settings icon
share icon
שאלה

?האם יש חיים לאחר המוות

תשובה


הכתובים אומרים, "אדם ילוד אישה קצר ימים ושבע רוגז, כציץ יצא וימל ויברח כצל ולא יעמוד ... אם ימות גבר היחיה?" (איוב י"ד 2-1, 14).

בדומה לאיוב, זו שאלה שמהווה אתגר כמעט לכולנו. מה בדיוק קורה לאחר שאנחנו מתים? האם אנחנו רק חדלים מלהתקיים? האם החיים הם דלת מסתובבת של עזיבה ושיבה לארץ במטרה להשיג גדולה אישית? כולם הולכים לאותו מקום, או שמא כל אחד הולך למקום אחר? האם גן העדן והגהינום אכן קיימים, או שמא אינם אלא הלך מחשבתי?

לפי כתבי הקודש לא רק שיש חיים אחרי המוות, אלא אלה הם חיים נצחיים ומפוארים "אשר עין לא ראתה ואוזן לא שמעה ולא עלה על לב איש כל אשר הכין האלוהים לאוהביו"(הראשונה אל הקורינתים ב' 9). ישוע המשיח, אלוהים בשר ודם, בא אלי אדמות בכדי להעניק לנו את מתנת חיי הנצח. "והוא מחולל מפשעינו, מדוכא מעונותינו, מוסר שלומנו עליו ובחבורתו נרפא לנו" (ישעיהו נ"ג 5).

ישוע קיבל על עצמו את העונש שמגיע לכל אחד מאיתנו והקריב את חייו. שלושה ימים מאוחר יותר, הוא הוכיח את נצחונו על המוות כשקם מקברו, ברוח ובבשר. הוא נשאר עלי אדמות למשך ארבעים יום ונראה על ידי רבים שהיו עדים לתחייתו קודם שעלה לביתו הנצחי בשמים. באגרת אל הרומים ד' 25 נאמר שהוא "נמסר למוות מפני חטאינו והוקם לתחייה מפני שהוצדקנו".

תחייתו של ישוע היא אירוע מוכח. השליח שאול קרא תיגר על בני זמנו לחקור את תוקף עדותם של עדי הראיה ואיש לא יכל לצאת כנגד האמת. התחייה היא אבן-פינה לחיי האמונה. תודות לתחייתו של ישוע מן המתים, יכולה להיות לנו תקווה שגם אנחנו נזכה לתחייה.

שאול השליח נזף בכמה מאמינים בתקופתו שלא האמינו בעובדה זו: "ובכן אם מוכרז כי המשיח קם מן המתים, איך אומרים כמה מכם שאין תחיית מתים? אם אין תחיית מתים, גם המשיח לא קם" (הראשונה אל הקורינתים ט"ו 13-12).

המשיח היה בכור לקציר הגדול של אלה שיקומו שוב לתחייה. המוות הפיזי בא אל העולם דרך אדם אחד, אדם הראשון, שכולנו למעשה צאצאיו. אך כל אלה שאומצו למשפחתו של אלוהים דרך האמונה בישוע המשיח, יזכו בחיים חדשים (הראשונה לקורינתים ט"ו 22-20). בדיוק כמו שאלוהים הקים את גופו של ישוע, כך גם גופנו יקום לתחייה בשובו של ישוע (הראשונה לקורינתים ו' 14).

למרות שכולנו נקום לתחייה, לא כולם יגיעו יחדיו לגן עדן. כל אדם חייב לבחור עוד בחייו היכן יבלה את חיי הנצח. הכתובים אומרים לנו שנועדנו למות רק פעם אחת ולאחר מכן יבוא המשפט (אל העברים ט' 27). אלה אשר יוצדקו באמונה יזכו בחיי נצח בגן עדן, ואילו אלה שלא האמינו בחייהם ישלחו אל עונש נצחי, לדראון עולם, או אל הגהינום (מתי כ"ה 46).

כמו גן העדן, הגהינום הוא לא מצב קיומי ותו לא, אלא מקום אמיתי. זהו מקום שבו יחוו הרשעים את זעמו הנצחי של אלוהים. הם יסבלו עינויים רגשיים, שכליים וגופניים מתוך הכרה בסבל, בבושה ובחרטה.

הגהינום מתואר כבור ללא תחתית (לוקס ח' 31; התגלות ט' 1), וכאגם של אש וגופרית שיושביו יסבלו עינויים שימשכו ביום ובלילה לעולמי עולמים (התגלות כ' 10). בגהינום תמיד יהיו בכי וחריקת שיניים, שיסמלו את האינטנסיביות של הצער והכעס (מתי י"ג 42). הגהינום הוא מקום בו "תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה" (מרקוס ט' 48). אלוהים לא נהנה ממותם של הרשעים, אלא חפץ שהם יפנו מדרכם הרעה כדי שיוכלו לחיות (יחזקאל ל"ג 11). אך יחד עם זאת אלוהים לא כופה צייתנות; אם אנחנו בוחרים לדחות אותו, אנחנו לא מותירים לו ברירה אלה להעניק לנו את רצוננו – חיים בנפרד ממנו.

החיים הינם בגדר מבחן הכנה לקראת העתיד. עבור המאמינים, העתיד טומן בחובו חיים נצחיים בנוכחות אלוהים. כיצד, אם כן, נהפוך לצדיקים שראויים לחיי נצח? ישנה דרך אחת בלבד לכך – דרך אמונה וביטחון בבנו של אלוהים, ישוע המשיח. ישוע אמר, "אני התחייה והחיים. המאמין בי יחיה גם אם ימות. וכל מי שחי ומאמין בי לא ימות לעולם..." (יוחנן י"א 26-25).

מתנת חיי הנצח זמינה לכולם, אך היא דורשת מאיתנו למנוע מעצמנו כמה מהנאות העולם ולהקריב את עצמנו לאלוהים. "המאמין בבן יש לו חיי עולם, אך המסרב להאמין בבן לא יראה חיים, אלא חרון אלוהים חל עליו" (בשורת יוחנן ג' 36). לאחר שנמות לא תהיה לנו אפשרות לחזור בתשובה שכן ברגע בו נפגוש את אלוהים פנים אל פנים, לא תיוותר לנו ברירה אלא להאמין בו. אלוהים מעוניין שנבוא אליו כעת באמונה ובאהבה. אם נקבל את מותו של ישוע כתשלום על חטא המרד שלנו כנגד אלוהים, נזכה לא רק בחיים מלאי משמעות כעת, אלא גם בחיי נצח בנוכחותו של המשיח.

אם אתה מעוניין להאמין בישוע כמושיעך, הנה דוגמא לתפילה שתוכל לשאת. זכור, דקלום גרידא של תפילה זו או כל תפילה אחרת לא יושיע אותך. רק האמונה כי ישוע הוא זה שיכול להושיע אותך מחטאיך תוכל לעשות זאת. כשאתה נושא תפילה זו, אתה מצהיר למעשה בפני אלוהים שאתה בוטח בישועתו ומודה לו על שסיפק לך דרך לישועה. "אלוהים, אני יודע שחטאתי לפניך וכי מגיע לי עונש. אבל ישוע המשיח לקח על עצמו את העונש המגיע לי, כך שעל ידי אמונתי בו יסלח לי. אני פונה מחטאי ושם את מבטחי בישוע לישועתי. תודה על חסדך הנפלא ועל סליחתך – על מתנת חיי הנצח! אמן!"

האם החלטת לתת את חייך וליבך לישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם כן, לחץ בבקשה על הקישור "קיבלתי את ישוע היום".

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

יש חיים לאחר המוות?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries