settings icon
share icon
שאלה

?כיצד אוכל להשלים עם אלוהים

תשובה


כדי להגיע למצב של שלום עם אלוהים, אנצחנו צריכים קודם כל להבין מה בעצם לא בסדר בחיים שלנו. התשובה לכך היא החטא. "הכל סר יחדיו נאלחו, אין עושה טוב אין גם אחד" (תהילים י"ד 3). מרדנו נגד אלוהים ומצוותיו, "כולנו כצאן טעינו" (ישעיהו נ"ג 6).

החדשות הרעות הן שמגיע לנו עונש מוות. "הן כל הנפשות לי הנה, כנפש האב וכנפש הבן לי הנה, הנפש החוטאת היא תמות" (יחזקאל י"ח 4). החדשות הטובות הן שאלוהים בטובו וחסדו סלל בפנינו דרך לישועה. ישוע הצהיר כי הוא בא במטרה "לבקש את האובד ולהושיעו" (לוקס י"ט 10); מטרה שהוגשמה כשעל הצלב הוא אמר "נשלם" (יוחנן י"ט 30).

כשאנחנו מוסרים את חיינו לאלוהים אנחנו לומדים להכיר בחטא שלנו. לאחר מכן מגיע תורם של וידוי על חטאינו נגד אלוהים (ישעיהו נ"ז 15) וההחלטה הנחושה שלנו לעזוב את דרכי החטא. "הן בליבו מאמין איש ויוצדק, ובפיו יודה ויוושע" (אל הרומים י' 10).

החזרה הזו בתשובה חייבת להיות מלווה באמונה. אמונה במותו המכפר ובנס תחייתו של ישוע שמכשירים אותו להיות לנו למושיע. "ואם אתה מודה בפיך שישוע הוא האדון ומאמין בלבבך שאלוהים הקים אותו מן המתים - תיוושע" (אל הרומים י' 9). פסוקים רבים אחרים מדברים גם הם על הצורך באמונה, כמו למשל בשורת יוחנן כ' 27; מעשי השליחים ט"ז 31; אל הגלטים ב' 16; ג' 11,26; ואל האפסים ב' 8.

השלום שלך עם אלוהים תלוי בתגובתך למה שאלוהים עשה עבורך. הוא שלח את המושיע, סיפק את הקורבן שלקח על עצמו את חטאיך (יוחנן א' 29), ומבטיח ש"כל אשר יקרא בשם ה' ימלט" (מעשי השליחים ב' 21).

משל הבן האובד (לוקס ט"ו 32-11) הוא תמונה נפלאה של חזרה בתשובה. הבן הצעיר בזבז את הרכוש שהוריש לו אביו בחיי הוללות (פס' 13). מכשהכיר בטעותו, הוא החליט לחזור הביתה (פס' 18). הנחת המוצא שלו היתה שבשלב זה הוא לא יחשב יותר לבן (פס' 19), אבל הוא טעה. האב אהב את המורד שחזר לביתו בדיוק כפי שאהב אותו בעבר (פס' 20). כל חטאיו נסלחו, וחגיגה גדולה נערכה לכבודו (פס' 24).

אלוהם הוא טוב והוא נאמן להבטחותיו, כולל להבטחה לסלוח. "קרוב ה' לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע" (תהילים ל"ד 19).

אם אתה מעוניין לחיות בשלום עם אלוהים, הנה תפילה פשוטה שתוכל לשאת. זכור, דקלום גרידא של תפילה זו או כל תפילה אחרת אין בכוחו להושיע אותך. רק האמונה כי ישוע הוא זה שיכול להושיע אותך מחטאיך תפעל. כשאתה נושא תפילה זו, אתה למעשה מצהיר בפני אלוהים שאתה בוטח בישועתו. "אלוהים, אני יודע שחטאתי נגדך ולפיכך אני ראוי לעונש. אבל ישוע המשיח לקח על עצמו את העונש שמגיע לי, כך שתודות לאמונתי בו אוכל לזכות בסליחה. אני פונה מדרך החטא ושם במקומה את בטחוני בישועתך. תודה על חסדך הנפלא ועל סליחתך – על מתנת חיי הנצח! אמן!"

האם החלטת לתת את חייך וליבך לישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם כן, לחץ בבקשה על הקישור "קיבלתי את ישוע היום".

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

איך אוכל להגיע למצב של שלום עם אלוהים?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries