולהפוך למאמין משיחי?שאלה: איך אוכל להיוושע ולהפוך למאמין משיחי?

תשובה:
בראש ובראשונה, עליך להבין מה משמעות המושג "מאמין משיחי". השימוש במושג "משיחיים" הופיע לראשונה בעיר אנטיוכיה במאה הראשונה לספירה (ראה מעשי השליחים י"א 26). בתחילה, אמור היה המושג להוות קריאת גנאי שהופנתה כלפי המאמינים בישוע. משמעות המילה היא "משיח קטן". עם זאת, לאורך השנים, מאמינים בישוע המשיח אימצו את המושג "משיחיים" והם משתמשים בו כדי לזהות את עצמם כחסידיו של ישוע המשיח. הגדרה פשוטה של מאמין משיחי היא אדם שהולך בעקבות ישוע המשיח.

למה עלי להפוך למשיחי?

ישוע הכריז שהוא "לא בא כדי שישרתוהו אלא כדי לשרת ולתת את נפשו כופר בעד רבים" (מרקוס י' 45). השאלה הנשאלת היא אם כן, מדוע אנחנו זקוקים לכופר? כופר הוא תשלום שנדרש תמורת שיחרורו של אדם.

ישוע שילם את הכופר עבורנו כדי לשחרר אותנו משעבוד! שעבוד למה? שעבוד לחטא ולתוצאותיו, מוות פיזי ובעקבותיו הפרדה נצחית מאלוהים. מדוע ישוע צריך היה לשלם את הכופר? מכיוון שכולנו נגועים בחטא (אל הרומים ג' 23), ולפיכך ראויים למשפט אלוהים (אל הרומים ו' 23). איך שילם ישוע את הכופר? במותו על הצלב כמחיר על חטאינו (הראשונה אל הקורינתים ט"ו 3; השנייה אל הקורינתים ה' 21). איך יכול מותו של ישוע לשלם על כל חטאינו? ישוע היה אלוהים בדמות אדם; אלוהים בא אלי אדמות כדי להפוך לאחד מאיתנו, כדי שיוכל להזדהות איתנו ולמות עבור חטאינו (יוחנן א' 1, 14). כאלוהים, למותו של ישוע היה ערך נצחי, די והותר בכדי לשלם עבור חטאי האנושות כולה (הראשונה ליוחנן ב' 2). תחייתו של ישוע הוכיחה כי די היה במותו כקורבן ושהוא אכן ניצח את החטא והמוות.

איך אוכל להפוך למאמין משיחי?

זה החלק הטוב ביותר! באהבתו האדירה לנו, אלוהים סלל את הדרך לישועה והפיכה למשיחי קלה ביותר. כל שעליך לעשות הוא לקבל את ישוע כמושיע שלך ואת מותו כקורבן מספק עבור חטאיך (יוחנן ג' 16), לבטוח בלב שלם בו לבדו כמושיע שלך (יוחנן י"ד 6; מעשי השליחים ד' 12). המשמעות של הפיכה למאמין משיחי היא לא טקסים, ביקור בקהילה או עשיית דברים מסויימים תוך המנעות מאחרים. הפיכה למאמין משיחי היא בראש ובראשונה מערכת יחסים אישית עם ישוע המשיח. מערכת יחסים אישית עם ישוע המשיח, באמצעות אמונה, היא שהופכת אדם למשיחי.

אתה מוכן להפוך למשיחי?

אם אתה מוכן להפוך למשיחי על ידי קבלת ישוע המשיח כמושיע שלך, כל שעליך לעשות הוא להאמין. אתה מבין ומאמין שחטאת ואתה ראוי למשפט מאלוהים? אתה מבין ומאמין שישוע לקח על עצמו את העונש שהגיע לך ומת על הצלב במקומך? אתה מבין ומאמין שדי היה במותו כקורבן מספק בכדי לשלם עבור חטאיך? אם תשובתך לשלוש השאלות שלעיל היא כן, אז פשוט שים את מבטחך בישוע המשיח כמושיע שלך. קבל אותו, באמצעות אמונה, ותן אמון מלא בו לבדו. זה כל מה שנדרש בכדי להפוך למאמין משיחי!

האם החלטת לתת את חייך וליבך לישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם כן, לחץ בבקשה על הקישור "קיבלתי את ישוע היום".

Englishחזור לעמוד הבית בעבריתאיך אוכל להיוושע ולהפוך למאמין משיחי?